اطلاعاتی جالب درباره سلولهای سرطانی

مجله تفریحی سرگرمی دخترونه

سرطان, سلولهای سرطانی, ویژگیهای سلولهای سرطانی

سلول های سرطانی پیری بیولوژیکی را تجربه نمی کنند

 

 اطلاعاتی جالب درباره سلولهای سرطانی
سلول های سرطانی، سلول هایی غیر طبیعی هستند که به سرعت تولید مثل می کنند و توانایی شان را برای کپی شدن و رشد حفظ می کنند. نتیجه این رشد بدون کنترل سلول ایجاد توده های بافت یا تومور است. تومورها همچنان به رشد ادامه می دهند و برخی که به عنوان تومورهای بدخیم شناخته شده اند، می توانند از یک محل به محل دیگر منتشر شوند. سلول های سرطانی از جنبه هایی با سلولهای طبیعی متفاوتند. سلول های سرطانی پیری بیولوژیکی را تجربه نمی کنند، توانایی خود را برای تقسیم شدن حفظ می کنند، و به سیگنال های پایان کار خود پاسخ نمی دهند.
در این جا حقایقی جالب درباره سلول های سرطانی ذکر می شود که ممکن است شما را شگفت زده کند.

 

√ بیش از ۱۰۰ نوع سرطان وجود دارد.
انواع بسیار مختلفی از سرطان ها وجود دارند و این سرطان ها ممکن است در هر نوع سلول بدن ایجاد شوند. انواع سرطان ها معمولاً به نام اندام، بافت و یا سلول هایی که در آنها ایجاد می شوند نام گذاری می شوند. رایج ترین نوع سرطان، سرطان پوست (carcinoma) است. سرطان پوست در بافت اپی تلیال، که خارج بدن، خطوط اندام، رگ ها و حفره ها را می پوشاند ایجاد می شود.

سارکوم نوعی از سرطان است که در عضله، استخوان و بافت نرم همبند از جمله چربی، عروق خونی، عروق لنفاوی، تاندون ها و رباط ها تشکیل می شود. لوسمی، سرطانی است که از سلول های مغز استخوان که سلول های سفید خون را تشکیل می دهند سرچشمه می گیرد. لنفوم در سلول های سفید خون بنام لنفوسیت ها ایجاد می شود. این نوع سرطان بر سلول های B و سلول های T تأثیر می گذارد.

 

در حدود یک سوم از تمام موارد سرطان ها قابل پیشگیری هستند.
به گفته سازمان بهداشت جهانی، حدود ۳۰ درصد تمام موارد سرطان ها قابل پیشگیری هستند. برآورد شده است که تنها ۵-۱۰ درصد تمام سرطان ها به نقص ژن ارثی مربوطند. بقیه به آلاینده های زیست محیطی، عفونت ها و انتخاب شیوه زندگی (سیگار کشیدن، رژیم غذایی نامناسب و نداشتن فعالیت فیزیکی) مربوط می شود. بزرگ ترین عامل خطر ایجاد سرطان در سطح جهان که قابل پیشگیری است سیگار کشیدن و استعمال تنباکو است. حدود ۷۰ درصد از موارد سرطان ریه به سیگار کشیدن نسبت داده می شود.

سلول های سرطانی مشتاق قندند.
سلول های سرطانی نسبت به سلول های طبیعی، از گلوکز خیلی بیشتری برای رشدشان استفاده می کنند. گلوکز یک قند ساده است که برای تولید انرژی از طریق تنفس سلولی مورد نیاز است. سلول های سرطانی با سرعت بالا از قند استفاده می کنند تا به تقسیم ادامه دهند. این سلول ها انرژی خود را تنها از طریق گلیکولیز به دست نمی آورند. گلیکولیز روند قطعه قطعه شدن قند برای تولید انرژی است. میتوکندری سلول های تومور، انرژی مورد نیاز برای به وجود آمدن رشد غیر طبیعی مرتبط با سلول های سرطانی را تأمین می کند. میتوکندری یک منبع انرژی تقویت شده ایجاد می کند که همچنین باعث می شود سلول های تومور به شیمی درمانی مقاوم تر شوند.

 

سلول های سرطانی به تدریج تغییر شکل می دهند.
سلول های سرطانی دستخوش تغییراتی می شوند تا از دفاع های سیستم ایمنی اجتناب کنند، همچنین در برابر اشعه و درمان شیمی درمانی از خود نگهبانی کنند. برای مثال سلول های اپیتلیال سرطانی، از شبیه شدن به سلول های سالم با اشکال تعریف شده، به سمت شبیه شدن به بافت همبند سست می روند. توانایی تغییر شکل به غیر فعال شدن سوئیچ های مولکولی ای به نام میکرو RNA ها نسبت داده می شود. این مولکول های RNA تنظیمی کوچک، توانایی تنظیم نحوه بیان ژن را دارند. هنگامی که میکرو RNA های خاص غیر فعال می شوند، سلول های سرطانی توانایی برای تغییر شکل را به دست می آورند.

 

سلول های سرطانی در بدن پنهان می شوند.
سلول های سرطانی می توانند با پنهان کردن خود در میان سلول های سالم از سیستم ایمنی بدن اجتناب کنند. به عنوان مثال، برخی از تومورها پروتئینی ترشح می کنند که به وسیله غدد لنفاوی هم ترشح می شوند. این پروتئین به تومور اجازه می دهد تا لایه بیرونی اش را به چیزی که شبیه بافت های لنفاوی است تغییر شکل دهد.

این تومورها به صورت بافت سالم و نه بافت سرطانی به نظر می رسند. در نتیجه، سلول های ایمنی تومور را به عنوان یک ماده مضر تشخیص نمی دهند و تومور اجازه می یابد رشد کند و به شکل بی رویه در بدن گسترش یابد. سلول های سرطانی دیگر با مخفی شدن در محفظه هایی در بدن از داروهای شیمی درمانی دوری می کنند. برخی از سلول های لوسمی با پناه گرفتن در محفظه هایی در استخوان ها از درمان دوری می کنند.

 

سرطان,سلولهای سرطانی,ویژگیهای سلولهای سرطانی

حدود ۳۰ درصد تمام موارد سرطان ها قابل پیشگیری هستند

 

سلول های سرطانی می توانند از یک محل به محل دیگر گسترش یابند.
سلول های سرطانی می توانند متاستاز (metastasize) شوند و یا از طریق جریان خون یا سیستم لنفاوی از یک محل به محل دیگر منتقل شوند. سلول های سرطانی گیرنده ها در رگ های خونی را فعال می کنند که به آنها اجازه می دهد از گردش خون خارج شوند و به بافت ها و اندام ها گسترش یابند. سلول های سرطانی پیام رسان های شیمیایی ای به نام کموکاین را آزاد می کند که یک پاسخ ایمنی را القا می کند و آنها را قادر می سازد از میان عروق خونی به بافت های اطراف عبور کنند.

 

سلول های سرطانی به شکل غیر قابل کنترلی تقسیم می شوند و سلول های اضافی تولید می کنند.
سلول های سرطانی می توانند جهش های ژن یا جهش های کروموزومی داشته باشند که خاصیت های باروری سلول ها را تحت تأثیر قرار می دهد. یک سلول طبیعی که به وسیله میتوز تقسیم می شود دو سلول تولید می کند. اما سلول های سرطانی می توانند به ۳ یا بیشتر از ۳ سلول تقسیم شوند. سلول های سرطانی ای که به تازگی ایجاد شده اند ممکن است در طول تقسیم یا کروموزوم های اضافی از دست دادن بدهند یا به دست بیاورند. بیشتر تومورهای بدخیم سلول هایی دارند که کروموزوم از دست داده اند.

سلول های سرطانی برای ادامه حیات به رگ های خونی نیاز دارند.
یکی از نشانه های واضح سرطان افزایش سریع تشکیل عروق خونی جدید است که به عنوان رگ زایی شناخته می شود. تومورها برای رشد به مواد مغذی ای که به وسیله رگ های خونی ارایه می شوند نیاز دارند. اندوتلیوم عروق خونی هم مسئول رگ زایی نرمال و هم رگ زایی تومور است. سلول های سرطانی سیگنال هایی به سلول های سالم اطراف می فرستند و آنها را تحت تأثیر قرار می دهند تا عروق خونی جدیدی ایجاد کنند و سلول های سرطانی را تأمین کنند. مطالعات نشان داده اند که وقتی از تشکیل عروق خونی جدید ممانعت می شود، رشد تومورها متوقف می شود.

 

برخی از ویروس ها سلول های سرطانی تولید می کنند.
سلول های سرطانی ممکن است در نتیجه شماری از عوامل از جمله قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی، اشعه، نور ماوراء بنفش و خطا در تکرار کروموزوم ها ایجاد شود. علاوه بر این، ویروس ها این توانایی را هم دارند که با تغییر ژن ها باعث سرطان شوند. تخمین زده می شود که ویروس های سرطان عامل ۱۵ تا ۲۰ درصد از تمام سرطان ها هستند.

این ویروس ها با یکپارچه سازی مواد ژنتیکی خود با DNA سلول میزبان، سلول ها را تغییر می دهند. ژن های ویروسی رشد سلول را تنظیم می کنند و به سلول توانایی انجام رشد غیر طبیعی را می دهند. ویروس اپشتین بار «Epstein-Barr» به لنفوم بورکیت «Burkitt’s lymphoma» مرتبط است، ویروس هپاتیت B می تواند باعث سرطان کبد شود و ویروس پاپیلومای انسانی می تواند باعث سرطان گردن رحم شود.

 

سلول های سرطانی از مرگ سلولی برنامه ریزی شده اجتناب می کنند.
هنگامی که سلول های طبیعی آسیب DNA را تجربه می کنند، پروتئین های سرکوبگر تومور آزاد می شوند که باعث می شود سلول ها تحت مرگ سلولی برنامه ریزی شده و یا آپوپتوز قرار گیرند. به خاطر جهش ژن، سلول های سرطانی توانایی تشخیص آسیب به DNA را از دست می دهند و بنابراین توانایی خود تخریبی را نیز از دست می دهند.
منبع : www.020.ir

مجلهتفریحیسرگرمیدخترونه

۳۴ دیدگاه
 1. bit.ly 6 روز قبل

  Gasoline hearth additionally keeps working in energy outages.

 2. Courtney 6 روز قبل

  I got this web page from my pal who told me on the topic of this site and now this time I am visiting
  this site and reading very informative posts here.

 3. tinyurl.com 6 روز قبل

  Hey there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok.
  I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.

 4. tinyurl.com 6 روز قبل

  Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if
  you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems
  finding one? Thanks a lot!

 5. Mário Pagnozzi Júnior 5 روز قبل

  hi!,I really like your writing very so much!
  proportion we be in contact extra approximately your article
  on AOL? I need an expert in this house to unravel
  my problem. May be that’s you! Taking a look
  ahead to look you.

 6. Shaun 5 روز قبل

  hello there and thank you for your information – I’ve definitely picked up something new
  from right here. I did however expertise a few technical issues using
  this website, since I experienced to reload the site lots of times previous to
  I could get it to load correctly. I had been wondering if your
  web hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will often affect your
  placement in google and can damage your quality score
  if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this
  RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective fascinating content.
  Make sure you update this again soon.

 7. tinyurl.com 5 روز قبل

  This post will assist the internet viewers for building up new webpage or even a weblog from start
  to end.

 8. Trisha 4 روز قبل

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now
  each time a comment is added I get four e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service? Cheers!

 9. Gordon 4 روز قبل

  I pay a quick visit each day some web pages and sites to read posts, however this webpage provides quality based content.

 10. tinyurl.com 4 روز قبل

  Thanks for finally talking about >اطلاعاتی
  جالب درباره سلولهای سرطانی – دخترونه <Liked it!

 11. tinyurl.com 4 روز قبل

  This design is incredible! You most certainly know how to keep
  a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost
  moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that,
  how you presented it. Too cool!

 12. tinyurl.com 3 روز قبل

  I like the valuable info you provide in your articles.
  I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I am quite sure I will learn many
  new stuff right here! Best of luck for the next!

 13. Daniella 3 روز قبل

  For newest news you have to visit world-wide-web and on the web I found this website as
  a finest web site for most up-to-date updates.

 14. http://tinyurl.com 3 روز قبل

  What’s up friends, its great piece of writing on the topic of tutoringand entirely defined,
  keep it up all the time.

 15. Olive 3 روز قبل

  That is a very good tip especially to those new to the
  blogosphere. Short but very accurate info… Many thanks for sharing this
  one. A must read article!

 16. tinyurl.com 3 روز قبل

  As the admin of this web site is working, no uncertainty very quickly it will be renowned, due to its feature contents.

 17. http://tinyurl.com/ 3 روز قبل

  whoah this blog is great i like studying your articles. Stay up
  the great work! You know, many people are looking around
  for this information, you could help them greatly.

 18. Van 3 روز قبل

  Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely fantastic.
  I actually like what you have acquired here,
  certainly like what you’re stating and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still care
  for to keep it smart. I can’t wait to read much more from you.
  This is actually a great web site.

 19. tinyurl.com 3 روز قبل

  I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored material stylish.

  nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you
  shield this hike.

 20. http://tinyurl.com/y3l7juq7 3 روز قبل

  Why visitors still make use of to read news papers
  when in this technological world all is existing on net?

 21. Emanuel 3 روز قبل

  I visited several web sites however the audio quality for audio songs existing at
  this web page is actually fabulous.

 22. tinyurl.com 3 روز قبل

  Spot on with this write-up, I honestly feel this website needs much
  more attention. I’ll probably be returning to read
  more, thanks for the info!

 23. Bobby 2 روز قبل

  WOW just what I was searching for. Came here by searching for
  ig

 24. Chiquita 2 روز قبل

  Hey there! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
  There’s a lot of people that I think would really enjoy your content.

  Please let me know. Thank you

 25. Orlando 2 روز قبل

  Just want to say your article is as astonishing. The clearness in your post
  is simply nice and i could assume you are an expert on this subject.
  Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please continue the rewarding work.

 26. Felica 2 روز قبل

  Hey there! This is my first visit to your
  blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us valuable information to work on. You have done a wonderful job!

 27. Philomena 2 روز قبل

  I really like what you guys are up too. Such clever work
  and reporting! Keep up the superb works guys I’ve you guys to my personal blogroll.

 28. tinyurl.com 1 روز قبل

  Someone essentially assist to make severely articles
  I’d state. That is the very first time I frequented your web page
  and up to now? I surprised with the research you made to create
  this actual put up amazing. Wonderful process!

 29. tinyurl.com 1 روز قبل

  Spot on with this write-up, I truly feel this web
  site needs much more attention. I’ll probably be
  returning to see more, thanks for the information!

 30. Joanne 21 ساعت قبل

  Hello this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you
  have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get advice from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!

 31. Jeffery 19 ساعت قبل

  That is true for investment recommendation as well.

 32. Renato Franchi 16 ساعت قبل

  Hello! I know this is kinda off topic but I was wondering
  which blog platform are you using for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with
  hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be fantastic if you could point me in the direction of
  a good platform.

 33. Earnestine 6 ساعت قبل

  When some one searches for his necessary thing,
  therefore he/she desires to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.

 34. tinyurl.com 4 ساعت قبل

  I pay a visit day-to-day some sites and websites to read articles, however this weblog provides quality based
  writing.

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

در حال ارسال

©2019 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

ورود با حساب های شما

اطلاعات حساب خود را فراموش کرده اید