تصویرسازی ذهنی در ورزش

مجله تفریحی سرگرمی دخترونه

ورزش,تصویر سازی ذهنی,تصویرسازی ذهنی در ورزش

تصویرسازی ذهنی در ورزش
تصویر سازی را می توان استفاده از همه حواس برای بازسازی یا ساخت تجربه ای در ذهن تعریف کرد. این تعریف در بردارنده سه ویژگی است:
۱- یکی از نکات مهم در در درک تصویر سازی این است که تصویر سازی تجربه ای چند حسی است. تصویرسازی استفاده از همه حواس و نه فقط دیدن است. هر چه حواس بیشتری در تصویر سازی استفاده شود تجربه واقعی تر در ذهن ایجاد می شود.

۲-با تصویرسازی ، تجارب در ذهن بازسازی می شود یا رویدادهای آینده به تصویر در می آید. به طور طبیعی ذهن همیشه مشغول بازسازی تصاویر است. زمانی که ورزشکار اجرای زیبای حرکات ورزشی را از مجری دیگر می بیند و آن را بارها در ذهن خود تکرار می کند ، مشغول بازسازی تصاویر است که از قضا بر عملکردش مؤثر است.

۳- سومین ویژگی مهم تصویرسازی این است که تصاویر بدون نیاز به محکر های بیرونی ایجاد می شوند.در واقع تجربه های حسی در ذهن روی می دهند. بازیکن تنیس در حالی که روی تخت دراز کشیده، تنیس بازی می کند. او حتی توپ ، راکت و حرکت ها را نیز حس می کند. پژوهش ها نشان داده است زمانی که شخص در تصویر سازی واضح مستغرق می شود، مغز این تصاویر را همانند تصاویر واقعی با محرک بیرونی تلقی می کند.

تصویرسازی ذهنی
در تصویرسازی ذهنی ورزشکار خود را در موقعیت اجرای ورزشی با تمام حواس (بینایی، شنوایی، بویایی و …) مجسم می کند. تصاویر این تجسم باید شامل اجرای موفقیت آمیز ورزشکار و احساس رضایت وی از عملکردش باشد. از تصویرسازی ذهنی در موارد زیر می توان سود جست:
* آشناسازی ورزشکار با موقعیت مسابقه، رشته ورزشی، الگوی پیچیده یک بازی یا یک روتین
* ایجاد انگیزه با یادآوری تصاویر مربوط به اهداف خود، پیروزی در رقابت های گذشته یا شکست حریف
* ارتقاء مهارت یا مهارتهایی که ورزشکاران در حال فراگیری یا اصلاح آنها است.
* کاستن از افکار منفی با تمرکز بر نتایج مثبت.
* تمرکز دوباره زمانی که نیاز باشد. مثلا اگر اجرا کند و بد است ورزشکار با تجسم اجراهای خوب قبلی می تواند به بهبود عملکرد خود کمک نماید.
* مشاهده موفقیت زمانی که اجرای مهارتهای ورزشکار مطلوب و منتج به نتایج دلخواه است.
* تدارک محیط برای اجرای توآم با تمرکز ذهنی
* در تصویرسازی ذهنی روی پیآمدهای اجرا تمرکز نمی شود بلکه تمرکز بر اعمالی است که منجر به نتایج دلخواه می شود.

شیوه استفاده تصویرسازی ذهنی
گلدفر جک نیکولاس (Golfer Jack Niklaus) هنگام هر پرتاب خود از تصویرسازی ذهنی استفاده می کرد. در توصیف نحوه استفاده خود از تصویرسازی ذهنی وی می نویسد:
« هیچ پرتابی حتی هنگام تمرین نبوده که تجسمی دقیق از پرتاب نداشته باشم. درست مانند یک فیلم رنگی. ابتدا تصویر توپ که روی چمن قرار گرفته است سپس صحنه به سرعت عوض می شود و تصویر توپ که در هوا پرتاب شده، مسیر، جهت و نحوه فرود آن را مشاهده می کنم. در ادامه نحوه قوس برداشتن و تغییر جهت توپ را می بینم، در انتهای این تصاویر زیبا خود را در لحظه ضربه زدن با باتوم تصور می کنم.»

موارد استفاده از تصویرسازی
از تصویرسازی ذهنی می توان به مقاصد مختلف برای پیشبرد مهارت های جسمانی و روانی استفاده کرد .مواردی از قبیل:
– افزایش تمرکز
تصویرسازی آنچه باید انجام شود، مرور نحوه اجرای آن و راه های واکنش در شرایط خاص از سرگردانی ذهن پیشگیری می کند.

 

– افزایش اعتماد به نفس
هنگامی این اتفاق می افتد که که اجرای مهارتی که ورزشکار در آن ضعیف است به صورت صحیح تصویرسازی شود، مثلا:” اگر در بازی والیبال سرویس را هدر داده است و در زدن سرویس اعتماد به نفس ندارد، خود را در حال زدن سرویس درست، دقیق و قوی تصور کند.

– کنترل پاسخ های هیجانی
از تصویر سازی می  توان هم برای افزایش انگیختگی و هم برای کاهش آن استفاده کرد.با تصور عملکرد موفق و برتری ها، انگیختگی افزایش می یابد.

– زمان استفاده از تصویرسازی ذهنی
برای مهارت یافتن در تصویرسازی باید این کار را در مسیر رفتن به تمرین، هنگام تمرین و بعد از تمرین انجام دهید. درجلسات تمرین قبل از انجام مهارت ورزشی آن را در ذهن خود مجسم نمایید. هنگام تصویرسازی خود را در حال اجرای اعمال ورزشی طوری مشاهده و احساس کنید که در واقع دوست دارید آن ها را اجرا کنید. پیش از مسابقه از تصویرسازی استفاده کرده و خود را در اجرا موفق و برنده مجسم نمایید.

چگونگی حفظ تمرکز
احتمالا ورزشکاری را دیده اید که از اجرای خود عصبانی شده اند. علت این است که ورزشکار روی خطای خود که قابل برگشت نیست (افکار منفی) تمرکز می کند، نه روی شیوه بهبود عملکرد (افکار مثبت).
در روانشناسی ورزشی از روش «طرح وقفه» برای جلوگیری از گرفتار شدن ورزشکار در بند افکار منفی استفاده میشود. طرح وقفه عبارت است از لغت یا عباراتی که مربی هنگام تمرین یا مسابقه برای تغییر افکار ورزشکار از شکل منفی به مثبت استفاده می کند. بسیاری از ورزشکاران الگویی دارند که از آن تقلید می نمایند، استفاده مربی از نام این الگو می تواند ورزشکار را از بند افکار منفی رهایی بخشد. چراکه ورزشکار با شنیدن نام الگوی خود روی روش وی تمرکز کرده که این کار منجر به شکل گیری افکار مثبت می شود. با تکرار این روش ورزشکار یاد می گیرد بجای جای دادن افکار منفی، از افکار مثبت برای بهبود عملکرد خود استفاده نماید.

فواید تصویرسازی ذهنی
* توسعه اعتماد به نفس
* توسعه روش هایی که سبب می شود ورزشکار روی راهبردهایی که منجر به بهبود عملکرد ورزشی می شود تمرکز نماید.
* افزایش میزان توجه ورزشکار روی مهارت هایی که قصد یادگیری یا اصلاح آن را دارد.
* کمک در موقعیت رقابت و مسابقه

 

وقتی با روش های آرام سازی توآم شود نتایج مفید زیر را در پی دارد:
* ارتقای سطح استراحت، بازگشت به حال اولیه و بهبودی
* رفع تنش های ناشی از عکس العمل ها مانند تنش های عضلانی
* ایجاد حالت جسمی و ذهنی که فرد پذیرای افکار مثبت باشد
* ایجاد سطح مناسبی از برانگیختگی جسمی و ذهنی پیش از مسابقه
منبع : elmevarzesh.com

مجلهتفریحیسرگرمیدخترونه

۴۷ دیدگاه
 1. film acting schools near me 2 ماه قبل

  Some colleges make this a two-stage process.

 2. The mainstage comes after Appearing Courses.

 3. Antonetta 2 ماه قبل

  Most actors make investments their time and efforts poorly.

 4. With investing, your capital is at risk.

 5. Robbin 3 هفته قبل

  With investing, your capital is at risk.

 6. b1l.cn 3 هفته قبل

  Certified Monetary Planner Board of Standards Inc.

 7. Charity 3 هفته قبل

  Investor researches shares, bonds, and so forth.

 8. Investor researches stocks, bonds, etc.

 9. Meri 3 هفته قبل

  Certified Monetary Planner Board of Requirements Inc.

 10. Victorina 3 هفته قبل

  Investments in most securities involve dangers.

 11. www.maoyouhe.com 3 هفته قبل

  Licensed Financial Planner Board of Standards Inc.

 12. Investments in most securities contain risks.

 13. Merrill 3 هفته قبل

  Licensed Monetary Planner Board of Requirements Inc.

 14. 39;s degree ( 3 هفته قبل

  Investor researches shares, bonds, and many others.

 15. Investments in most securities involve risks.

 16. http://www.masters-of-fun.de/ 3 هفته قبل

  Investments in most securities contain risks.

 17. Kara 3 هفته قبل

  With investing, your capital is at risk.

 18. www.ctonote.com 3 هفته قبل

  Investor researches shares, bonds, and so forth.

 19. Jill 3 هفته قبل

  Licensed Financial Planner Board of Standards Inc.

 20. Dorthy 3 هفته قبل

  Investments in most securities involve risks.

 21. With investing, your capital is at risk.

 22. With investing, your capital is at risk.

 23. Licensed Financial Planner Board of Standards Inc.

 24. Randell 2 هفته قبل

  Investments in most securities involve risks.

 25. investor advice 2018 2 هفته قبل

  Investor researches stocks, bonds, and so forth.

 26. jor.nstor.y 2 هفته قبل

  Certified Financial Planner Board of Requirements Inc.

 27. whitepages 2 هفته قبل

  Remarkable things here. I’m very happy to see your post.
  Thanks so much and I’m looking ahead to contact you. Will you please drop me a e-mail?

 28. whitepages 1 هفته قبل

  Hi colleagues, how is the whole thing, and what you wish for to say concerning this article, in my view its in fact awesome in support of me.

 29. whitepages 1 هفته قبل

  I know this website presents quality depending articles or reviews and extra stuff, is there any other site which provides these kinds
  of things in quality?

 30. Melba 1 هفته قبل

  Investor researches stocks, bonds, etc.

 31. financial advisor near me cost 1 هفته قبل

  Investments in most securities contain dangers.

 32. whitepages 1 هفته قبل

  I really like looking through an article that can make people think.
  Also, thanks for allowing me to comment!

 33. whitepages 1 هفته قبل

  It’s going to be end of mine day, except before ending I am reading this wonderful article
  to increase my knowledge.

 34. Gretta 1 هفته قبل

  Investments in most securities contain dangers.

 35. whitepages 1 هفته قبل

  Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was extremely
  long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and
  say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
  Do you have any points for novice blog writers? I’d certainly appreciate it.

 36. http://artmaterials.com.ua 1 هفته قبل

  Hey there! I’ve been following your site for a while now and finally got the courage to go ahead and give
  you a shout out from Humble Tx! Just wanted to mention keep up
  the great job!

 37. http://womansoul.ru/ 1 هفته قبل

  It’s genuinely very difficult in this busy life to listen news on TV, thus I just use web for
  that purpose, and get the hottest news.

 38. whitepages 1 هفته قبل

  First off I would like to say awesome blog! I had a
  quick question in which I’d like to ask if you don’t mind.
  I was interested to find out how you center yourself and clear your thoughts before writing.
  I have had trouble clearing my thoughts in getting my ideas out.
  I truly do take pleasure in writing but it just seems like
  the first 10 to 15 minutes tend to be lost just trying
  to figure out how to begin. Any ideas or hints? Thanks!

 39. whitepages 1 هفته قبل

  This is a topic which is near to my heart… Cheers!
  Where are your contact details though?

 40. Certified Financial Planner Board of Standards Inc.

 41. http://urlki.com 1 هفته قبل

  Hello to every body, it’s my first pay a quick visit of this website; this weblog consists of remarkable and really fine information for readers.

 42. whitepages 1 هفته قبل

  Spot on with this write-up, I really believe that this web site needs a
  lot more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks
  for the info!

 43. http://tdoshop.ru/ 1 هفته قبل

  Greetings! Very helpful advice within this post!
  It’s the little changes that will make the biggest changes.
  Many thanks for sharing!

 44. cvvision.cn 1 هفته قبل

  Thanks for sharing such a pleasant idea, article is nice,
  thats why i have read it entirely

 45. http://5258.shop.re.kr/ 1 هفته قبل

  Hi there! I could have sworn I’ve visited this site before but after going through a few of the posts I realized it’s
  new to me. Regardless, I’m certainly happy I found it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

 46. www.satico.ru 6 روز قبل

  Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
  I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post.
  I’ll definitely comeback.

 47. Nila 4 روز قبل

  With investing, your capital is at risk.

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

در حال ارسال

©2018 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

ورود با حساب های شما

اطلاعات حساب خود را فراموش کرده اید