جملات خنده دار و باحال

جملات خنده دار و باحال

جملات خنده دار فیسبوکی, جملات خنده دار باحال

جملات خنده دار و طنز

 

رﻓﺘﻢ ﻧﻮﻧﻮﺍﯾﯽ سنگکی 

ﮔﻔﺘﻢ؛ ﺁﻗﺎ ﯾﻪ ﻧﻮﻥ ﺑﺪﻩ .. 

ﺷﺎﻃﺮﻩ ﮔﻔﺖ ؛ ﮐﺪﻭﻣﻮ ﺑﺪﻡ؟

ﺳﻨﮕﮏ ﺳﺎﺩﻩ ۶۰۰ ﺗﻮﻣﻦ 

ﺳﻨﮕﮏ ﮐﻨﺠﺪﯼ ۸۰۰ ﺗﻮﻣﻦ 

ﺳﻨﮕﮏ ﺩﻭ ﺭﻭ ﮐﻨﺠﺪﯼ ۱۰۰۰ ﺗﻮﻣﻦ 

ﺳﻨﮕﮏ ﭘﺮﮐﻨﺠﺪ ۱۵۰۰ ﺗﻮﻣﻦ 

 سنگک برشته پر کنجد ۱۸۰۰ تومن

ﮔﯿﺞ ﺷﺪﻡ ..

ﮔﻔﺘﻢ ؛ ﻣﯿﺮﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮﺍﻣﻮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺎﻡ ﻣﯿﺨﺮﻡ ..

ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﻘﺪﯼ ﮐﻪ ﻧﻮﻥ ﺳﻨﮕﮏ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺁﭘﺸﻦ ﺩﺍﺭﻩ، خدا شاهده که ﺑﻨﺰ تو آلمان نداره 

ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺎ ﻗﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﮔﻮﻝ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﭘﺮ ﺯﺭﻕ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻏﺮﺑﯿﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺭﻧﺪ!!!!!

 

جملات خنده دار باحال, جملات خنده دار کوتاه

جملات خنده دار و طنز

 

به دوست دخترم اس دادم کجایی؟؟

گفت: با همکلاسای دانشگاه اومدیم استخر ویلامون داریم ویسکی با خاویار میخوریم، اینم به سلامتیت!

از سر کوچشون رد شدم دیدم باشلوار سه خط ورزشی دم در نشستن دارن شیوید پاک میکنن!! 

گفتم: غرق نشی خانومی

 

جملات خنده دار باحال, جملات خنده دار کوتاه

جملات خنده دار ضد دختر

 

پلیس اومده تو خیابون داره به ماشینایی که خلاف پارک کردن توی بلندگو تذکر میده:

پیکان !!! …. راننده پیکان !!! … 

حیف گواهینامه که به تو دادن!!!!!

پراید !!!!!! 

پراید زود حرکت کن، آخه تو توی کدوم آموزشگاهی گواهینامه گرفتی؟!؟!؟ 

راننده مینی بوس!!! اینجا جای پارک کردنه؟!؟! 

تا اینکه رسید به یه پورشه!!!!

پورشه……!!!!! تو دیگه چرا گلم؟ 

 

جملات خنده دار باحال, جملات خنده دار کوتاه

جملات خنده دار جدید

 

مردی از یک حکیم پرسید: چگونه عیب های خودم را بشناسم؟

حکیم گفت : کافیست یک عیب زنت را به او بگویی و خواهی دید که تمام عیبهای  خودت پدر و مادر و بستگان و همسایگان و دوستان و حتی آشنایان در کشورهای خارجی را به تو خواهد گفت

 

جملات خنده دار باحال, جملات خنده دار کوتاه

جملات خنده دار

 

ﻣﺮﺩﻫﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﻫﺮ ﺯﻧﻲ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣَﺮﺩﻩ ….

ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﻫﺮ ﺯﻧﻲ ﺍﻳﻨﻪ ﻛﻪ

ﻫﺮﭼﻲ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﺎﻕ ﺷﻪ !!!

ﻭﻫﺮﭼﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺨﺮﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﮐﺎﺭﺗﺶ ﺑﺎﺷﻪ!

ﺑﺪ ﻣﻴﮕﻢ ﺧﺎﻧﻮﻣﺎ؟؟؟

والا …. چه اعتماد به نفسی دارن این اقایون 

 

جملات خنده دار باحال, جملات خنده دار کوتاه

جملات خنده دار باحال

 

یارو نامزده شو دعوت میکنه.. 

به احترام نامزدش مرغ خونشونو سر میبره و سرخ می کنه میاره سر سفره

دختره میگه عزیزم چرا زحمت کشیدی؟؟ 

یارو میگه چه زحمتی؟

۳تاشو سگ خورده یکیشم تو بخور 

 

جملات خنده دار باحال, جملات خنده دار کوتاه

جملات خنده دار کوتاه

 

دیشب واسم خواستگار امد مادر داماد گفت :

عروس خانم،  بغیر از ارایش کردن ،  کار دیگه ای هم بلده؟

مامانمم گفت: شستشو ….

دخترم میتونه در عرض ۱۰ ثانیه کل خانوادتون رو بشوره بذاره کنار

 

جملات خنده دار باحال, جملات خنده دار کوتاه

جدیدترین جملات خنده دار

 

اجاق گاز سخنگوی جدید:

کدبانوی محترم غذا حاضر است.

زن در حال چت کردن.

گاز :بانو غذا آماده است.

زن همچنان در حال چت کردن.

گاز :هوووی قرتی خانوم غذات سووووخت..

 

جملات خنده دار باحال, جملات خنده دار کوتاه

 زیباترین جملات خنده دار

 

ﺯﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ۳ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻥ :

-۱ ﻣﺤﺒﺖ

-۲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ

-۳ ﭘﻮﻝ, ﻣﺎﺷﯿﻦ, ﺧﻮﻧﻪ, ﻭﯾﻼﯼ ﺷﻤﺎﻝ, ﺳﺎﻟﻦ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ, ﮐﯿﻒ ﻭ ﮐﻔﺶ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﺟﻮﺍﻫﺮﺍﺕ ﻣﺎﺭﮐﺪﺍﺭ, ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﺘﻠﯽ, ﺷﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻫﺎﯼ

ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ, ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﮐﺮﻭﺯ !!!

ﯾﻨﯽ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﯾﻦ ۳ﺗﺎ ﭼﯿﺰ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎﺭ ﺳﺨﺘﯿﻪ؟؟؟؟ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﮐﻪ !!! ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺑﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺷﺪﻥ……

 

جملات خنده دار باحال, جملات خنده دار کوتاه

جملات خنده دار

 

مردی در جزیره ای افتاد که همه ساکنینش زن بودند… 

زنها تصمیم گرفتند مرد را اعدام کنند…

و پیش از اعدام از او خواستند که آخرین درخواستش را بگوید.

مرد گفت: می خواهم  زنی مرا اعدام کند که خود را زشت ترین زن جزیره می بیند.!

… مرد تا الان زنده است، مغازه ای باز کرده و خداروشکر اوضاعش روبراهه

 

جملات خنده دار باحال, جملات خنده دار کوتاه

جملات خنده دار و طنز

 

یبار تو خیابون یکی خرما تعارف کرد یکی برداشتم.

.

.

.

بعدش دستمو محکم گرفت، گفت همین الان جلوی خودم واسش فاتحه بخون وگرنه نمیذارم بری

 

جملات خنده دار باحال, جملات خنده دار کوتاه

 زیباترین جملات خنده دار

 

سرزده رفتیم خونه یکی از آشناها

بچه صاحبخونه گفت : عمو ما میدونستیم شما میاین خونمون

گفتم : عزیزم ازکجا می دونستین ؟

جواب داد : 

.

.

.

.

مامانم چای آورد تفاله چایی اومده بود روی استکان بابام

بابام گفت الان یه خری میاد خونمون !

 

جملات خنده دار باحال, جملات خنده دار کوتاه

جملات خنده دار ضد دختر

 

یه بچه رو به زور بابا و مامانش وادار به نماز خوندن می کنن … 

بعد می بینن نشسته داره همین جوری دعا می کنه …

  میرن گوش میدن می بینن میگه: 

خدایا اینا من رو بزور وادار کردن نماز بخونم،

 تو خودت قبول نکن

 

گردآوری:بخش سرگرمی دخترونه

۴۱ دیدگاه
 1. online viagra 1 ماه قبل

  |When I want to place gallery or LightBox or even a slider on my site I forever try to use jQuery script for that.

 2. Appreciation to my father who informed me on the topic of this web site, this weblog is genuinely remarkable.

 3. 100 mg viagra lowest price 4 هفته قبل

  I every time used to read paragraph in news papers but now as I am a user of web therefore from now I am using net for content, thanks to web.

 4. Michaelnaili 2 هفته قبل

  wh0cd769419 amoxicillin

 5. see pron 5 روز قبل

  tHHXzs Thank you ever so for you blog.Really thank you! Much obliged.

 6. Pregnancy Miracle Review 3 روز قبل

  This video post is in fact enormous, the echo feature and the picture feature of this video post is really awesome.

 7. Greta 3 روز قبل

  Thank you ever so for you article post.Really looking forward to read more. Really Great.

 8. Latasha 3 روز قبل

  Valuable info. Fortunate me I found your site accidentally,

 9. CD labels template 3 روز قبل

  make my blog jump out. Please let me know where you got your design.

 10. CD labels template 3 روز قبل

  Within the occasion you can email myself by incorporating suggestions in how you have produced your web site search this brilliant, I ad personally have fun right here.

 11. thuoc moc rau minoxidil 3 روز قبل

  There is certainly a great deal to know about this issue. I love all of the points you ave made.

 12. click here 3 روز قبل

  You have brought up a very superb details , appreciate it for the post.

 13. hamptonbaylighting 2 روز قبل

  Thanks-a-mundo for the post.Much thanks again. Really Cool.

 14. 15 Minute Manifestation 2 روز قبل

  wow, awesome post.Really looking forward to read more.

 15. beauty salon near me 2 روز قبل

  Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Really thank you! Much obliged.

 16. Bandar Togel 2 روز قبل

  You can certainly see your expertise within the work you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. At all times follow your heart.

 17. Some truly nice and utilitarian info on this web site , too I conceive the style holds superb features.

 18. liquid coffee concentrate 2 روز قبل

  This is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Simple but very accurate info Many thanks for sharing this one. A must read post!

 19. Thanks so much for the blog article. Fantastic.

 20. scarymazegame367 2 روز قبل

  online. I am going to recommend this blog!

 21. MobileGo token price 2 روز قبل

  interesting page someone sent me this website the other day and read a really useful standpoint

 22. https://doctorarash.com/ 2 روز قبل

  This post is indeed quite interesting. Keep it up! I all try here to further the contributions Vervolg.

 23. PokerQQ 1 روز قبل

  Major thankies for the blog article.Much thanks again. Fantastic.

 24. VFX Body PDF 1 روز قبل

  Really good info! Also visit my web-site about Clomid challenge test

 25. best custom essay writing 1 روز قبل

  Thank you for your blog article. Fantastic.

 26. best vape pen 1 روز قبل

  Wholesale Cheap Handbags Will you be ok merely repost this on my site? I ave to allow credit where it can be due. Have got a great day!

 27. low temp vape pen 1 روز قبل

  Wow! Thank you! I continually wanted to write on my blog something like that. Can I take a part of your post to my website?

 28. recommended you read 23 ساعت قبل

  Very good article. I will be going through a few of these issues as well..

 29. click here 21 ساعت قبل

  Just Browsing While I was surfing today I saw a great post concerning

 30. Report Scam Online 19 ساعت قبل

  I visit everyday some blogs and websites to read articles, except this website offers quality based articles.

 31. amex confirmcard 16 ساعت قبل

  What a awesome blog this is. Look forward to seeing this again tomorrow.

 32. cay thong noel 12 ساعت قبل

  Im obliged for the article.Much thanks again. Want more.

 33. trang tri noel 12 ساعت قبل

  Very good blog.Really looking forward to read more. Cool.

 34. trang tri noel 12 ساعت قبل

  you have got a very wonderful weblog right here! do you all want to earn some invite posts on my little blog?

 35. mo hinh mut xop 12 ساعت قبل

  Wow! Thank you! I always needed to write on my blog something like that. Can I include a portion of your post to my website?

 36. Nando Pinheiro 10 ساعت قبل

  Its hard to find good help I am constantnly saying that its difficult to find good help, but here is

 37. 1 Hour Belly Blast Diet 8 ساعت قبل

  soon it wilpl be well-known, due to itss feature contents.

 38. this website 6 ساعت قبل

  very nice post, i certainly love this website, keep on it

 39. Choice Clothing 4 ساعت قبل

  You should take part in a contest for among the best blogs on the web. I will advocate this website!

 40. Two Movies 2 ساعت قبل

  No one can deny from the quality of this video posted at this site, pleasant job, keep it all the time.

 41. american express 22 دقیقه قبل

  I?аАТ’аЂа†ll right away seize your rss feed as I can not find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you ave any? Kindly permit me know so that I could subscribe. Thanks.

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

در حال ارسال

©2018 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

ورود با حساب های شما

اطلاعات حساب خود را فراموش کرده اید