خدمتکاری که ملکه ایران شد

مجله تفریحی سرگرمی دخترونه

ناصرالدین شاه قاجار , حرمسرای ناصرالدین شاه

انیس الدوله مشاور رسمی ناصر الدین شاه بود

 

نامش فاطمه بود، اما پرده نشینی و همنشینی با صاحبقران انیس سلطانش کرد. دختر نورمحمد گرجی امامه ای که برای همراهی سوگلی محبوب به دربار آمد و خودش سوگلی شد. زنی که در بیست سال پایانی سلطنت ناصرالدین شاه بدون آن که عقد دائم شاه باشد بانوی اول و قدرتمندترین زن ایران بود.

 

درست که تاریخ ایران، تاریخی مردسالار است و مهمترین رویدادهای آن با قلمی مردانه نوشته شده، اما زنانی در همین تاریخ زندگی کردند که حضور و زندگی شان آن قدر پررنگ بود که تاریخ نتوانسته در مقابل نامشان سکوت کند. یکی از این زنان بی تردید انیس الدوله است.

 

دختری گمنام از امامه در نگاه آن هایی که از او نوشتند ملکه بی تاج و تخت دربار ناصرالدین شاه قاجار بود. او در روزگاری که مردان جرات نگاه کردن در چشم های ناصرالدین شاه را نداشتند، در مقابل او ایستاد در حرمخانه سلطنتی نیز انیس الدوله سوگلی و ملکه قدرتمند حرمسرای شهی قلیانها را جمع کرد. هنگامی که شاه مطلع شد و علت آن را پرسید، انیس الدوله گفت : به دلیل آنکه حرام شده آن را جمع کردیم. شاه متغیر شد و گفت چه کسی حرام کرد؟. انیس الدوله گفت : همان کسی که ما را بر تو حلال کرده است! شاه متغیر شده و چیزی نگفت و برگشت و به فاصله چند روز امتیاز رژی را ملغی نمود. بدین ترتیب انیس الدوله ملکه و سوگلی ناصرالدین شاه با وجود قرار گرفتن در محیط بسته حرمسرا از همراهی و همکاری با مردم خودداری ننمود و به ایفای نقش مهمی در پیروزی نهضت تنباکو پرداخت.

 

درباره تاریخ تولد انیس الدوله اطلاع زیادی در دسترس نیست. او در خانواده ای گرجی تبار در روستای امامه به دنیا آمد. پدرش نورمحمد، از تبار گرجیانی بود که در زمان صفویه، از گرجستان به سمت مازندران کوچ کرده بودند. پشت قرآن خانوادگی نامش را فاطمه گذاشتند. پدرش زمانی که هنوز خردسال بود درگذشت و فاطمه را به عمه اش سپردند که ارتباطاتی با دربار داشت.

 

درباره ورود فاطمه خانم به دربار البته روایت های مختلفی وجود دارد. تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه که علاقه زیادی به انیس الدوله داشت نوشته او توسط عمه اش برای همراهی و خدمت جیران فروغ السلطنه به حرم آمد و در همان جا ماندگار شد. او تا زمانی که جیران زنده بود خدمتش را کرد و جزو نزدیکان سوگلی محبوب شاه بود و تا لحظه مرگ او را رها نکرد. برای همین نیز بعد از مرگ ناگهانی سوگلی اول همه اموالش از جمله محبت سلطان به فاطمه رسید.

البته روایت دیگری هم هست که از قول معیرالممالک و مونس الدوله ندیمه حرم آمده که شاه در سفری که به سلطانیه رفت فاطمه را دید و او را صیغه خود کرد و به او لقب انیس الدوله را داد. هر کدام از این دو روایت درست باشد انیس الدوله بعد از مرگ جیران جای او را در حرم سلطنتی گرفت.

محبوب سلطان
شاه علاقه زیادی به انیس الدوله داشت و همین علاقه برای او امتیازاتی را برایش به همراه داشت. او زنی باهوش بود و می دانست که اگر قرار است در دربار ایران رشد کند باید خودش را از زیر سایه بلند حرمسرا خارج کند. نخستین قدم سواد داشتن و کتاب خواندن بود. او با کمک معلمانی که در حرم بودند سواد خواندن و نوشتن را آموخت و شروع به خواندن کتاب هایی کرد که برای شاه ترجمه کرده بودند.

 

این باعث شده تا بیشتر مورد توجه شاه قرار گیرد. محل اقامت اصلی شاه قاجار اقامتگاه انیس الدوله بود. معیرالممالک که نوه ناصرالدین شاه است در یادداشت هایی از زندگی خصوصی خود می نویسد که شاه در شب با هر چند زنی که می خوابید در نهایت به اتاق انیس الدوله می رفت و شب را در کنار او به صبح می رساند. انیس الدوله با آن که هیچ گاه صاحب فرزندی نشد اما برای ناصرالدین شاه بعد از مهدعلیا مادری کرد.

 

انیس الدوله خیلی زود توانست با رمزهای سیاست و کشورداری آشنا شود، به نظر می رسد که الگوی انیس الدوله در این راه مهدعلیا مادر ناصرالدین شاه بود. زنی باکفایت که توانست ۴۵ روز میان مرگ محمدشاه تا ورود ولیعهد به تهران و تاجگذاری، حکومت ایران را بدون هیچ شورشی اداره کند. البته انیس الدوله دو تفاوت عمده با مادر شاه داشت. اول این که او هیچ گاه زن عقدی ناصرالدین شاه نبود و برخلاف مهدعلیا که جایگاهی در دربار محمدشاه نداشت، در نزد شاه با وجود آن که هیچ گاه صاحب فرزندی نشد اعتبار زیادی داشت.

 

انیس الدوله تا زمانی که مهدعلیا زنده بود در کنار او قرار داشت و نامش در حد یک زن حرم فراتر نرفت. اما با مرگ مادر شاه او بلافاصله در جایگاه مهدعلیا نشست و اداره امور حرمسرای ناصرالدین شاه را به دست گرفت.

 

تدبیر انیس الدوله در اداره حرم آن چنان چشمگیر بود که حتی فرد منتقدی چون اعتمادالسلطنه نیز به آن اعتراف کرده است و بارها در خاطراتش از کاردانی و کفایت او می نویسد و این که شاه چندین بار از انیس درخواست می کند تا همسر عقدی اش بشود، اما انیس الدوله با زرنگی زنانه این درخواست را به بهانه ای که ساعت سعد زناشویی را از دست بدهد، رد می کرد.

 

اعتمادالسلطنه در جایی از خاطراتش با اشاره به بیماری انیس می نویسد که شخصاً دعا می کند تا این زن سلامت بماند تا اساس سلطنت بر هم نریزد: «…انیس الدوله ناخوش است… حرمخانه شاه منحصر به این زن است،… این که من به این زن دعا می کنم بیشتر برای خاطر شاه است که اگر خدای نکرده این زن بمیرد کلیه وضع حرمخانه به هم می خورد.»

 

تاج السلطنه فراتر از این او را زنی دوست داشتنی و محترم می دانست. نزدیکی تاج السلطنه با انیس الدوله شاید به خاطر این بود که او زمانی قرار بود به عقد ملیجک در بیاید، اتفاقی که دختر سرکش ناصرالدین شاه با آن مخالفت داشت. این انیس الدوله بود که مقابل ناصرالدین شاه ایستاد و او را از چنین کاری منصرف کرد.

 

تاج السلطنه در خاطراتش انیس را این گونه تصویر می کند: «به قدری این زن عاقله [و] با اخلاق بود که با وجود نداشتن صورت خوبی، برای سیرت خوب، او زن اول محترم بود. در این تاریخ که من مذاکره می کنم، او تقریباً سی ساله، قدی متوسء خیلی ساده، آرام، باوقار، سبزه، با صورت معمولی بلکه یک قدری هم زشت، لیکن خیلی با اقتدار.

 

تمام زن های سفرای خارجه به منزل او پذیرفته شده، در اعیاد و مواقع رسمی به حضور می رفتند. و این خانم بزرگ محترم اولاد نداشت و مرا برای خود اولاد خطاب کرده، مهر مخصوص نسبت به من داشت. و همین قسم، جمیع خانواده های محترم و نجیب و زن های وزرا و امرا به منزل او پذیرفته می شدند و تمام عرایض اغلب به توسط او انجام گرفته در حضور سلطان عرض و قبول می شد.»

 

دکتر فووریه پزشک مخصوص ناصرالدین شاه که یکی از معدود مردانی بود که از درهای بسته حرم شاهی گذر و با سوگلی شاه از نزدیک دیدار و صحبت کرده بود در کتابش انیس الدوله را ملکه ایران خوانده و می نویسد: «می گویند زنی خیرخواه و زیرک است، به هرحال در لطف و خوش صحبتی او حرفی نمی رود و همه وقت تبسم و خوش احوال است.»

در خلوت شاهی
ناصرالدین شاه روزی که به تیر غیب میرزا رضا کرمانی کشته شد به روایت نوه اش دوستعلی خان معیرالممالک ۴ همسر عقدی و ۸۱ همسر صیغه ای داشت که در حرمسرای شاهی در کاخ های سلطنتی بخصوص کاخ گلستان زندگی می کردند و بیشترشان برای خود دم و دستگاهی داشته و نوکر و کلفت هایی برای گذران امور خود و فرزندانشان داشتند.

 

این یعنی که طول و عرض حرمسرای ناصرالدین شاهی کم از پدر پدربزرگش فتحعلی شاه نداشت و اداره کردن بی دردسر آن تدبیری می خواست که از پس خود شاه با آن همه امورات مملکتی و سفرهای فرنگی و باقی ماجراها برنمی آمد. تا زمانی که مهدعلیا زنده بود اداره حرم شاهی وظیفه او بود و کسی هم جرات حرف زدن روی حرف مادر شاه را نداشت. اما با مرگ مهدعلیا همه منتظر آشوبی بزرگ در حرمخانه سلطنتی بودند. اما این انیس الدوله بود که نگذاشت این آشوب به پا شود و اداره امور حرم سلطنتی را از لحظه ای که مرگ مادر شاه اعلام شد به  دست گرفت.

 

انیس الدوله در مراسم مذهبی مانند عید و محرم برنامه های مخصوص به خودش را داشت و شخصاً برنامه هایی را برگزار می کرد. یکی از این جشن های مذهبی جشن تولد شاه بود که باشکوه ترین مهمانی را انیس برگزار می کرد: «انیس الدوله از بانوان سفرا و دیگر بانوان اروپایی مقیم تهران و همسران وزرا و اعیان و اشراف دعوت می کرد و خود حمایل بر سینه و نیم تاج بر فرق، غرق در نشان هایی که شاهان کشورهای خارجی برایش فرستاده بودند از میهمانان پذیرایی می کرد.»

به روایت معیرالممالک
انیس الدوله برخلاف بسیاری از زنان حرمسرا در آن زمان به شیوه مهدعلیا در امور تشریفاتی نیز وارد شد و از آن جایی که مراودات دربار ناصرالدین شاه با سایر کشورها بیشتر شده بود و مهمانان زیادی به ایران می آمدند این انیس بود که وظیفه پذیرایی رسمی و بخصوص همراهی با زنان فرنگی را برعهده می گرفت. او نخستین زنی است که در منابع فرنگی با عنوان ملکه یاد می کنند.

 

کارلا سرنا که در ۱۰ ساله آخر سلطنت ناصرالدین شاه به ایران سفر کرده بود رسماً از انیس الدوله به عنوان ملکه ایران نام می برد و او را زنی خوش برخورد می داند که برگزاری مراسم مهم بر عهده اش است. خانم سرنا به عنوان مهمان رسمی شاه به همراه انیس الدوله به مراسم تعزیه خوانی رفته بود.

 

انیس الدوله برای خداحافظی فرنگی هایی مانند سفرا نیز جشنی می گرفت. س. ج. بنجامین سفیر آمریکا در خاطراتش نوشته است: «هنگامی که در سال ۱۸۸۵ من به آمریکا احضار شدم و قرار شد تهران را ترک نمایم انیس الدوله خانم و دختر مرا دعوت کرد که در ضیافت کوچکی که به افتخار آن ها در اندرون برپا می شود شرکت کنند و همانجا مراسم خداحافظی به عمل آید.»

 

مونس الدوله که ندیمه دربار بود در کتابش ماجرایی را تعریف می کند که به نظر می آید دلیل اطلاق نام ملکه رسمی ایران به صیغه مشهور ناصرالدین شاه مربوط به آن است. او نوشته: «در آن موقع ملکه انگلیس یک گردن بند الماس توسط وزیر مختار انگلیس به تهران فرستاد که به زن سوگلی شاه بدهند. وزیر مختار از صدراعظم پرسید: زن سوگلی شاه کدام یکی است؟ صدراعظم این سوال را نزد شاه مطرح کرد و شاه گفت: آن گردن بند الماس را برای انیس الدوله بیاورند. زن وزیر مختار انگلیس با تشریفات پر طول و تفصیل به اندرون شاهی رفت و گردن بند ملکه انگلیس را به گردن انیس الدوله انداخت.

 

بعد هم به دستور ناصرالدین شاه حاجی طوطی خانم، که همان مادام عباس فرانسوی باشد، یک نامه به زبان فرانسوی از قول انیس الدوله برای ملکه انگلیس نوشت و یک کاسه بشقاب خیلی قیمتی فیروزه با چند قالیچه ابریشمی از طرف انیس الدوله برای ملکه انگلیس فرستاد.»

 

اگر بپذیریم این زنی که از سوی انیس الدوله نامه ای به ملکه ویکتوریا فرستاد همان مادام حاجی عباس گلساز است، این اتفاق باید بین سال های ۱۲۹۰ تا ۱۲۹۵ یعنی یکی دو سال بعد از مرگ مهدعلیا رخ داده باشد که مادام همنشین مادر شاه بعد از مرگ او به سمت معلم و مترجم انیس الدوله در حرم سلطنتی زندگی می کرد. مدیریت او بر حرم سلطنتی آن چنان با قدرت بود که شاه نیز در مقابل دستوراتش حرفی نمی زد.

 

به گفته معیرالممالک او بود که بعد از بست نشینی چند نفر از زنان حرم به خانه حاج ملاعلی کنی و زاویه مقدسه عبدالعظیم از شاه خواست تا درخت چناری را انتخاب کند تا زنان به جای خروج از ارگ همان جا بست بنشیند. این همان داستان چنار معروف عباسعلی است که تا مرگ ناصرالدین شاه محل بست نشینی حرم نشینان بود.

 

قدرتمندترین زن ایران, تاریخ و تمدن

انیس الدوله سوگلی ناصرالدین شاه

 
مشاور رسمی شاه
انیس الدوله بعد از آن که قدرتش را در حرمخانه سلطنتی گسترش داد و رقبایی چون امین اقدس و زنان عقدی چون شکوه السلطنه مادر ولیعهد را به حاشیه راند دایره فعالیتش را از حرم گستراند و خیلی زود مانند مهدعلیا وارد جریان سیاسی شد و جریان خودش را تشکیل داد. او که کتاب بسیار می خواند از رموز سیاسی آگاه بود و قواعد بازی را می دانست. شاه هم از او حرف شنوی داشت و در برخی از کارهایش با او مشورت می کرد.

 

همین باعث شد تا جریان های سیاسی آن دوران او را به سمت خود بکشند. این قدرت سیاسی با بخشیدن اموالی توسط ناصرالدین شاه به انیس بیشتر هم می شد. او به عنوان یکی از ثروتمندترین زنان ایران اعمال نفوذ می کرد. او لباسی بر تن می کرد که به گفته مونس الدوله تصویری از سربازان تفنگ به دوش روی دامنش گلدوزی شده بود. او به شاه درباره علت این کار گفته بود: «قربانت گردم! این ها با تفنگی که در دست دارند، ناموس قبله عالم را نگهبانی می کنند!»

 

انیس الدوله حتی در موضوع عزل و نصب حاکمان نیز دخالت می کرد. مخبرالسلطنه در کتاب «خاطرات و خطرات» نامه ای از انیس منتشر کرده که اهمیت زیادی دارد و نفوذ این زن را روی شاه نشان می دهد. او بعد از تغییر حاکم شیراز به ناصرالدین شاه در رعایت حق رعیت نوشت: «قربان خاک پای مبارک گردم، جواب عریضه نواب رکن الدوله را مرحمت نفرموده اید، آدمش طلب می کند. دستخط و عریضه مزین التفات فرمایید. باری شنیدم که حکومت شیراز را باز تغییر داده اید، و اللَّه خیلی تعجب است. بیچاره رکن الدوله هفت ماه است نرفته، با آن همه خسارت، اگر برای پیشکشی است از خود شاهزاده بگیرید. این طورها پدر رعیت بیچاره در می آید، رعیت این طور تمام می شود. حاکم از خودش نمی دهد. دور از مروت است، از همه جهت بیچاره ها تمام شده اند، عریضه را به دست کسی ندهید، محرمانه ملاحظه فرموده پس بدهید خواجه بیاورد.»

 

این تنها بخشی از دخالت انیس الدوله در عزل و نصب هاست. او که نخستین زنی بود که قصد داشت به همراه ناصرالدین شاه به سفرهای فرنگی برود با مخالفت میرزا حسین خان سپهسالار صدراعظم از روسیه به تهران بازگشت. ماجرایی که در نهایت به ضرر سپهسالار منتهی شد و بعد از بازگشت انیس الدوله به تلافی این ماجرا با همدستی علما حکم به عزل سپهسالار دادند. این واقعه را اعتمادالسلطنه هم روایت کرده است.

 

البته به نظر می رسد که ناصرالدین شاه از این که انیس الدوله به تهران برگردد خیلی هم راضی نبود و از خشم او می ترسید. او در نامه های متعدد از فرنگ سعی می کرد دل انیسش را به دست بیاورد: «جای شما حقیقتاً خالی است که تماشای وضع زن ها و مردهای اینجا را بکنید… اگر هوای تهران گرم است، چند روزی مختصراً بروید به صاحبقرانیه. البته بروید. آغامحراب، آغارضی، آغاعلی چه می کنند؟ معصومه کجاست؟ چه می کند؟ احوال بدرالدوله را بپرسید. سوغات های شما را انشاالله پاریس حاضر می کنم.»

 

او نخستین ملکه ایران است که تا اروپا مسافرت کرد. او با شاه تا مسکو همراه بود ولی حضور دختران اشراف زاده روسی و مراسم غربی در جریان خوش آمدگویی از آن ها باعث برخورد فرهنگی شد و ناصرالدین شاه انیس الدوله را به تهران برگرداند. ماجرا چنین بود که به محض اینکه شهردار مسکو از ورود انیس الدوله اطلاع یافت، تا دروازه شهر رفت و تلاش کرد تا دسته گلی تقدیمش کند، برای گریز از چنین دردسرهایی، مشیرالدوله به شاه توصیه کرد تا انیس الدوله را به تهران بازگرداند.ولی کار به همین جا ختم نشد. انیس الدوله در مسکو سوگند یاد کرد تا انتقام کارشکنی مشیرالدوله را بگیرد.او موفق شد روحانیون و درباریان را بر علیه مشیرالدوله بشوراند. با بازگشت شاه به کشور، مقصود انیس الدوله برآمد.

ملکه ای نیکوکار
هرچند از نفوذ و نقشی سیاسی انیس الدوله نمی شد گذشت اما او بیشتر از این به عنوان زنی خیر و متدین معرفی می شود. او از دریای اموالی که شاه داده بود بخشش می کرد و در هر فرصتی مراسم های مذهبی برگزار می کرد. ناصرالدین شاه عادت داشت هر روز لباس تازه ای بپوشد و انیس الدوله لباس دیروزی را به سادات فقیر می بخشید.

 

او بخش قابل توجهی از مال و ثروت خود را به شرح زیر به آستانه های مقدسه امام حسین(ع) و امام رضا(ع) بخشید. اگر در زیارت حرم امام رضا(ع) نگاهتان به بالای ضریح اصلی افتاده باشد ویترینی را می بییند که مربوط به انیس الدوله است و شمشیر و نیم تاج طلای او در آنجا به نمایش در آمده است.

 

از دیگر موقوفات انیس الدوله می توان به وقف تاج الماس به روضه امیرالمومنین(ع)، ضریح نقره ای برای شهدای کربلا(ع)، پرده ای مروارید نشان برای آستان امام رضا(ع)، تعمیر در نقره ای طلاکوب مسجد گوهرشاد، وقف ده باب مغازه برای روضه خوانی امام رضا(ع)، وقف کاشانک برای شاهزاده حسین در روستای امامه، بنای پل در ناصرآباد لواسان و چاپ و توزیع رایگان کتاب ناسخ التواریخ، جلد حضرت صدیقه طاهره(س) و… اشاره کرد. همچنین به دستور او رساله عملیه فارسی زینه العباد، اثر شیخ زین العابدین مازندرانی حائری منتشر شد. در حال حاضر یکی از سراهای بازار تهران که به سه دالان ملک معروف است از موقوفات انیس الدوله است که عایداتش برای مصارف خیریه استفاده می شود.

بانوی آلامد
انیس الدوله به دلیل نزدیکی به شاه و مطالعات زیادی که داشت تغییراتی هم در وضعیت دربار و پوشش زنان حرم داد. او نخستین زنی بود که شلیته به تن کرد و زنان دیگر به تاسی از او دامن های بلندشان را با دامن های چتری عوض کردند. او همین طور چارقدهای قالبی را با چارقدهای ململ عوض کرد.

 

با آن که ناصرالدین شاه در سال های آخر عمرش سوگلی های زیادی به درباره آورده بود اما هیچ کدام جایگاه انیس را پیش او نگرفتند. انیس الدوله یکی از زنانی بود که از چند ماه مانده به جشن قران در حالی که مقدمات جشن را می چیند نگران سلطان بود و از او می خواست مواظب باشد تا مبادا پیشگویی مشهور به حقیقت بپیوندند.

 

صبح روز ۱۷ ذی قعده  که ناصرالدین شاه در زاویه مقدسه ترور شد به او التماس کرد که آن روز را در حرم بماند. اما شاه به حرف او گوش نکرد و هنوز خبر نیامده انیس الدوله می دانست اتفاق ناگواری افتاده است. بعد از کشته شدن شاه دیگر کسی انیس الدوله را روی پای خود ندید. او که بعد از رسیدن پسر شکوه السلطنه به عنوان شاه تازه حرم را ترک کرده و به خانه اش در نزدیک دروازه قزوین رفت یک سال تاب دوری آورد.

 

معیرالممالک نوشته است که انیس الدوله چند ماه بعد از مرگ ناصرالدین شاه دوام آورد و روزی که برایش پیشکش اسکناس های ۱۰ تومانی با تصویر شاه بردند، او با دیدن تصویر شاه شهید آن قدر به سر و سینه زد که از حال رفت و چند روز بعد درگذشت. تاج السلطنه نیز نوشت که این زن باوفا بعد از مرگ شاه بابا طاقت نیاورد و خیلی زود درگذشت.

 

اما منابع تاریخی می نویسند که او بعد از مرگ ناصرالدین شاه بیمار شد و در نهایت نیز چند روز مانده به سالروز کشته شدن ناصرالدین شاه در سن ۴۱ سالگی با ابتلا به بیماری یرقان در خانه اش که در کنار موقوفات از او در خیابان ولی عصر باقی مانده است درگذشت. خانه ای که به شماره ثبت ملی ۱۰۴۰۳ روبه روی مهدیه تهران امروز در اختیار اتحادیه گوشت فروشان تهران است.

این چنین پرونده یکی از زنان قدرتمند تاریخ معاصر در فراق شاهی بسته شد که در حدود ۲۰ سال ملکه بی تاج و تخت یکی از مقتدرترین پادشاهان تاریخ ایران بود.

منبع:tarikh.tebyan.net

مجلهتفریحیسرگرمیدخترونه

۲۷۵ دیدگاه
 1. Lonnie 5 ماه قبل

  I studied in just a few colleges for performing.

 2. hack 4 ماه قبل

  Good web site you have got here.. It’s hard to find high-quality writing like yours these days.
  I honestly appreciate individuals like you!
  Take care!!

 3. Rudy 4 ماه قبل

  This is what Methodology Actors name ‘sense memory’.

 4. yncare.net 3 ماه قبل

  With investing, your capital is in danger.

 5. Nam 3 ماه قبل

  Investor researches stocks, bonds, and so forth.

 6. Carolyn 3 ماه قبل

  With investing, your capital is in danger.

 7. traderpips.com 3 ماه قبل

  Investments in most securities involve risks.

 8. Arnoldo 3 ماه قبل

  With investing, your capital is at risk.

 9. Kerri 3 ماه قبل

  Licensed Monetary Planner Board of Standards Inc.

 10. Collin 3 ماه قبل

  Licensed Financial Planner Board of Standards Inc.

 11. Investor researches stocks, bonds, and so on.

 12. Juliane 3 ماه قبل

  With investing, your capital is in danger.

 13. aqualine-seongnam.co.kr 3 ماه قبل

  Certified Financial Planner Board of Standards Inc.

 14. Gena 3 ماه قبل

  With investing, your capital is at risk.

 15. Cerys 3 ماه قبل

  With investing, your capital is in danger.

 16. Investments in most securities contain risks.

 17. Agueda 3 ماه قبل

  Investments in most securities involve risks.

 18. Monika 3 ماه قبل

  Investor researches shares, bonds, and many others.

 19. Francine 3 ماه قبل

  With investing, your capital is at risk.

 20. exterio-funclub.de 3 ماه قبل

  Investments in most securities involve dangers.

 21. Licensed Monetary Planner Board of Standards Inc.

 22. Kassandra 3 ماه قبل

  Certified Financial Planner Board of Standards Inc.

 23. bruinpainting.com 3 ماه قبل

  Investor researches shares, bonds, and many others.

 24. With investing, your capital is in danger.

 25. Investor researches stocks, bonds, etc.

 26. Lavonda 3 ماه قبل

  Investments in most securities contain dangers.

 27. www.51kaozi.com 3 ماه قبل

  Investments in most securities involve risks.

 28. ccbdd.com 3 ماه قبل

  Investor researches shares, bonds, and many others.

 29. With investing, your capital is at risk.

 30. Yukiko 3 ماه قبل

  Investor researches shares, bonds, etc.

 31. bbs.1000so.com 3 ماه قبل

  Investor researches stocks, bonds, and so on.

 32. www.dek24sideline.com 3 ماه قبل

  Investments in most securities contain risks.

 33. whitepages 3 ماه قبل

  I would like to thank you for the efforts you have put
  in writing this blog. I am hoping to view the same high-grade content by you later on as well.
  In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own website now 😉

 34. http://rid.org.ua/ 2 ماه قبل

  It’s an remarkable post for all the internet users; they
  will get advantage from it I am sure.

 35. www.demo.vieclamcantho.vn 2 ماه قبل

  Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem
  to get there! Cheers

 36. whitepages 2 ماه قبل

  I enjoy what you guys are usually up too. Such clever work and coverage!
  Keep up the fantastic works guys I’ve included you guys
  to my blogroll.

 37. whitepages 2 ماه قبل

  Hi there, of course this paragraph is genuinely pleasant and
  I have learned lot of things from it concerning blogging.

  thanks.

 38. Amos 2 ماه قبل

  Investor researches stocks, bonds, and many others.

 39. My brother recommended I might like this website.
  He was entirely right. This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this info!
  Thanks!

 40. whitepages 2 ماه قبل

  Hello to all, how is all, I think every one
  is getting more from this web site, and your views are fastidious in favor of new viewers.

 41. Hey! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m
  trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Thanks!

 42. http://yalta.org.ua/ 2 ماه قبل

  It is perfect time to make some plans for
  the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could
  I wish to suggest you some interesting things or suggestions.
  Perhaps you could write next articles referring to
  this article. I desire to read more things about it!

 43. whitepages 2 ماه قبل

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources
  back to your webpage? My blog is in the very same area of interest
  as yours and my visitors would genuinely benefit from some of the information you
  present here. Please let me know if this ok with you. Many thanks!

 44. Christal 2 ماه قبل

  Investments in most securities contain risks.

 45. whitepages 2 ماه قبل

  It’s nearly impossible to find knowledgeable people in this particular subject,
  however, you sound like you know what you’re talking about!

  Thanks

 46. https://www.footballzaa.com 2 ماه قبل

  Wonderful article! We are linking to this particularly great post on our website.
  Keep up the good writing.

 47. I’ve read some excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting.
  I surprise how a lot effort you place to create this sort of
  magnificent informative web site.

 48. whitepages 2 ماه قبل

  Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me
  out a lot. I hope to give something back and aid others like you
  helped me.

 49. brazil flag meaning 2 ماه قبل

  Hello there! This is my first visit to your blog!
  We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.

  Your blog provided us valuable information to work on.
  You have done a marvellous job!

 50. brazil flag gif 2 ماه قبل

  Greetings! Very useful advice in this particular article!
  It is the little changes which will make the biggest changes.

  Many thanks for sharing!

 51. Bertie 2 ماه قبل

  I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did,
  the web will be a lot more useful than ever before.

 52. Rosie 2 ماه قبل

  I’ve been surfing online greater than 3 hours nowadays, yet I never found any fascinating article like yours.

  It is beautiful value sufficient for me. Personally, if
  all web owners and bloggers made good content as you
  did, the internet shall be a lot more helpful than ever before.

 53. brazil flag vector 2 ماه قبل

  Hello There. I found your weblog the usage of msn. This is an extremely smartly written article.
  I will make sure to bookmark it and come back to read more of your helpful
  information. Thank you for the post. I’ll definitely comeback.

 54. Kathi 2 ماه قبل

  We absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be just what I’m looking for.
  Do you offer guest writers to write content for yourself?
  I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a
  few of the subjects you write regarding here. Again, awesome
  weblog!

 55. Darren 2 ماه قبل

  Hi everyone, it’s my first visit at this site, and post is truly fruitful
  for me, keep up posting these types of posts.

 56. Arlette 2 ماه قبل

  whoah this blog is excellent i really like studying your posts.
  Keep up the good work! You recognize, many people are looking round for this information, you can help them
  greatly.

 57. brazil nuts nutrition 2 ماه قبل

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this
  write-up and also the rest of the website is also very good.

 58. Norma 2 ماه قبل

  I’m pretty pleased to discover this site. I need to to
  thank you for ones time just for this fantastic read!!
  I definitely liked every part of it and i also have you book-marked to check out new information on your web site.

 59. Irene 2 ماه قبل

  whoah this blog is great i like studying your posts.
  Stay up the good work! You know, a lot of persons are searching around for
  this information, you can help them greatly.

 60. brazil nuts cholesterol 2 ماه قبل

  I am in fact pleased to read this weblog posts which contains tons of helpful
  facts, thanks for providing these kinds of information.

 61. brazilian wax cost 2 ماه قبل

  Unquestionably believe that which you said. Your favourite reason seemed to be at the net the
  easiest factor to be aware of. I say to you, I certainly get irked while folks consider issues that they plainly do not understand about.
  You controlled to hit the nail upon the top as neatly as defined out the whole thing without having side-effects
  , other people could take a signal. Will probably be again to get
  more. Thank you

 62. brazil flag image 2 ماه قبل

  This article offers clear idea for the new viewers of blogging, that truly how to do blogging.

 63. Julissa 2 ماه قبل

  Hello friends, its wonderful post regarding cultureand fully explained, keep it up
  all the time.

 64. Leo 2 ماه قبل

  My spouse and I absolutely love your blog and find many of your post’s to be just
  what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content to suit your needs?
  I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a
  lot of the subjects you write related to here. Again,
  awesome web log!

 65. brazil nuts cholesterol 2 ماه قبل

  Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading?
  I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any responses would be greatly appreciated.

 66. brazilian steakhouse sf 2 ماه قبل

  An impressive share! I’ve just forwarded this onto a
  co-worker who has been doing a little research on this.
  And he actually bought me breakfast because I found it for him…

  lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this topic here on your site.

 67. brazil flag image 2 ماه قبل

  Hey there would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m having a difficult
  time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs
  and I’m looking for something completely unique.

  P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

 68. brazil nuts keto 2 ماه قبل

  Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely
  well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your
  useful info. Thanks for the post. I will certainly return.

 69. brazilian steakhouse sf 2 ماه قبل

  When someone writes an article he/she retains the idea of a
  user in his/her mind that how a user can know it. So that’s why
  this post is outstdanding. Thanks!

 70. Roseanna 2 ماه قبل

  With havin so much content do you ever run into any
  issues of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it
  up all over the web without my authorization. Do you know any techniques to help reduce content from being stolen? I’d really appreciate it.

 71. It’s hard to come by experienced people about this subject, however, you seem like you know what you’re talking about!
  Thanks

 72. Marquis 2 ماه قبل

  Simply wish to say your article is as amazing.
  The clarity to your publish is just excellent and that i
  could think you are a professional in this subject.

  Fine along with your permission let me to seize your RSS
  feed to keep updated with impending post. Thanks 1,000,000 and please keep
  up the enjoyable work.

 73. brazilian wax for men 2 ماه قبل

  What’s up colleagues, nice paragraph and fastidious urging commented here, I
  am in fact enjoying by these.

 74. Lurlene 2 ماه قبل

  I have read so many content regarding the blogger lovers except this article
  is actually a good piece of writing, keep it up.

 75. Kai 2 ماه قبل

  This is very attention-grabbing, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your feed and look ahead to in the hunt for extra of your fantastic post.
  Additionally, I have shared your web site in my social networks

 76. Ute 2 ماه قبل

  Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering
  if you get a lot of spam feedback? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me insane so any support is very much appreciated.

 77. brazilian wax kit 2 ماه قبل

  Excellent blog post. I absolutely appreciate this site.
  Continue the good work!

 78. brazilian wax kit 2 ماه قبل

  Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from
  somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand
  out. Please let me know where you got your design. Many thanks

 79. news.tochka.net 2 ماه قبل

  This post presents clear idea designed for the new viewers of blogging, that actually how to do running a blog.

 80. brazilian wandering spider 2 ماه قبل

  Please let me know if you’re looking for a writer for your weblog.
  You have some really great posts and I feel I would
  be a good asset. If you ever want to take some of the load
  off, I’d love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please send me an e-mail if interested. Kudos!

 81. brazil flag gif 2 ماه قبل

  Write more, thats all I have to say. Literally,
  it seems as though you relied on the video to make your point.

  You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence
  on just posting videos to your blog when you could be giving us
  something informative to read?

 82. Raymon 2 ماه قبل

  Thanks for your personal marvelous posting! I actually
  enjoyed reading it, you may be a great author. I will always
  bookmark your blog and may come back later in life.
  I want to encourage yourself to continue your great posts,
  have a nice afternoon!

 83. Ali 2 ماه قبل

  Attractive component of content. I just stumbled upon your
  web site and in accession capital to say that I get in fact loved account
  your weblog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment or even I success you get entry to consistently rapidly.

 84. brazilian wax cost 2 ماه قبل

  Its like you read my mind! You seem to know so much about this,
  like you wrote the book in it or something. I think that you
  can do with a few pics to drive the message home a little bit,
  but other than that, this is wonderful blog. A fantastic read.
  I will certainly be back.

 85. Clay 2 ماه قبل

  It’s awesome in favor of me to have a site, which is beneficial in favor of my knowledge.
  thanks admin

 86. Velda 2 ماه قبل

  A fascinating discussion is definitely worth comment.
  I do think that you should publish more on this issue, it
  may not be a taboo subject but usually folks don’t speak about such topics.
  To the next! Many thanks!!

 87. Lilla 2 ماه قبل

  If you are going for most excellent contents like me,
  only visit this site every day for the reason that it gives feature
  contents, thanks

 88. Carol 2 ماه قبل

  I go to see each day a few sites and blogs to read articles or reviews,
  except this weblog provides quality based posts.

 89. Christen 2 ماه قبل

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts.
  After all I will be subscribing in your rss feed and I’m hoping you write again very soon!

 90. brazil flag emoji 2 ماه قبل

  I’m not sure exactly why but this website is loading incredibly slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a issue
  on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 91. Efren 2 ماه قبل

  I’m really impressed together with your writing abilities as smartly as with
  the structure to your blog. Is that this a paid topic or did you
  modify it your self? Anyway keep up the excellent high quality writing, it
  is uncommon to peer a great weblog like this one these days..

 92. Chandra 2 ماه قبل

  Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it 😉
  I’m going to return once again since I book-marked it. Money and freedom is the best way to change,
  may you be rich and continue to guide others.

 93. brazil flag vector 2 ماه قبل

  Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was extremely
  long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m
  thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any points for inexperienced blog writers?
  I’d really appreciate it.

 94. Glenn 2 ماه قبل

  Appreciation to my father who stated to me concerning this weblog, this web site is in fact remarkable.

 95. The average constructing allow costs about $800.

 96. The average constructing allow prices about $800.

 97. The common constructing allow costs about $800.

 98. brazilian steakhouse sf 2 ماه قبل

  Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too wonderful.
  I actually like what you have acquired here, certainly like what you’re saying
  and the way in which you say it. You make it enjoyable and
  you still take care of to keep it smart.
  I can not wait to read much more from you. This is really a wonderful web site.

 99. I’m contemplating a wooden privateness fence.

 100. The average constructing permit prices about $800.

 101. The common building allow costs about $800.

 102. fence company mn 2 ماه قبل

  I am contemplating a wooden privateness fence.

 103. ۶′ wooden fences run about 1$18.00 a foot.

 104. Chain-link fences are especially value-efficient.

 105. brazil flag icon 2 ماه قبل

  Hmm it looks like your site ate my first comment
  (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what
  I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to
  everything. Do you have any suggestions for inexperienced blog writers?
  I’d really appreciate it.

 106. ۶′ wood fences run about 1$18.00 a foot.

 107. brazilian wax kit 2 ماه قبل

  Generally I do not read post on blogs, however I wish
  to say that this write-up very compelled me to take a look at
  and do so! Your writing taste has been surprised me. Thanks, very nice article.

 108. ۶′ wood fences run about 1$18.00 a foot.

 109. The typical constructing allow costs about $800.

 110. brazil nuts in shell 2 ماه قبل

  Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I’m going to return once again since I book-marked it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 111. Jeannie 2 ماه قبل

  For hottest news you have to pay a quick visit web and on world-wide-web I found this web
  site as a most excellent site for newest updates.

 112. Matt 2 ماه قبل

  Hey there just wanted to give you a quick heads
  up and let you know a few of the images aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 113. Lida 2 ماه قبل

  My brother recommended I may like this website.
  He was totally right. This publish actually made
  my day. You can not consider simply how much time I had spent for this info!

  Thank you!

 114. Oliva 2 ماه قبل

  It’s difficult to find experienced people on this subject,
  however, you seem like you know what you’re talking about!
  Thanks

 115. I’m contemplating a picket privacy fence.

 116. Chain-link fences are especially value-effective.

 117. ۶′ wooden fences run about 1$18.00 a foot.

 118. ۶′ wooden fences run about 1$18.00 a foot.

 119. fence installation lowes 2 ماه قبل

  Chain-link fences are particularly value-efficient.

 120. Bea 2 ماه قبل

  I do not even know how I ended up here, but I thought this post was
  great. I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 121. brazil flag coloring page 2 ماه قبل

  I must thank you for the efforts you have put in penning this site.
  I really hope to check out the same high-grade blog posts by you
  in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal website now 😉

 122. Shirley 2 ماه قبل

  After I initially commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments
  are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I recieve four
  emails with the exact same comment. Is there a means you are able to remove me from that service?
  Thank you!

 123. fence installation price 2 ماه قبل

  ۶′ wooden fences run about 1$18.00 a foot.

 124. brazilian wax meme 2 ماه قبل

  Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your web site,
  how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal.
  I had been tiny bit acquainted of this your broadcast
  provided bright clear concept

 125. I’m contemplating a picket privacy fence.

 126. Rickie 2 ماه قبل

  Hi mates, nice article and good urging commented at this place, I am genuinely enjoying by these.

 127. Tod 2 ماه قبل

  Hi would you mind stating which blog platform you’re using?

  I’m looking to start my own blog soon but I’m having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for
  something completely unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

 128. Doris 2 ماه قبل

  bookmarked!!, I like your web site!

 129. I am contemplating a picket privacy fence.

 130. ۶′ wood fences run about 1$18.00 a foot.

 131. Chain-link fences are especially cost-efficient.

 132. Larry 2 ماه قبل

  Great blog here! Also your site quite a bit up very fast!
  What web host are you the use of? Can I am getting your associate hyperlink in your host?
  I want my website loaded up as fast as yours lol

 133. Anitra 2 ماه قبل

  Good article. I certainly love this website.
  Keep it up!

 134. Miles 2 ماه قبل

  I know this web site presents quality based articles or reviews and additional stuff, is there any other website
  which offers these kinds of things in quality?

 135. ۶′ wooden fences run about 1$18.00 a foot.

 136. ۶′ wood fences run about 1$18.00 a foot.

 137. Issac 2 ماه قبل

  Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
  Extremely useful info specially the last part 🙂 I care for such info much.

  I was looking for this certain information for a very long time.
  Thank you and good luck.

 138. brazilian wax spa 2 ماه قبل

  Good information. Lucky me I ran across your website by chance (stumbleupon).
  I have saved it for later!

 139. I am contemplating a wood privateness fence.

 140. Chain-link fences are particularly value-effective.

 141. I’m considering a wood privacy fence.

 142. Bill 2 ماه قبل

  I don’t even know the way I stopped up right here, but I thought this put up used to be great.
  I don’t know who you are however certainly you are going to a well-known blogger if you are not already.
  Cheers!

 143. brazilian wax spa 2 ماه قبل

  I’m impressed, I must say. Seldom do I come across a
  blog that’s both equally educative and interesting,
  and without a doubt, you have hit the nail on the head.
  The problem is something that too few folks are speaking intelligently about.
  I’m very happy that I found this in my search for something regarding this.

 144. Janna 2 ماه قبل

  Hello colleagues, nice piece of writing and good
  arguments commented here, I am in fact enjoying by these.

 145. brazil flag vector 2 ماه قبل

  Hey There. I discovered your weblog the use of msn. That
  is an extremely neatly written article. I will be
  sure to bookmark it and return to learn extra of your helpful info.

  Thanks for the post. I will certainly return.

 146. The common building allow prices about $800.

 147. Michaela 2 ماه قبل

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a
  comment is added I get several e-mails with the same
  comment. Is there any way you can remove me from that service?

  Bless you!

 148. brazilian wax spa 2 ماه قبل

  Your style is very unique in comparison to other folks I have read stuff from.
  I appreciate you for posting when you’ve got
  the opportunity, Guess I’ll just bookmark this web site.

 149. Shannan 2 ماه قبل

  The fitting advice can prevent time and money.

 150. edaboss.com 2 ماه قبل

  The correct recommendation can save you time and money.

 151. www.medical-kabul.com 2 ماه قبل

  I’d like to find out more? I’d care to find out more details.

 152. Young 2 ماه قبل

  The appropriate recommendation can save you time and money.

 153. The average constructing allow prices about $800.

 154. If some one wishes to be updated with most recent technologies after
  that he must be pay a quick visit this website and be up to date all the time.

 155. Ulrike 2 ماه قبل

  I was suggested this blog by my cousin.
  I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such
  detailed about my difficulty. You’re amazing! Thanks!

 156. fence installation mn cost 2 ماه قبل

  The common constructing allow prices about $800.

 157. The typical building allow costs about $800.

 158. brazilian steakhouse dc 2 ماه قبل

  Hello, this weekend is pleasant in favor of me, as this moment i am reading this great educational piece of writing here at
  my home.

 159. Chain-link fences are especially price-efficient.

 160. ۶′ wood fences run about 1$18.00 a foot.

 161. Santo 2 ماه قبل

  Greetings from Florida! I’m bored to tears at
  work so I decided to browse your blog on my iphone
  during lunch break. I love the knowledge you present here and can’t wait to take a
  look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, wonderful site!

 162. ۶′ wooden fences run about 1$18.00 a foot.

 163. fence installation mn cost 2 ماه قبل

  The average building permit costs about $800.

 164. Carlota 2 ماه قبل

  The correct advice can save you money and time.

 165. The common constructing permit costs about $800.

 166. The typical constructing allow prices about $800.

 167. Brian 2 ماه قبل

  The fitting recommendation can save you time and money.

 168. The typical building allow costs about $800.

 169. ۶′ wood fences run about 1$18.00 a foot.

 170. Chain-link fences are especially price-effective.

 171. Hmm it appears like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it
  up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying
  your blog. I too am an aspiring blog blogger
  but I’m still new to everything. Do you have any helpful hints for first-time blog writers?
  I’d genuinely appreciate it.

 172. fence installation lowes 2 ماه قبل

  I’m considering a wood privacy fence.

 173. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative.

  I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future.
  Many people will be benefited from your writing.

  Cheers!

 174. Kaylee 2 ماه قبل

  If you wish for to grow your know-how just
  keep visiting this site and be updated with the most recent news posted here.

 175. Calvin 2 ماه قبل

  I was curious if you ever considered changing the structure of your blog?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or two images.
  Maybe you could space it out better?

 176. I’m considering a picket privacy fence.

 177. Bev 2 ماه قبل

  Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and
  I will be waiting for your further post thank you once again.

 178. ۶′ wooden fences run about 1$18.00 a foot.

 179. Verena 2 ماه قبل

  What’s up all, here every person is sharing such experience, so
  it’s fastidious to read this webpage, and I used to pay a visit this
  webpage everyday.

 180. I am considering a wooden privacy fence.

 181. ۶′ wooden fences run about 1$18.00 a foot.

 182. I’m considering a wood privateness fence.

 183. ۶′ wooden fences run about 1$18.00 a foot.

 184. Mayra 2 ماه قبل

  The precise recommendation can prevent money
  and time.

 185. I’m contemplating a wood privacy fence.

 186. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but
  other than that, this is great blog. An excellent read.
  I’ll definitely be back.

 187. Jillian 2 ماه قبل

  Hi there, I check your blog on a regular basis. Your humoristic style is witty, keep up the good work!

 188. brazilian wandering spider 2 ماه قبل

  I’m excited to uncover this site. I need to to thank you for ones time for this fantastic read!!
  I definitely savored every little bit of it and I have
  you bookmarked to check out new things on your website.

 189. I’m considering a wood privacy fence.

 190. Berniece 2 ماه قبل

  Good post. I’m facing many of these issues as well..

 191. brazilian wandering spider 2 ماه قبل

  I get pleasure from, cause I discovered just what I used to
  be looking for. You’ve ended my four day long hunt!
  God Bless you man. Have a nice day. Bye

 192. Chain-link fences are especially value-efficient.

 193. Chain-hyperlink fences are particularly cost-efficient.

 194. fence installation mn 2 ماه قبل

  The typical building allow costs about $800.

 195. ۶′ wood fences run about 1$18.00 a foot.

 196. The typical constructing allow costs about $800.

 197. http://www.kanachina.cn/ 2 ماه قبل

  The suitable advice can save you time and money.

 198. brazilian wax tips 2 ماه قبل

  That is very attention-grabbing, You are an excessively professional blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to in search of more of your magnificent post.
  Also, I’ve shared your web site in my social networks

 199. Margarette 2 ماه قبل

  Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send
  you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to seeing it grow over time.

 200. Efren 2 ماه قبل

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something
  that I think I would never understand. It seems too complex and extremely
  broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get
  the hang of it!

 201. The typical constructing allow prices about $800.

 202. Tina 2 ماه قبل

  The fitting recommendation can save you money and time.

 203. I’m considering a wooden privateness fence.

 204. Carrol 2 ماه قبل

  Very nice article, totally what I needed.

 205. Joanne 2 ماه قبل

  I for all time emailed this blog post page to all my contacts, because if like to read it then my links will too.

 206. Renaldo 2 ماه قبل

  Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate
  you taking the time and effort to put this article together.
  I once again find myself personally spending a lot of time both reading and
  posting comments. But so what, it was still worth it!

 207. brazilian wax meme 2 ماه قبل

  Excellent blog here! Also your web site loads up
  fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your
  host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 208. Kellie 2 ماه قبل

  Pretty! This was a really wonderful article. Thank you for providing these details.

 209. Does your site have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like
  to send you an email. I’ve got some recommendations for your blog you might be
  interested in hearing. Either way, great site and I look
  forward to seeing it improve over time.

 210. Isis 2 ماه قبل

  An intriguing discussion is definitely worth
  comment. There’s no doubt that that you ought to publish more
  about this topic, it may not be a taboo matter but usually people don’t speak about these topics.
  To the next! All the best!!

 211. brazilian wandering spider 1 ماه قبل

  Do you have any video of that? I’d like to find
  out more details.

 212. brazilian steakhouse sf 1 ماه قبل

  I am really enjoying the theme/design of your site. Do
  you ever run into any web browser compatibility issues?
  A few of my blog audience have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Safari.
  Do you have any solutions to help fix this problem?

 213. brazil nuts selenium 1 ماه قبل

  WOW just what I was looking for. Came here by
  searching for brazil flag icon

 214. Teresa 1 ماه قبل

  Please let me know if you’re looking for a article writer for your site.

  You have some really great articles and I feel I would be
  a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d
  really like to write some articles for your blog in exchange for
  a link back to mine. Please shoot me an email if interested.
  Thanks!

 215. brazil flag coloring page 1 ماه قبل

  I visited various sites however the audio quality for audio songs present at this website is actually excellent.

 216. brazil nuts costco 1 ماه قبل

  Right away I am ready to do my breakfast, after having my breakfast coming
  again to read additional news.

 217. Leandro 1 ماه قبل

  Greetings! Very useful advice in this particular post!
  It’s the little changes that produce the most significant changes.
  Many thanks for sharing!

 218. brazil flag image 1 ماه قبل

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts.
  In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 219. Kimberly 1 ماه قبل

  Usually I don’t learn article on blogs, but I wish to say that
  this write-up very pressured me to try and do so!

  Your writing style has been surprised me. Thank you, quite nice article.

 220. Jim 1 ماه قبل

  Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon everyday.
  It will always be helpful to read through articles from other writers
  and practice a little something from their web sites.

 221. Tamera 1 ماه قبل

  Everything is very open with a very clear explanation of the issues.
  It was definitely informative. Your site is
  extremely helpful. Thank you for sharing!

 222. brazil flag image 1 ماه قبل

  Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe
  for a blog website? The account aided me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 223. brazilian wandering spider 1 ماه قبل

  Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard
  on. Any recommendations?

 224. brazilian wandering spider 1 ماه قبل

  We are a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community.

  Your web site provided us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and
  our whole group will likely be grateful to you.

 225. Christine 1 ماه قبل

  Good blog post. I definitely love this website. Keep writing!

 226. Betty 1 ماه قبل

  We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your website provided us with valuable information to
  work on. You have done an impressive job and our whole community will be thankful to you.

 227. Carri 1 ماه قبل

  Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Thank you

 228. brazil flag emoji 1 ماه قبل

  If you are going for most excellent contents like I do,
  just pay a quick visit this site every day since it provides feature contents, thanks

 229. brazil flag icon 1 ماه قبل

  Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have created some nice practices and we are looking to exchange
  methods with others, why not shoot me an email if interested.

 230. brazil flag icon 1 ماه قبل

  I blog often and I seriously appreciate your information. Your article has really peaked my interest.
  I will take a note of your blog and keep checking for new details
  about once a week. I opted in for your Feed as well.

 231. Adriana 1 ماه قبل

  Wonderful site you have here but I was wondering
  if you knew of any message boards that cover the same topics talked about here?

  I’d really love to be a part of group where I can get feed-back from other experienced people that
  share the same interest. If you have any suggestions,
  please let me know. Kudos!

 232. Just want to say your article is as surprising. The clearness in your post is simply nice
  and i can assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your feed
  to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please carry on the enjoyable
  work.

 233. Ursula 1 ماه قبل

  Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring
  on other blogs? I have a blog based on the same information you discuss and would really like to have you
  share some stories/information. I know my audience would value
  your work. If you’re even remotely interested, feel free
  to send me an email.

 234. Ursula 1 ماه قبل

  An intriguing discussion is definitely worth comment. I think that you need to publish more on this subject, it may not be a taboo
  subject but usually folks don’t discuss such topics. To the next!
  Kind regards!!

 235. brazilian steakhouse nyc 1 ماه قبل

  I visited various sites but the audio quality for audio songs current at this site is genuinely excellent.

 236. Thao 1 ماه قبل

  Hello, just wanted to say, I loved this article.
  It was helpful. Keep on posting!

 237. Lyda 1 ماه قبل

  Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how could
  i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal.

  I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 238. Fleta 1 ماه قبل

  Good way of telling, and good article to
  get information regarding my presentation focus, which i am going to convey in university.

 239. brazil nuts keto 1 ماه قبل

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this post plus the
  rest of the site is very good.

 240. brazil nuts calories 1 ماه قبل

  You could certainly see your expertise within the article
  you write. The arena hopes for more passionate writers
  such as you who aren’t afraid to say how they believe. All the time go after your heart.

 241. brazilian wax for men 1 ماه قبل

  Hello, after reading this remarkable article i am also cheerful to share my familiarity here
  with mates.

 242. Willy 1 ماه قبل

  Hmm it looks like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing.

  Do you have any helpful hints for rookie blog writers? I’d
  genuinely appreciate it.

 243. Umanizzare 1 ماه قبل

  Hi there! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 3gs!
  Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
  Keep up the great work!

 244. brazil flag coloring page 1 ماه قبل

  I’m not sure why but this blog is loading very slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?

  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 245. brazilian wax meme 1 ماه قبل

  In fact when someone doesn’t be aware of then its up to other users that they will
  assist, so here it happens.

 246. brazil nuts calories 1 ماه قبل

  Thanks for some other informative website. The place
  else could I get that kind of info written in such an ideal method?
  I’ve a mission that I am just now operating on, and
  I’ve been on the look out for such info.

 247. Stuart 1 ماه قبل

  Hi there colleagues, its fantastic post regarding educationand fully explained, keep it up all the time.

 248. Michael 1 ماه قبل

  Thanks for sharing your thoughts on brazilian wax cost.
  Regards

 249. brazil flag icon 1 ماه قبل

  Does your blog have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an email.
  I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.

  Either way, great website and I look forward to seeing it develop
  over time.

 250. Jana 1 ماه قبل

  I’m not certain where you are getting your info, but good topic.
  I must spend some time learning more or working out more.
  Thanks for great info I used to be on the lookout for this info for
  my mission.

 251. Toney 1 ماه قبل

  constantly i used to read smaller posts that also clear their motive, and that is also happening with this
  paragraph which I am reading at this place.

 252. Kerstin 1 ماه قبل

  Wonderful, what a website it is! This blog gives helpful data to us, keep it up.

 253. brazilian wax for men 1 ماه قبل

  Hi there, just wanted to say, I enjoyed this blog post.
  It was helpful. Keep on posting!

 254. brazil flag coloring page 1 ماه قبل

  I don’t know whether it’s just me or if everyone else experiencing
  problems with your site. It appears like some of the written text in your
  content are running off the screen. Can somebody
  else please provide feedback and let me know if this is happening
  to them as well? This could be a problem with my web browser because I’ve had this happen before.
  Many thanks

 255. brazil nuts selenium 4 هفته قبل

  What a information of un-ambiguity and preserveness of
  valuable experience regarding unpredicted emotions.

 256. brazil flag coloring page 4 هفته قبل

  excellent submit, very informative. I ponder why the opposite experts of
  this sector don’t understand this. You must proceed
  your writing. I am confident, you’ve a huge readers’ base
  already!

 257. Mammie 4 هفته قبل

  This is a really good tip particularly to those new to the
  blogosphere. Simple but very precise information… Many thanks
  for sharing this one. A must read article!

 258. Megan 4 هفته قبل

  I’m gone to convey my little brother, that he should also pay a visit this
  weblog on regular basis to get updated from hottest news.

 259. Lisa 4 هفته قبل

  After checking out a few of the blog articles on your web
  site, I seriously appreciate your technique of blogging.
  I added it to my bookmark site list and will be checking back
  in the near future. Take a look at my web site as well
  and let me know your opinion.

 260. Tonja 4 هفته قبل

  I take pleasure in, result in I discovered just what I
  was taking a look for. You have ended my 4 day lengthy hunt!
  God Bless you man. Have a nice day. Bye

 261. Mayra 3 هفته قبل

  Thanks for your marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you may be
  a great author. I will make certain to bookmark your blog and may come back
  in the future. I want to encourage that you continue your great posts, have a nice morning!

 262. Arlie 3 هفته قبل

  Yes! Finally something about hey.

 263. brazilian wax meme 3 هفته قبل

  Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work
  due to no backup. Do you have any solutions to protect against hackers?

 264. brazilian steakhouse nyc 3 هفته قبل

  Wow, that’s what I was seeking for, what a material! existing here at this weblog, thanks admin of this website.

 265. brazil flag colors 3 هفته قبل

  I know this web page provides quality dependent
  articles and other data, is there any other website which offers these kinds of stuff in quality?

 266. brazil nuts in shell 3 هفته قبل

  I will right away seize your rss as I can’t find your e-mail subscription link or e-newsletter service.

  Do you’ve any? Please allow me realize in order that I could subscribe.
  Thanks.

 267. Broderick 3 هفته قبل

  Thank you for some other informative blog. Where else may just
  I am getting that kind of info written in such an ideal
  manner? I’ve a venture that I’m just now working on, and I
  have been at the look out for such info.

 268. Lasonya 3 هفته قبل

  Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using
  for this site? I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another
  platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 269. Casimira 3 هفته قبل

  Aw, this was an extremely good post. Spending some time and actual
  effort to make a good article… but what can I say… I put things off a whole lot
  and never seem to get anything done.

 270. Aaroneruch 3 هفته قبل

  http://albuterol02.us.com/ – ALBUTEROL ONLINE

 271. Galen 2 هفته قبل

  Hello just wanted to give you a quick heads up. The text
  in your content seem to be running off the screen in Safari.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I’d post to let you know.
  The design and style look great though! Hope you get the issue fixed soon. Kudos

 272. KimAgome 1 هفته قبل

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

در حال ارسال

©2019 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

ورود با حساب های شما

اطلاعات حساب خود را فراموش کرده اید