ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

مجله تفریحی سرگرمی دخترونه

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

بى خبرى , خوش خبرى
No news is Best news

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

شتر دیدى , ندیدى
You see nothing, You hear nothing

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

عجله کار شیطان است
Haste is from the Devil

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

کاچى به از هیچى
Somthing is better than nothing

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

گذشتها گذشته
Let bygones be bygones

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

مستى و راستى
There is truth in wine

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

نوکه اومدبه بازار کهنه شد دل آزار
Out with the old,in with the new

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

هر فرازى را نشیبى است
High places have their precipices

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

هرکه ترسید مرد ,هرکه نترسید برد
Nothing venture , nothing have

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

همه کاره و هیچکاره
Jack of all trades and master of none

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

ارزان خرى , انبان خرى
Dont buy everything that is cheap

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آشپز که دوتاشدآش یا شورمیشه یا بینمک

Too many cooks spoil the broth

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

انگار آسمون به زمین افتاده
It is not as if the sky is falling

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

اندکى جمال به از بسیارى مال
Beauty opens locked doors

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آدم عجول کار را دوباره میکنه
Hasty work, Double work

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آدم دانا به نشتر نزند مشت
A wise man avoids edged tools

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آدم زنده زندگى مى خواد
Live and let live

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آدم ترسو هزار بار مى میره
Cowards die Many times Before Their Death

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

کس نخاردپشت من جزناخن انگشت من
you want a thing done,do it yourself

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آب رفته به جوى باز نمى گردد
What is done can not be undone

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آب از سرش گذشته
It is all up with him

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آب ریخته جمع شدنى نیست
Dont cry over the spilled milk

 

ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

 

آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم
we seek water in the sea

مجلهتفریحیسرگرمیدخترونه

بدون پاسخ

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

در حال ارسال

©2019 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

ورود با حساب های شما

اطلاعات حساب خود را فراموش کرده اید