ضرب المثل های مازندرانی

مجله تفریحی سرگرمی دخترونه

ضرب المثل های مازندرانی,انواع ضرب المثل

آسیه گو دوش نیه گنه زمین تپه چاله دارنه
معنی:آسیه دوشیدن گاو را بلد نیست می گوید زمین تپه و چاله دارد.
موارد استعمال: عرضه انجام دادن کاری را ندارد بهانه گیری می کند.

 

اغوز دار سر اسّا صد نفر وره کتپل زندنه
معنی: گردویی که بالای درخت می باشد صد ها نفر برای چیدنش چوب پرت می کنند
موارد استعمال: پشت سر دختر جهت خواستگاری او حرف های بسیاری می زنند.

 

تا دست جا چند تا مگر هندوانه گیرنّه
معنی: با یک دست مگر می توان چند هندوانه برداشت.
موارد استعمال: یک نفر مگر می تواند چند مسئولیت را قبول کند یا مسئولیت چند کار را در یک زمان قبول کردن.

 

اتّا گوش دره هسه اتا گوش دروازه
معنی: یک گوشش مانند در ، گوش دیگرش مانند دروازه
موارد استعمال: حرف نشنوی کردن

 

امید داشتن به از خوردن
معنی: امیدوار بودن بهتر از خوردن است.
موارد استعمال: امید را از دست ندادن

 

انگور انگور جا لکه یادگیرنه، همسایه، همسایه جا فن
معنی: انگور پوسیده باعث پوسیدگی انگور کناری خودش می شود و همسایه نیز از همسایه دیگر هنر می آموزد.
موارد استعمال: چشم هم چشمی کردن .

 

این اسبه مرغنه سیو کرک شنه
معنی: این تخم مرغ سفید از آن مرغ سیاه است.
موارد استعمال: قدر پدر و یا مادر را در موقع بدست آوردن تمام، دانستن.

 

این چش ره شی مار دارنه بموافن خیال دارنه
معنی: این چشمی که مادر شوهر دارد قصد آمدن دارد.
موارد استعمال: حالا حالا ها دست بردار نیست، در قصدش مصمم است.

 

بامشی دست گوشت جا نرسنه گنه بو دنه.
معنی: گربه دستش به گوشت نمی رسد می گوید بو می دهد.
موارد استعمال: عرضه انجام کاری را نداشتن.

منبع:avaxnet.com

مجلهتفریحیسرگرمیدخترونه

بدون پاسخ

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

در حال ارسال

©2019 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

ورود با حساب های شما

اطلاعات حساب خود را فراموش کرده اید