نیازهای روانشناختی کودکان زیر ۷ سال چیست؟

مجله تفریحی سرگرمی دخترونه

نیاز به محبت کودک,نیاز به استقلال در کودکان

هر فردی از بدو تولد یکسری نیازهایی دارد که باید برآورده شوند

 

دنیای کودکانه دنیای عجیبی هست. دنیایی همراه با سادگی و صداقت، دنیایی همراه با مهربانی و عطوفت. کودک هم یکی از اعضای یک خانواده هست. خانواده شامل پدر و مادر و فرزند است. اگر اعضای خانواده بخواهند با اعتماد به نفس باشند و خودشکوفا، باید هنرهمزیستی یا همان مهارت های برقراری ارتباط با یکدیگر و رفع نیازهای یکدیگر را بیاموزند. پس پدر و مادر برای داشتن فرزندان شاد باید مهارت های رفتار کردن با او را یاد بگیرند.

هر فردی از بدو تولد یکسری نیازهایی دارد که باید برآورده شوند. اگر هر یک از این نیازها به موقع و صحیح تامین نشود می تواند فرد را در بزرگسالی با مشکل رو به رو کند. از زمان تولد تا حدود ۷ سالگی یک فرد، می تواند مهم ترین و تاثیرگذارترین سالهای زندگی آن فرد باشد. زیرا تقریبا درصد زیادی از شخصیت یک فرد در این سنین شکل می گیرد. نوع رفتاری که والدین با فرزندشان دارند و نوع نیازهایی را که در او تامین می کنند می تواند به شدت بر روی شکل گیری شخصیت کودکان تاثیرگذار باشد.

هرم نیازها
یکی از مهم ترین روانشناسانی که در رابطه با نیازهای افراد در سنین مختلف صحبت کرده است آبراهام مزلو است. از نظر آبراهام مزلو، انسان ها ۵ طبقه نیاز ذاتی و ضروری دارند که تامین نیازهای آنها است که هم منجر به یادگیری می شود و هم اعتماد به نفس افراد را بالا می برد. ۳ طبقه اول نیازهای مزلو مربوط به دوران قبل از دبستان و زیر ۷ سالگی است.

این نیازها به ترتیب زیر است:
الف- نیازهای زیستی یا فیزیولوژیک (غذا، آب، مسکن، پوشاک)
ب- نیاز به ایمنی (وجود نظم و ثبات در زندگی)
ج- نیاز به تعلق داشتن (عشق)
د- نیاز به عزت نفس (احترام از جانب خود و دیگران)
ه- نیاز به خودشکوفایی

تامین این نیازها در یادگیری کودکان و بالا بردن اعتماد به نفسشان بسیار اهمیت دارند. 

نیازهای جسمانی
 نیازهای فیزیولوژیک که شامل آب، غذا، هوا و مسکن است، از طریق غذا و آب خوردن، مسکن و محیط زندگی مناسب، پوشاک مناسب و محبت پدر و مادر تامین می شود. والدین باید بلافاصله به این نیازهای کودکان حداقل تا حدود ۳ سالگی بدون درنگ پاسخ بدهند. اگر کودک گرسنه یا تشنه هست، این نیازش باید بلافاصله تامین شود. اگر لباسش را کثیف کرده باید تعویض شود. کم کم از حدود ۳ سالگی با فاصله های زمانی بسیار بسیار کوتاه آموزش صبر را به فرزند باید شروع کنیم.  تامین این نیاز منجر به شکل گیری امنیت در فرزندان می شود. 

نیاز به امنیت
نیاز به امنیت یعنی دور بودن از خطر، هنگامی که کودکان مطمئن شوند از طرف افراد یا محیط اطراف خود خطری آنها را تهدید نمی کند احساس راحتی می کنند و به جستجو در محیط می پردازند. این نیاز از مهمترین نیازهای دوران نوزادی است. مزلو اعتقاد دارد که آزادی کامل و سهل گیری در کودکان ایجاد اضطراب  می کند.

پس تا حدی برنامه ریزی و ایجاد نظم و محدودیت در کارهای کودکان مفید است. حتی اگر فرزندی از لباس کثیفش ناراحت باشد و یا اینکه به هر دلیلی گریه می کند، تا حدود ۳ سالگی با تامین این نیاز می تواند نیاز به امنیت را نیز در کودک تامین کرد. کودک متوجه می شود که کسی هست که بتواند به او غذا بدهد یا به او در تعویض لباس هایش کمک کند پس متوجه می شود دنیای محل زندگیش، دنیای امنی هست و کسانی هستند که او را دوست داشته باشند. پس در این حالت زمینه تامین نیاز بعدی یعنی نیاز به محبت فراهم می شود.

نیاز به محبت کودک,نیاز به استقلال در کودکانیکی از نیاز های کودکان، نیاز به احساس تعلق پذیری و عشق و محبت است

 

نیاز به محبت
سومین نیاز، نیاز به احساس تعلق پذیری و عشق و محبت است، یعنی پذیرفته شدن از سوی دیگران و دوست داشته شدن. این احساس به کودک کمک می کند تا به یادگیری بپردازد و اعتماد به نفس و عزت نفس بالایی را داشته باشند. بعضی از کودکان نمی توانند باور کنند که دیگران آنها را دوست دارند و در این زمینه شک می کنند. به همین جهت ممکن است رفتارهای نامناسب نشان دهند و خود را به بزرگترها بچسبانند. این کودکان برای برطرف کردن خواسته های خود کارهای نامطلوب انجام می دهند. 

یادگیری کودکان زمانی صورت می گیرد که نیازهای آنها به ترتیب اولویت تامین شود. کودک گرسنه و تشنه، کودکی که لباس مناسب نپوشیده و … نمی تواند یادگیری داشته باشد و همچنین نمی تواند درک خوبی از محیط زندگی اش داشته باشد و در نهایت نمی تواند خودش را دوست داشته باشد. قرار دادن یک برنامه صبحانه، میان وعده و ناهار مناسب در منزل یا کودکستان ها می تواند مفید باشد. همچنین والدین نیز باید به گونه ای رفتار کنند که احساس امنیت و دوست داشته شدن را در کودکان ایجاد کنند. زیرا کودکی که احساس اضطراب و نگرانی و طرد شدن داشته باشد نمی تواند آرام در جایی باشد و به یادگیری بپردازد و نمی تواند خودش را هم دوست داشته باشد پس به عنوان یک فرد ناتوان رشد می کند. تمام این مطالب برای مربیان مهدهای کودک نیز صدق می کند و باید رعایت کنند.

نیاز به استقلال
یکی از مهم ترین نیازهایی که یک کودک می تواند داشته باشد، نیاز به استقلال و مستقل بودن است. والدین باید با حفظ یک چهارچوب و ساختار مشخص، به فرزندشان استقلال بدهند. یکی از راهکارهای آن می تواند این باشد که از کودکتان بخواهید برای رفتن به مهمانی از بین ۴ دست لباسی که شما انتخاب کرده اید، می تواند یکی را انتخاب کند. یا اینکه برای ناهار ۳ غذا به او پیشنهاد بدهید و بخواهید که یک نوع آن را برای ناهار یا شام انتخاب کند. این گونه کودک متوجه استقلال و مشورت گیری از او، می شود. این نیاز را باید از حدود ۴ الی ۵ سالگی در کودکان تامین کرد.  

 

منبع:tebyan.net

مجلهتفریحیسرگرمیدخترونه

۶۵ دیدگاه
 1. film acting schools near me 2 ماه قبل

  ۶٫ New York Academy for Acting and Movie.

 2. ۶٫ New York Academy for Acting and Movie.

 3. Erlinda 2 ماه قبل

  That is what Technique Actors call ‘sense reminiscence’.

 4. Mira 3 هفته قبل

  Licensed Monetary Planner Board of Requirements Inc.

 5. Antoine 3 هفته قبل

  Investor researches stocks, bonds, and so on.

 6. vm-verleih.de 3 هفته قبل

  Investor researches shares, bonds, and so forth.

 7. http://yncare.net 3 هفته قبل

  Certified Monetary Planner Board of Requirements Inc.

 8. Mark 3 هفته قبل

  Licensed Financial Planner Board of Requirements Inc.

 9. riano.it 3 هفته قبل

  Investments in most securities contain dangers.

 10. With investing, your capital is in danger.

 11. Isabelle 3 هفته قبل

  With investing, your capital is at risk.

 12. hsjbbs.com 3 هفته قبل

  Licensed Financial Planner Board of Standards Inc.

 13. Danilo 3 هفته قبل

  With investing, your capital is in danger.

 14. www.yuxianfa.com 3 هفته قبل

  Investor researches shares, bonds, and so on.

 15. 39;s degree - 3 هفته قبل

  With investing, your capital is at risk.

 16. www.ekcc.vip 3 هفته قبل

  Investor researches stocks, bonds, etc.

 17. Lorene 3 هفته قبل

  With investing, your capital is in danger.

 18. With investing, your capital is at risk.

 19. With investing, your capital is at risk.

 20. Zita 3 هفته قبل

  Certified Monetary Planner Board of Requirements Inc.

 21. torg.org.ua 3 هفته قبل

  With investing, your capital is at risk.

 22. investor advice australia 3 هفته قبل

  Certified Financial Planner Board of Requirements Inc.

 23. Tatiana 3 هفته قبل

  Certified Financial Planner Board of Requirements Inc.

 24. Damian 3 هفته قبل

  Investments in most securities involve dangers.

 25. Investments in most securities contain risks.

 26. Tracey 3 هفته قبل

  Certified Monetary Planner Board of Requirements Inc.

 27. Licensed Financial Planner Board of Requirements Inc.

 28. guanyo.com 3 هفته قبل

  With investing, your capital is in danger.

 29. Everette 3 هفته قبل

  Investor researches shares, bonds, and many others.

 30. www.tunes-interiors.com 3 هفته قبل

  Investor researches shares, bonds, etc.

 31. With investing, your capital is in danger.

 32. financial advisor magazine ce 3 هفته قبل

  Investments in most securities contain risks.

 33. Investments in most securities involve dangers.

 34. Investor researches shares, bonds, etc.

 35. Boris 3 هفته قبل

  Investor researches shares, bonds, and so forth.

 36. Leopoldo 3 هفته قبل

  Investments in most securities contain dangers.

 37. financial advisor degree 3 هفته قبل

  Investments in most securities contain dangers.

 38. mylife.com 3 هفته قبل

  Having read this I thought it was very enlightening. I appreciate you finding
  the time and energy to put this informative article together.
  I once again find myself personally spending a significant amount of time both
  reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

 39. whitepages 2 هفته قبل

  Hi there to all, the contents present at this web site are really remarkable for people experience, well, keep up the good work fellows.

 40. http://77oil.ru/ 2 هفته قبل

  WOW just what I was looking for. Came here
  by searching for ig

 41. whitepages 2 هفته قبل

  Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts.
  Anyway I’ll be subscribing to your feeds
  and even I achievement you access consistently quickly.

 42. whitepages 2 هفته قبل

  Your style is so unique in comparison to other people I have read stuff from.
  Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just
  bookmark this blog.

 43. whitepages 2 هفته قبل

  Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is fundamental and everything. But just imagine if you added some great visuals or
  videos to give your posts more, “pop”! Your
  content is excellent but with pics and video clips, this website could undeniably be one
  of the greatest in its niche. Fantastic blog!

 44. whitepages 2 هفته قبل

  Simply desire to say your article is as surprising.
  The clearness for your submit is just spectacular and i can assume you’re
  an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your feed to stay
  up to date with approaching post. Thank you a million and please continue the gratifying work.

 45. I pay a quick visit every day some web pages and websites to
  read content, but this web site presents feature based content.

 46. www3.andalucia.ccoo.es 1 هفته قبل

  Hi friends, nice article and pleasant urging
  commented here, I am genuinely enjoying by these.

 47. Admiring the dedication you put into your site and detailed information you provide.
  It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Great
  read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to
  my Google account.

 48. whitepages 1 هفته قبل

  Hi! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing
  a blog post or vice-versa? My site addresses a lot of the same subjects as yours and I
  believe we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free
  to shoot me an email. I look forward to hearing from you!
  Awesome blog by the way!

 49. Good blog you have got here.. It’s hard to find high-quality
  writing like yours these days. I really appreciate individuals like you!
  Take care!!

 50. whitepages 1 هفته قبل

  I was suggested this website by my cousin.
  I’m not sure whether this post is written by him as no
  one else know such detailed about my difficulty. You are amazing!
  Thanks!

 51. делюксавто.xn--p1ai 1 هفته قبل

  I quite like reading through a post that will make people think.
  Also, thanks for permitting me to comment!

 52. centrdtt.ru 1 هفته قبل

  Keep on writing, great job!

 53. http://4.ly/ 1 هفته قبل

  Very good article! We will be linking to this great article on our website.
  Keep up the good writing.

 54. whitepages 1 هفته قبل

  you’re in point of fact a just right webmaster.

  The web site loading pace is amazing. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick.
  Moreover, The contents are masterpiece. you have performed a fantastic activity on this topic!

 55. whitepages 1 هفته قبل

  Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that
  it’s really informative. I’m going to watch out for brussels.
  I will appreciate if you continue this in future. Many people will
  be benefited from your writing. Cheers!

 56. g-tech.pro 1 هفته قبل

  Good day very cool web site!! Man .. Excellent .. Amazing ..
  I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally?
  I am happy to seek out a lot of useful info here
  in the publish, we want work out more strategies on this regard,
  thanks for sharing. . . . . .

 57. actioncams.ru 1 هفته قبل

  I want to to thank you for this great read!! I absolutely
  enjoyed every little bit of it. I have you saved as a favorite to check out new stuff
  you post…

 58. waterpigs.co.uk 1 هفته قبل

  Pretty nice post. I simply stumbled upon your blog and wished to say that I have really enjoyed browsing your blog posts.
  After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write
  once more soon!

 59. whitepages 1 هفته قبل

  I know this web page offers quality based articles and additional stuff, is there any other web page which offers such information in quality?

 60. whitepages 1 هفته قبل

  You are so cool! I don’t suppose I have read anything
  like that before. So wonderful to find someone with some genuine thoughts on this subject matter.
  Really.. thanks for starting this up. This site is something
  that’s needed on the web, someone with a little originality!

 61. http://underground.co.za/ 1 هفته قبل

  Thanks for your marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you will be a great author.
  I will make certain to bookmark your blog and will often come back
  someday. I want to encourage that you continue your great
  writing, have a nice afternoon!

 62. nutshellurl.com 1 هفته قبل

  It is in point of fact a great and helpful piece of
  info. I am happy that you just shared this helpful information with
  us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 63. whitepages 1 هفته قبل

  Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the web the easiest thing to
  be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries
  that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without
  having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more.
  Thanks

 64. whitepages 1 هفته قبل

  Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same
  niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a outstanding
  job!

 65. Investments in most securities contain risks.

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

در حال ارسال

©2018 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

ورود با حساب های شما

اطلاعات حساب خود را فراموش کرده اید