وقتی غمگینی به مرگ فکر کن!

مجله تفریحی سرگرمی دخترونه

مرگ,دنیای بعد از مرگ

امروزه روش‌های گوناگونی برای ایجاد شادی و نشاط و کاهش غم و اندوه پیشنهاد می‌شود که‌ بسیاری از آنها یا تاثیر کمی بر شادی دارند، یا تاثیر آنها بر شادی کوتاه‌مدت است، و یا در کوتاه‌مدت‌ یا درازمدت بر روح و جسم انسان اثرات نامطلوبی باقی می‌گذارند. از طرف دیگر، پیروان ادیان الهی معتقدند که تنها این ادیان توانسته‌اند برنامه کاملی برای زندگی‌ انسان ارائه دهند که ضمن پاسخگویی به نیازهای مختلف بشر با فطرت او نیز کاملا سازگار بوده و ضامن‌ سعادت واقعی او در دنیا و آخرت باشد؛ به ویژه مسلمانان بنابر گفته کتاب آسمانی خود، قرآن، چنین‌ باوری را در مورد اسلام دارند.

آرامش به معنای طمأنینه و راحتی فکر در زندگی، حقیقت مطلوبی است که اسلام آن را ستوده است و راه هایی برای رسیدن به آن را تعیین کرده است. از نظر اسلام آرامش و طمأنینه امری واقعی، حقیقتی و دست یافتنی است. در متون دینی ما راه های به دست آوردن آرامش بیان شده است و همین امر بهترین دلیل بر امکان دست رسی به آن است.

بزرگانی که به دستورات دین عمل کرده اند و به آرامش درونی رسیده اند، می‌توانند ما را به این واقعیت رهنمون سازند که کسب آرامش در زندگی یک شعار نیست و این چیزی است که ما خود می توانیم با به کار بستن دستورات دینی آن را در خود احساس و تجربه نماییم. در این مجال برآنیم راههای متفاوتی برای رسیدن به این نعمت را بیان کنیم:

۱- توشه آخرت را مبنای خوشحالی و اندوه خود قرار دادن:

حضرت علی در نامه خود به ابن عباس می فرماید:
«…خوشحالی تو از چیزی باشد که در آخرت برای تو مفید است و اندوه تو برای از دست دادن چیزی از آخرت باشد…. بر آنچه از دنیا از دست می دهی زاری کنان تأسف مخور…. و همت خویش را به دنیای پس از مرگ واگذار.» (نامه ۲۲)

ایشان در نامه ۶۶ نیز بر این موضوع تأکید کرده اند.

فردی که چنین نگرشی دارد برای انجام دادن یا خودداری از انجام آنچه در اختیار وکنترل اوست و سرنوشت جاودانه او را تعیین می کند، تلاش می نماید و به خاطر آن شاد یا اندوهگین می شود و مسائل زودگذر و کم اهمیت و یا مسائلی که در اراده او نیست او را آشفته نمی سازد. چنین فردی زندگی دنیا را پوچ و بی ارزش تلقی نمی کند، بلکه آن را دارای هدفی والا می داند و می کوشد از لحظه لحظه های زندگی خود برای کسب رضای الهی استفاده کند. به گفته حضرت علی کسی که از مرگ عبرت می گیرد کارهای نیک انجام می دهد و توبه کرده و به سوی خدا برمی گردد (خطبه ۸۲). طبیعی است که چنین فردی در مقایسه با سایر افراد شادتر خواهد بود.

۲- توجه به فناپذیری و دگرگونی حالات دنیا:

حضرت علی در نامه خود به سلمان فارسی می فرماید:
«… و اندوه دنیا را از سر بیرون کن، زیرا یقین به جدایی و دگرگونی حالات آن داری. » [نهج البلاغه، ن: فیض، ن ۶۸]

حضرت علی ثبات و مقابله کار آمد با مسائل را مستلزم شناخت و درک بی ثباتی دنیا که دوراندیشانه و بیانگر ایمان به آزمایشهای الهی است می داند. توجه به فناپذیری و دگرگونی حالات دنیا باعث می شود که فرد به دنیا وآن چه مربوط به آن است دلبستگی پیدا نکند و بنابراین، به خاطر چیزی از دنیا که بدست نمی آورد یا آنچه از آن که از دست می دهد، چندان ناراحت نشود؛ در عین حال چنین فردی می داند که دنیا فراز و نشیبهای بسیاری دارد و بعد از هر شدتی، فرجی است و بنابراین از سختی ها و ناکامیهای زندگی دینا بر آشفته نمی شود.

حضرت علی در جایی دیگر از نهج البلاغه می فرماید:
«چون سختیها به نهایت رسد، گشایش پدید آید و آنگاه که حلقه های بلا تنگ گردد آسایش فرا رسد.» [همان، ق۳۴۳].

طبعا چنین فردی در مقایسه با کسی که چنین نگرشی نسبت به دنیا و مسائل آن ندارد، نگرانی کمتری دارد و شادتر است.

۳- توجه به پاداش های اخرویِ تلخ کامی های دنیا:

حضرت علی درباره تلخ کامی های دنیا می فرماید:
«تلخ کامی های دنیا شیرینی آخرت و شیرینی دنیای حرام تلخ کامی آخرت است.»
[همان، ق۲۴۳].

کسی که ایمان دارد پاداش صبر و شکیبایی در برابر تلخکامی های دنیا سعادت اخروی است و در مقابل، غرق شدن در لذت های حرام دنیا عذاب الهی در پی دارد، به خاطر دشواری ها و ناملایمات زندگی، غمگین نمی شود و حسرت لذت های نامشروع را نمی خورد. یکی از عواملی که باعث افزایش سلامت روانی افراد مذهبی می شود این است که آنها وقایع منفی را به صورت مثبت تفسیر می کنند. آرجایل معتقد است مردم وقتی می توانند شادتر باشند که افکار متفاوت و بدون دردسری در مورد تغییر شرایط زندگی خود داشته باشند؛ به اعتقاد او افراد شاد نظر مثبتی درباره مسائل دارند و می توانند بخش جذاب مسئله را مورد توجه قرار دهند. از جمله مولفه های شناختی «برنامه افزایش شادی فردی» فوردایس نیز رشد افکار مثبت و خوش بینانه و کاهش احساسات منفی است.

۴- اندوه روز نیامده را نخوردن و از روزی مقرر خداوندی خشنود بودن:
حضرت علی می فرماید: «ای فرزند آدم ! اندوه روز نیامده را بر امروزت میفزا، زیرا اگر روز نرسیده از عمر تو باشد، خداوند روزی تو را خواهد رساند.» (همان، ق ۲۵۹]

در حکمت ۳۴۹ نهج البلاغه نیز به چنین موضوعی اشاره شده است.

حضرت علی همچنین می فرماید:
«…کسی که به روزی خدا خشنود باشد بر آنچه از دست رود اندوهگین نباشد…. » [همان، ق ۳۴۱].

کسی که باور دارد خداوند روزی رسان است و بنده خود را به حال خود وا نمی گذارد از هر آنچه از جانب خداوند به او می رسد، هر چند کم باشد، خشنود است و دغدغه خاطر معاش را ندارد؛ طبیعتا چنین فردی شادتر از کسی است که چنین باوری ندارد. از جمله مولفه های شناختی «برنامه افزایش شادی فردی» تأکید بر زمان حال و انتظارات و آرزوهای پایین است.

۵- عشق نورزیدن به دنیای حرام و دل کندن از آن:

حضرت علی در مورد تأثیر دنیاپرستی بر آدمی می فرماید:
«…هر کس به دنیای حرام عشق ورزید، درونش پر از اندوه شد…دل کندن از دنیا لذت بخش تر از اطمینان داشتن به آن است.» [همان، ق ۳۵۹].

نهج البلاغه فرد دنیا پرست را در برابر افسردگی و غم و اندوه آسیب پذیر دانسته و دنیا پرستی را عامل زمینه ساز افسردگی می داند . دلبستگی به دنیا و آنچه مربوط به آن است باعث می شود که فرد دائما حسرت چیزی از دنیا را بخورد که ندارد و یا نگران از دست دادن چیزی از دنیا باشد که از آن بهره مند است؛ روشن است که چنین فردی نمی تواند شاد باشد. در عوض، کسی که محبت دنیا را از دل بیرون کرده و از آن دل کنده است، چنین نگرانی هایی ندارد و می تواند از آنچه دارد لذت ببرد و در عین حال، به آن دل نبندد.

================================
منابع:
نهج البلاغه
 پرسمان
 راسخون

تبیان

مجلهتفریحیسرگرمیدخترونه

۴۸ دیدگاه
 1. acting high schools nyc 2 ماه قبل

  Most actors make investments their time and efforts poorly.

 2. ۶٫ New York Academy for Appearing and Film.

 3. Adolph 2 ماه قبل

  ۹٫ UCLA School of Theater, Film, and Tv.

 4. sim.kaist.ac.kr 3 هفته قبل

  Certified Financial Planner Board of Requirements Inc.

 5. http://www.zeze.ren 3 هفته قبل

  Investments in most securities contain risks.

 6. Colette 2 هفته قبل

  Investments in most securities contain dangers.

 7. 5a678.com 2 هفته قبل

  With investing, your capital is at risk.

 8. Manual 2 هفته قبل

  With investing, your capital is at risk.

 9. Mamie 2 هفته قبل

  Investments in most securities contain dangers.

 10. Maybelle 2 هفته قبل

  With investing, your capital is in danger.

 11. financial advisor magazine ce 2 هفته قبل

  Investments in most securities involve risks.

 12. With investing, your capital is at risk.

 13. Nikole 2 هفته قبل

  Investor researches stocks, bonds, and many others.

 14. Jake 2 هفته قبل

  With investing, your capital is in danger.

 15. With investing, your capital is in danger.

 16. Investor researches stocks, bonds, and so on.

 17. Investments in most securities involve risks.

 18. financial advisor degree uk 2 هفته قبل

  Investments in most securities involve risks.

 19. Thao 2 هفته قبل

  Licensed Monetary Planner Board of Requirements Inc.

 20. Otis 2 هفته قبل

  Investor researches shares, bonds, and many others.

 21. bbs.shushang.com 2 هفته قبل

  Investor researches stocks, bonds, and so on.

 22. Glenda 2 هفته قبل

  Investor researches stocks, bonds, and many others.

 23. Leonore 2 هفته قبل

  Investor researches stocks, bonds, and so on.

 24. With investing, your capital is at risk.

 25. With investing, your capital is in danger.

 26. www.instagram.com 2 هفته قبل

  Hi mates, pleasant paragraph and nice urging commented here, I am genuinely enjoying by these.

 27. 39;s degree ( 1 هفته قبل

  Investor researches shares, bonds, and so on.

 28. whitepages 1 هفته قبل

  You’re so cool! I do not believe I’ve read anything like
  that before. So nice to discover another person with some original thoughts on this subject.
  Seriously.. many thanks for starting this up. This website is
  something that’s needed on the web, someone with a bit of originality!

 29. whitepages 1 هفته قبل

  I think that is among the most vital information for me.

  And i’m glad reading your article. But wanna commentary on few
  basic things, The website taste is wonderful, the articles is in point of fact excellent : D.

  Just right job, cheers

 30. http://asian-18.com/ 7 روز قبل

  Having read this I thought it was very informative.
  I appreciate you taking the time and energy to put this content together.
  I once again find myself spending a lot of time both reading and leaving comments.
  But so what, it was still worthwhile!

 31. Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it very hard to set up your own blog? I’m not
  very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where
  to begin. Do you have any ideas or suggestions? Thanks

 32. whitepages 6 روز قبل

  It’s difficult to find experienced people for this topic, however, you seem like you know what you’re talking about!
  Thanks

 33. whitepages 6 روز قبل

  Great info. Lucky me I ran across your site by accident (stumbleupon).
  I’ve saved as a favorite for later!

 34. whitepages 6 روز قبل

  Great post. I used to be checking constantly this blog and I’m
  inspired! Extremely helpful info specially the closing part :
  ) I maintain such information much. I used to be seeking this certain information for a very long time.
  Thank you and best of luck.

 35. whitepages 5 روز قبل

  Magnificent site. A lot of helpful info here. I am sending it to some pals ans additionally sharing
  in delicious. And of course, thanks for your sweat!

 36. whitepages 5 روز قبل

  Thanks for one’s marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you could be a great author.I will ensure that I bookmark your
  blog and may come back later in life. I want to encourage you continue your great posts,
  have a nice weekend!

 37. tvtower.ru 5 روز قبل

  Generally I do not read post on blogs, but I wish
  to say that this write-up very compelled me to take a look at and do it!
  Your writing taste has been amazed me. Thanks, very great article.

 38. www.brejk.cz 5 روز قبل

  Appreciating the persistence you put into your website
  and detailed information you offer. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material.
  Fantastic read! I’ve bookmarked your site and I’m including
  your RSS feeds to my Google account.

 39. apptube.podnova.com 4 روز قبل

  Hello to all, it’s truly a good for me to go to see this web site, it includes priceless Information.

 40. icivil.ir 4 روز قبل

  Its like you read my mind! You seem to know a lot about
  this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home
  a little bit, but instead of that, this is wonderful blog.

  A fantastic read. I’ll definitely be back.

 41. whitepages 4 روز قبل

  Hi, after reading this remarkable article i am also cheerful to share my know-how here with mates.

 42. whitepages 4 روز قبل

  If you would like to take a great deal from this piece of
  writing then you have to apply such strategies to your won web site.

 43. Paragraph writing is also a fun, if you know afterward you can write if not it is complex to write.

 44. ab12345.cc 3 روز قبل

  I am regular visitor, how are you everybody?

  This piece of writing posted at this website is truly good.

 45. herzenlib.ru 3 روز قبل

  You’ve made some really good points there. I checked on the web to learn more
  about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 46. whitepages 3 روز قبل

  My partner and I stumbled over here from a different page and thought
  I might check things out. I like what I see so now
  i am following you. Look forward to looking into your web page
  yet again.

 47. aviamed.ru 3 روز قبل

  Good day! I know this is kinda off topic but I was wondering
  if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m
  having problems finding one? Thanks a lot!

 48. With investing, your capital is at risk.

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

در حال ارسال

©2018 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

ورود با حساب های شما

اطلاعات حساب خود را فراموش کرده اید