پرتغالی‌ها چگونه از جزیره هرمز بیرون رانده شدند

مجله تفریحی سرگرمی دخترونه

پرتغالی‌ها چگونه از جزیره هرمز بیرون رانده شدند

تاریخچه بیرون راندن پرتغالی ها از قشم 

 

در سال ۱۶۱۵م ۱۰۲۴هـ کمپانی هند شرقی انگلیس به اولین تلاش برای رخنه در بازار ایران دست زد. یکی از عاملان کمپانی به نام ریچارد استیل متوجه شده بود که ایران زمستان‌های سردی دارد و حدس زد بازار خوبی برای ماهوت انگلیسی خواهد بود. کمپانی او جان کرادر را به اصفهان فرستاد و این دو در آنجا فرمانی از شاه‌عباس اول گرفتند که به رعایا دستور می‌داد:

 

تا آنجا که می‌توانید… فرنگی‌های انگلیسی را با گرمی پذیرا شوید و وسایل آسایش آنان را فراهم کنید، هر وقت که کشتی یا محصولات آنان به جاسک یا هر بندر دیگری در قلمرو سلطنت ما می‌رسد آنان و کالاهایشان را به هر محل یا محل‌هایی که تمایل دارند برسانید و مراقب باشید که در سواحل ما از آنها در برابر دیگر فرنگی‌ها، هرکس که باشد، دفاع شود.

 

استیل و کرادر بعد از بررسی بنادر متعدد، جاسک را در ساحل مکران در شرف هرمز انتخاب کردند. در دسامبر ۱۶۱۶/  ذیحجه ۱۰۲۵ کمپانی ادوارد کاناک را با کشتی جیمز و محموله‌ای از پارچه فرستاد، جیمز به‌رغم تلاش پرتغالی‌ها برای توقیف آن به جاسک رسید. کاناک محموله پارچه را به شیراز برد و تجارتخانه‌هایی در آن شهر و دراصفهان دایر کرد.

 

شاه‌عباس فرمان دیگری با تفصیل بیشتر صادر کرد که به کمپانی هند شرقی انگلیس حق معامله آزاد در سراسر کشور را می‌داد. قرار بر این شد که سفیری از انگلیس به‌طور دائم در ایران اقامت اداشته باشد. آزادی اجرای مراسم مذهبی برای اتباع انگلیسی تضمین شد و قضاوت در امور قانونی آنها برعهده سفیر گذاشته شد. به علاوه شاه قول داد سالانه هزار تا ۳۳ هزار عدل ابریشم با نرخ معین برای کمپانی تامین کند و کمپانی بتواند این ابریشم را بدون پرداخت عوارض گمرکی از جاسک حمل کند.

 

کمپانی هند شرقی باید از این آزادمنشی شاه بسیار خشنود شده باشد. اما در این میان شرط کوچکی وجود داشت. شاه‌عباس اول در عوض این امتیازات انتظار داشت انگلیسی‌ها در اخراج پرتغالی‌ها از هرمز یاری‌اش کنند. شاه‌عباس اول همیشه قلاع پرتغالی‌ها را در جزیره هرمز و سرزمین اصلی و این واقعیت را که حاکم هرمز تابع پرتغال بود، تجاوزی به حق حاکمیت خویش تلقی می‌کرد که  البته کاملا طبیعی بود. اما به‌واسطه فقدان نیروی بحریه، او هم نظیر اسلافش قادر به بیرون راندن پرتغالی‌ها از جزیره هرمز نبود، اگرچه در ۱۶۰۲م/ ۱۰۱۰ هـ افراد پادگان بسیار کوچکتر پرتغالی‌ها را از بحرین بیرون رانده بود. به‌نظر می‌رسد ورود کشتی‌های جنگی  کمپانی هند شرقی انگلیس به صحنه، فرصتی را که شاه‌عباس در جست‌وجویش بود به وی داده است.

 

قلعه پرتغالی های لافت، نمونه ای از ساخت و سازها جهت کنترل عبور و مرور و مرزداری پرتغالی هاست 

  

چند سالی بود که روابط بین شاه‌عباس و پرتغالی‌ها روبه سردی نهاده بود. در ۱۶۰۸م/  ۱۰۱۷هـ شاه‌عباس یک پرتغالی از فرقه آگوستینین به نام آنتونیو دگوویا را همراه یک صاحب‌منصب قزلباش به نام دنگیزبیگ روملو نزد فیلیپ پادشاه اسپانیا فرستاد. شاه که هرگز فرصت‌های خوب را از دست نمی‌داد جدا از هدایای معمول برای فیلیپ، پنجاه عدل ابریشم نیز با آنها فرستاد که درآمد حاصل از فروش آن باید به خزانه سلطنتی برگشت داده می‌شد.

 

طبق معمول بخشی از اهداف ماموریت سیاسی بود، نظیر ترغیب شاه فیلیپ به جنگ با عثمانیان و بخشی نیز تجاری محسوب می‌شد. نظیر توسعه روابط تجاری میان ایران با اسپانیا و پرتغال. ماموریت به شکست کامل انجامید و هنگامی‌که اعضای هیات در ۱/ ۶۱۳م۱۰۲۱۱هـ به ایران بازگشتند، شاه‌عباس بی‌درنگ دستور اعدام دنگیزبیگ را داد.

 

نارضایتی شاه‌عباس از این صاحب‌منصب علل متعددی داشت: مهم‌ترینش این بود که او لاک و مهر شاه به پادشاه اسپانیا را شکسته بود. عملی که توهین‌آمیز محسوب می‌شد، به علاوه آنکه مضمون آن را با فرماندار مادس در میان نهاده بود و مبلغی پول نیز به یک  بازرگان داده بود تا نامه شاه را به پاپ برساند، حال آنکه موظف بود شخصا نامه را برساند و دیگر اینکه برخی از افراد هیاتش بهمسیحیت گرویده و در اروپا مانده بودند.

 

تصور می‌شد که تنها علت ممکن برگشتن آنها از اسلام رفتار ناهنجار دنگیزبیگ با آنان بود. گوویا که هنگام اقامت در اسپانیا به‌عنوان نماینده پاپ در ایران انتخاب شده بود، متهم شده بود که به جای فروش عدل‌های ابریشم به نمایندگی از سوی شاه، آنها را به شاه فیلیپ بخشیده است. گوویا از ترس جان به شیراز گریخت و آنجا به دستور امامقلی‌خان حکمران فارس مدتی بازداشت شد.

 

قلعه پرتغالی ها قشم

 

امامقلی‌خان چون دستوری در این مورد دریافت نکرد، اجازه داد گوویا یه هرمز برود. دستور شاه به امامقلی‌خان مبنی بر بازداشت گوویا در شیراز دیر به او رسید. شاه از حکمران به‌خاطر فرصت فراردادن به گوویا غضبناک شد و امامقلی‌خان برای جلب‌نظر شاه تصمیم گرفت به بخشی از اراضی ساحلی مقابل جزیره هرمز که در دست پرتغالی‌ها بود، حمله کند. در اواخر سال  م۱۶۱۴/  ۱۰۲۳هـ او بندر کوچک جرون (بندرعباس) را تصرف کرد، در جزیره قشم نیرو پیاده کرد و بدین سان جریان آب شیرین به پادگان پرتغالی‌ها در  هرمز را قطع کرد. در جزیره هرمز آب شیرین وجود نداشت و پرتغالی‌ها را از جای پایی که در راس‌الخیمه در ساحل جنوبی خلیج‌فارس یافته بودند بیرون راند.

 

تجربه شاه از ماموریت‌های دیپلماتیکی از این دست موجب تلخی روابط وی با پرتغالی‌ها شده بود. او هیچ تمایز آشکاری بین آنها و اسپانیایی‌ها قائل نبود که در واقع کاملا موجه بود زیرا پادشاه اسپانیا و پرتغال هنوز یک نفر بود. در ژوئن ۱۶۲۰م/  رجب و شعبان ۱۰۲۹ یک ناوگان پرتغالی به فرماندهی رویی فرئیره به قصد بیرون راندن انگلیسی‌ها از خلیج‌فارس به هرمز رسید اما طی دو جنگ دریایی با کشتی‌های کمپانی هند شرقی انگلیس در روزهای ۱۶۲۰/  ۱۰ صفر ۱۰۳۰ و ۷ ژانویه ۱۶۲۱/  ۲۳ صفر ۱۰۳۰ شکست خورد. در مه ۱۶۲۱/  جمادی‌الاخر و رجب ۱۰۳۰ «رویی فرئیره دی آندراده» به قصد تسلط مجدد بر چاه‌هایی که آب شیرین پادگان پرتغالی جزیره هرمز را تامین می‌کرد، نیرویی در جزیره قشم پیاده کرد.

 

رویی فرئیره هنوز بنای قلعه‌ای برای حفاظت از چاه‌ها را تمام نکرده بود که مورد حمله قوای صفویه قرار گرفت و در فوریه ۱۶۲۲/  ربیع‌الاخر ۱۰۳۱ قلعه اشغال شد و رویی فرئیره به اسارت انگلیسی‌ها در آمد. حملات پرتغالی‌ها به شهرها و دهات ایران چندان خسارت وارد آورد که در ۱۶۲۱/ ۱-۱۰۳۰ امامقلی‌خان از دو تن از ناخدایان کمپانی هند شرقی انگلیس به نام‌های بلیت و دل تقاضا کرد در اخراج پرتغالی‌ها از جزیره هرمز یاری‌اش کنند، در صورت امتناع آنها از کمک، امتیاز تجاری آنها در ایران و خلیج‌فارس لغو می‌شد.

 

 پرتغالی‌ها در جزیره هرمز

 

ناخدایان انگلیسی از موافقت با چنین کاری اکراه داشتند زیرا پرتغال و انگلیس رسما در صلح به‌سر می‌بردند اما به تشویق‌های ادوارد ماناکس مامور کمپانی در ایران تسلیم شدند. نکات اصلی توافق شده با امامقلی‌خان عبارت بود از: غنایم به تساوی تقسیم شوند، قلعه واقع در هرمز در اختیار انگلیسی‌ها باشد، انگلیسی‌ها مجاز به صادر یا وارد کردن کالا از طریق هرمز بدون پرداخت عوارض گمرکی باشند، نیمی از عوارض گمرکی دریافتی از سایر مال‌التجاره‌ها در هرمز به انگلیسی‌ها تعلق داشته باشد، اسرای مسیحی به انگلیسی‌ها تسلیم شوند، امامقلی‌خان نیمی از هزینه تدارکات مصرفی کمپانی را در طول جنگ با پرتغالی‌ها بپردازد. اولین اقدام مشترک انگلیسی‌ها و قوای امامقلی‌خان تصرف قلعه پرتغالی‌ها در انتهای شرقی جزیره قشم بود. یکی از معدود انگلیسی‌هایی که در این جنگ کشته شد، ناخدا ویلیام بافین کاشف خلیج بافین بود.

 

آن‌گونه که جراح ناوگان نوشته: «از قلعه به آقای بافین شلیک کردند و جراحت کوچکی در شکمش ایجاد شد و طبق گزارش پس از سه بار تکان خوردن جان سپرد.» مرحله بعدی پیاده شدن در خود جزیره هرمز بود. افراد امامقلی‌خان با کشتی‌های انگلیسی به جزیره منتقل شدند. پرتغالی‌ها و حاکم دست‌نشانده هرمز به نام محمودشاه به داخل قلعه عقب‌نشینی کردند. ناوگان انگلیس در آن جانب قلعه که استحکامات تا مقابل آب پیش آمده بود لنگر انداخت و سپاهیان صفوی به حفر خندق و ایجاد سنگر تا مقابل دیوارهای قلعه پرداختند، سپس عملیات تخریبی آغاز شد. بخشی از برج و بارو ویران شد و سپس حمله عمومی را آغاز کردند.

 

با آشکار شدن برتری مهاجمان، پرتغالی‌ها  سلاح به زمین گذاشتند و به کشتی‌های انگلیسی انتقال یافتند و قلعه در سوم مه ۱۶۲۲/  ۳ رجب ۱۰۳۱۱ تسلیم شد. در میان سلاح‌هایی که به‌دست مهاجمان افتاد تعدادی توپ‌های بزرگ و توپ‌های قلعه‌کوب در اندازه‌های مختلف بود که «فرنگیه به فنون غربیه ترتیب داده و هریک کارنامه استادان ماهر و توپچیان عدیم‌المثل فرنگ است.»

 

منبع:donya​-e-eqtesad.‎​com

مجلهتفریحیسرگرمیدخترونه

۴۸ دیدگاه
 1. cheap acting schools nyc 2 ماه قبل

  Great actors proceed the educational course of.

 2. cheap acting schools nyc 2 ماه قبل

  ۶٫ New York Academy for Acting and Movie.

 3. Teresita 2 ماه قبل

  Great actors proceed the training process.

 4. Joycelyn 3 هفته قبل

  Licensed Monetary Planner Board of Requirements Inc.

 5. Investor researches shares, bonds, and many others.

 6. Maxie 3 هفته قبل

  Licensed Monetary Planner Board of Standards Inc.

 7. financial advisor salary texas 3 هفته قبل

  Investments in most securities involve dangers.

 8. Lien 3 هفته قبل

  With investing, your capital is in danger.

 9. ziyuan120.com 3 هفته قبل

  Certified Financial Planner Board of Requirements Inc.

 10. Jenny 3 هفته قبل

  Investor researches shares, bonds, etc.

 11. With investing, your capital is in danger.

 12. www.tunes-interiors.com 3 هفته قبل

  With investing, your capital is at risk.

 13. Bella 3 هفته قبل

  Investments in most securities involve risks.

 14. 39;s degree salary; 3 هفته قبل

  Investor researches stocks, bonds, and many others.

 15. Hollis 3 هفته قبل

  Certified Monetary Planner Board of Requirements Inc.

 16. Zoila 3 هفته قبل

  Investments in most securities contain risks.

 17. Nickolas 3 هفته قبل

  With investing, your capital is in danger.

 18. financial advisor close to me 3 هفته قبل

  Investments in most securities involve risks.

 19. www.marvicsupply.com 3 هفته قبل

  Certified Monetary Planner Board of Standards Inc.

 20. Investor researches stocks, bonds, and many others.

 21. qhnbld.com 3 هفته قبل

  Investor researches stocks, bonds, etc.

 22. 39;s degree salary - 3 هفته قبل

  Investor researches stocks, bonds, etc.

 23. luntan.sdlgcj.net 3 هفته قبل

  With investing, your capital is in danger.

 24. financial advisor salary nyc 2 هفته قبل

  Licensed Monetary Planner Board of Requirements Inc.

 25. Marisa 2 هفته قبل

  Licensed Financial Planner Board of Standards Inc.

 26. Les 2 هفته قبل

  Investor researches stocks, bonds, and so on.

 27. Fern 2 هفته قبل

  Investor researches shares, bonds, and so on.

 28. mylife.com 2 هفته قبل

  I used to be able to find good advice from your articles.

 29. mylife.com 2 هفته قبل

  Hey There. I found your weblog the usage of msn.
  This is an extremely smartly written article.
  I will make sure to bookmark it and return to learn more of your helpful info.

  Thank you for the post. I’ll definitely comeback.

 30. whitepages 2 هفته قبل

  Superb site you have here but I was curious if you knew of any forums that cover the same topics discussed in this article?
  I’d really like to be a part of community where I can get opinions from other knowledgeable individuals
  that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know.
  Thanks!

 31. whitepages 2 هفته قبل

  Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have really enjoyed surfing
  around your blog posts. After all I will be subscribing
  to your rss feed and I hope you write again soon!

 32. whitepages 2 هفته قبل

  Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment
  but after I clicked submit my comment didn’t appear.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again.
  Anyhow, just wanted to say great blog!

 33. 163.22.72.194 1 هفته قبل

  Investor researches stocks, bonds, etc.

 34. whitepages 1 هفته قبل

  I am curious to find out what blog platform you’re using?
  I’m experiencing some small security issues with my latest website and I’d like to find something
  more risk-free. Do you have any solutions?

 35. whitepages 1 هفته قبل

  Can I just say what a relief to uncover a person that genuinely knows what they are discussing over
  the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it
  important. More and more people really need to check this out and understand this side of the story.
  It’s surprising you’re not more popular because you surely have the
  gift.

 36. whitepages 1 هفته قبل

  Hi there, I want to subscribe for this weblog to take newest updates,
  so where can i do it please assist.

 37. whitepages 1 هفته قبل

  Thanks for every other informative website.
  The place else may I am getting that kind of info written in such a perfect approach?

  I’ve a project that I’m just now working on, and I have been at the look
  out for such information.

 38. https://www.vin.com 1 هفته قبل

  I blog quite often and I really appreciate your information. The article has truly
  peaked my interest. I’m going to take a note of your blog and keep checking
  for new information about once a week. I subscribed to your Feed too.

 39. www.microurls.us 1 هفته قبل

  Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to
  get there! Many thanks

 40. Hi there, You have done an excellent job.
  I’ll definitely digg it and personally recommend to my friends.
  I’m sure they will be benefited from this website.

 41. whitepages 1 هفته قبل

  My family always say that I am killing my time here at
  web, however I know I am getting knowledge every day by reading such pleasant articles.

 42. http://smarter-0.7ba.info/ 1 هفته قبل

  Hmm it looks like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum
  it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
  Do you have any tips and hints for first-time blog
  writers? I’d genuinely appreciate it.

 43. whitepages 1 هفته قبل

  wonderful submit, very informative. I ponder why the other experts of this sector
  don’t understand this. You must proceed
  your writing. I am confident, you have a huge readers’ base already!

 44. whitepages 1 هفته قبل

  Today, I went to the beachfront with my children. I
  found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the
  shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and
  it pinched her ear. She never wants to go back!
  LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 45. whitepages 7 روز قبل

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this
  post and the rest of the website is extremely good.

 46. whitepages 7 روز قبل

  Thank you for another excellent post. The place else could anybody get that type
  of information in such an ideal method of writing? I’ve a
  presentation next week, and I am at the search for such information.

 47. Hello, constantly i used to check website posts here early
  in the dawn, since i love to learn more and more.

 48. Investor researches stocks, bonds, and many others.

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

در حال ارسال

©2018 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

ورود با حساب های شما

اطلاعات حساب خود را فراموش کرده اید