پرتغالی‌ها چگونه از جزیره هرمز بیرون رانده شدند

مجله تفریحی سرگرمی دخترونه

پرتغالی‌ها چگونه از جزیره هرمز بیرون رانده شدند

تاریخچه بیرون راندن پرتغالی ها از قشم 

 

در سال ۱۶۱۵م ۱۰۲۴هـ کمپانی هند شرقی انگلیس به اولین تلاش برای رخنه در بازار ایران دست زد. یکی از عاملان کمپانی به نام ریچارد استیل متوجه شده بود که ایران زمستان‌های سردی دارد و حدس زد بازار خوبی برای ماهوت انگلیسی خواهد بود. کمپانی او جان کرادر را به اصفهان فرستاد و این دو در آنجا فرمانی از شاه‌عباس اول گرفتند که به رعایا دستور می‌داد:

 

تا آنجا که می‌توانید… فرنگی‌های انگلیسی را با گرمی پذیرا شوید و وسایل آسایش آنان را فراهم کنید، هر وقت که کشتی یا محصولات آنان به جاسک یا هر بندر دیگری در قلمرو سلطنت ما می‌رسد آنان و کالاهایشان را به هر محل یا محل‌هایی که تمایل دارند برسانید و مراقب باشید که در سواحل ما از آنها در برابر دیگر فرنگی‌ها، هرکس که باشد، دفاع شود.

 

استیل و کرادر بعد از بررسی بنادر متعدد، جاسک را در ساحل مکران در شرف هرمز انتخاب کردند. در دسامبر ۱۶۱۶/  ذیحجه ۱۰۲۵ کمپانی ادوارد کاناک را با کشتی جیمز و محموله‌ای از پارچه فرستاد، جیمز به‌رغم تلاش پرتغالی‌ها برای توقیف آن به جاسک رسید. کاناک محموله پارچه را به شیراز برد و تجارتخانه‌هایی در آن شهر و دراصفهان دایر کرد.

 

شاه‌عباس فرمان دیگری با تفصیل بیشتر صادر کرد که به کمپانی هند شرقی انگلیس حق معامله آزاد در سراسر کشور را می‌داد. قرار بر این شد که سفیری از انگلیس به‌طور دائم در ایران اقامت اداشته باشد. آزادی اجرای مراسم مذهبی برای اتباع انگلیسی تضمین شد و قضاوت در امور قانونی آنها برعهده سفیر گذاشته شد. به علاوه شاه قول داد سالانه هزار تا ۳۳ هزار عدل ابریشم با نرخ معین برای کمپانی تامین کند و کمپانی بتواند این ابریشم را بدون پرداخت عوارض گمرکی از جاسک حمل کند.

 

کمپانی هند شرقی باید از این آزادمنشی شاه بسیار خشنود شده باشد. اما در این میان شرط کوچکی وجود داشت. شاه‌عباس اول در عوض این امتیازات انتظار داشت انگلیسی‌ها در اخراج پرتغالی‌ها از هرمز یاری‌اش کنند. شاه‌عباس اول همیشه قلاع پرتغالی‌ها را در جزیره هرمز و سرزمین اصلی و این واقعیت را که حاکم هرمز تابع پرتغال بود، تجاوزی به حق حاکمیت خویش تلقی می‌کرد که  البته کاملا طبیعی بود. اما به‌واسطه فقدان نیروی بحریه، او هم نظیر اسلافش قادر به بیرون راندن پرتغالی‌ها از جزیره هرمز نبود، اگرچه در ۱۶۰۲م/ ۱۰۱۰ هـ افراد پادگان بسیار کوچکتر پرتغالی‌ها را از بحرین بیرون رانده بود. به‌نظر می‌رسد ورود کشتی‌های جنگی  کمپانی هند شرقی انگلیس به صحنه، فرصتی را که شاه‌عباس در جست‌وجویش بود به وی داده است.

 

قلعه پرتغالی های لافت، نمونه ای از ساخت و سازها جهت کنترل عبور و مرور و مرزداری پرتغالی هاست 

  

چند سالی بود که روابط بین شاه‌عباس و پرتغالی‌ها روبه سردی نهاده بود. در ۱۶۰۸م/  ۱۰۱۷هـ شاه‌عباس یک پرتغالی از فرقه آگوستینین به نام آنتونیو دگوویا را همراه یک صاحب‌منصب قزلباش به نام دنگیزبیگ روملو نزد فیلیپ پادشاه اسپانیا فرستاد. شاه که هرگز فرصت‌های خوب را از دست نمی‌داد جدا از هدایای معمول برای فیلیپ، پنجاه عدل ابریشم نیز با آنها فرستاد که درآمد حاصل از فروش آن باید به خزانه سلطنتی برگشت داده می‌شد.

 

طبق معمول بخشی از اهداف ماموریت سیاسی بود، نظیر ترغیب شاه فیلیپ به جنگ با عثمانیان و بخشی نیز تجاری محسوب می‌شد. نظیر توسعه روابط تجاری میان ایران با اسپانیا و پرتغال. ماموریت به شکست کامل انجامید و هنگامی‌که اعضای هیات در ۱/ ۶۱۳م۱۰۲۱۱هـ به ایران بازگشتند، شاه‌عباس بی‌درنگ دستور اعدام دنگیزبیگ را داد.

 

نارضایتی شاه‌عباس از این صاحب‌منصب علل متعددی داشت: مهم‌ترینش این بود که او لاک و مهر شاه به پادشاه اسپانیا را شکسته بود. عملی که توهین‌آمیز محسوب می‌شد، به علاوه آنکه مضمون آن را با فرماندار مادس در میان نهاده بود و مبلغی پول نیز به یک  بازرگان داده بود تا نامه شاه را به پاپ برساند، حال آنکه موظف بود شخصا نامه را برساند و دیگر اینکه برخی از افراد هیاتش بهمسیحیت گرویده و در اروپا مانده بودند.

 

تصور می‌شد که تنها علت ممکن برگشتن آنها از اسلام رفتار ناهنجار دنگیزبیگ با آنان بود. گوویا که هنگام اقامت در اسپانیا به‌عنوان نماینده پاپ در ایران انتخاب شده بود، متهم شده بود که به جای فروش عدل‌های ابریشم به نمایندگی از سوی شاه، آنها را به شاه فیلیپ بخشیده است. گوویا از ترس جان به شیراز گریخت و آنجا به دستور امامقلی‌خان حکمران فارس مدتی بازداشت شد.

 

قلعه پرتغالی ها قشم

 

امامقلی‌خان چون دستوری در این مورد دریافت نکرد، اجازه داد گوویا یه هرمز برود. دستور شاه به امامقلی‌خان مبنی بر بازداشت گوویا در شیراز دیر به او رسید. شاه از حکمران به‌خاطر فرصت فراردادن به گوویا غضبناک شد و امامقلی‌خان برای جلب‌نظر شاه تصمیم گرفت به بخشی از اراضی ساحلی مقابل جزیره هرمز که در دست پرتغالی‌ها بود، حمله کند. در اواخر سال  م۱۶۱۴/  ۱۰۲۳هـ او بندر کوچک جرون (بندرعباس) را تصرف کرد، در جزیره قشم نیرو پیاده کرد و بدین سان جریان آب شیرین به پادگان پرتغالی‌ها در  هرمز را قطع کرد. در جزیره هرمز آب شیرین وجود نداشت و پرتغالی‌ها را از جای پایی که در راس‌الخیمه در ساحل جنوبی خلیج‌فارس یافته بودند بیرون راند.

 

تجربه شاه از ماموریت‌های دیپلماتیکی از این دست موجب تلخی روابط وی با پرتغالی‌ها شده بود. او هیچ تمایز آشکاری بین آنها و اسپانیایی‌ها قائل نبود که در واقع کاملا موجه بود زیرا پادشاه اسپانیا و پرتغال هنوز یک نفر بود. در ژوئن ۱۶۲۰م/  رجب و شعبان ۱۰۲۹ یک ناوگان پرتغالی به فرماندهی رویی فرئیره به قصد بیرون راندن انگلیسی‌ها از خلیج‌فارس به هرمز رسید اما طی دو جنگ دریایی با کشتی‌های کمپانی هند شرقی انگلیس در روزهای ۱۶۲۰/  ۱۰ صفر ۱۰۳۰ و ۷ ژانویه ۱۶۲۱/  ۲۳ صفر ۱۰۳۰ شکست خورد. در مه ۱۶۲۱/  جمادی‌الاخر و رجب ۱۰۳۰ «رویی فرئیره دی آندراده» به قصد تسلط مجدد بر چاه‌هایی که آب شیرین پادگان پرتغالی جزیره هرمز را تامین می‌کرد، نیرویی در جزیره قشم پیاده کرد.

 

رویی فرئیره هنوز بنای قلعه‌ای برای حفاظت از چاه‌ها را تمام نکرده بود که مورد حمله قوای صفویه قرار گرفت و در فوریه ۱۶۲۲/  ربیع‌الاخر ۱۰۳۱ قلعه اشغال شد و رویی فرئیره به اسارت انگلیسی‌ها در آمد. حملات پرتغالی‌ها به شهرها و دهات ایران چندان خسارت وارد آورد که در ۱۶۲۱/ ۱-۱۰۳۰ امامقلی‌خان از دو تن از ناخدایان کمپانی هند شرقی انگلیس به نام‌های بلیت و دل تقاضا کرد در اخراج پرتغالی‌ها از جزیره هرمز یاری‌اش کنند، در صورت امتناع آنها از کمک، امتیاز تجاری آنها در ایران و خلیج‌فارس لغو می‌شد.

 

 پرتغالی‌ها در جزیره هرمز

 

ناخدایان انگلیسی از موافقت با چنین کاری اکراه داشتند زیرا پرتغال و انگلیس رسما در صلح به‌سر می‌بردند اما به تشویق‌های ادوارد ماناکس مامور کمپانی در ایران تسلیم شدند. نکات اصلی توافق شده با امامقلی‌خان عبارت بود از: غنایم به تساوی تقسیم شوند، قلعه واقع در هرمز در اختیار انگلیسی‌ها باشد، انگلیسی‌ها مجاز به صادر یا وارد کردن کالا از طریق هرمز بدون پرداخت عوارض گمرکی باشند، نیمی از عوارض گمرکی دریافتی از سایر مال‌التجاره‌ها در هرمز به انگلیسی‌ها تعلق داشته باشد، اسرای مسیحی به انگلیسی‌ها تسلیم شوند، امامقلی‌خان نیمی از هزینه تدارکات مصرفی کمپانی را در طول جنگ با پرتغالی‌ها بپردازد. اولین اقدام مشترک انگلیسی‌ها و قوای امامقلی‌خان تصرف قلعه پرتغالی‌ها در انتهای شرقی جزیره قشم بود. یکی از معدود انگلیسی‌هایی که در این جنگ کشته شد، ناخدا ویلیام بافین کاشف خلیج بافین بود.

 

آن‌گونه که جراح ناوگان نوشته: «از قلعه به آقای بافین شلیک کردند و جراحت کوچکی در شکمش ایجاد شد و طبق گزارش پس از سه بار تکان خوردن جان سپرد.» مرحله بعدی پیاده شدن در خود جزیره هرمز بود. افراد امامقلی‌خان با کشتی‌های انگلیسی به جزیره منتقل شدند. پرتغالی‌ها و حاکم دست‌نشانده هرمز به نام محمودشاه به داخل قلعه عقب‌نشینی کردند. ناوگان انگلیس در آن جانب قلعه که استحکامات تا مقابل آب پیش آمده بود لنگر انداخت و سپاهیان صفوی به حفر خندق و ایجاد سنگر تا مقابل دیوارهای قلعه پرداختند، سپس عملیات تخریبی آغاز شد. بخشی از برج و بارو ویران شد و سپس حمله عمومی را آغاز کردند.

 

با آشکار شدن برتری مهاجمان، پرتغالی‌ها  سلاح به زمین گذاشتند و به کشتی‌های انگلیسی انتقال یافتند و قلعه در سوم مه ۱۶۲۲/  ۳ رجب ۱۰۳۱۱ تسلیم شد. در میان سلاح‌هایی که به‌دست مهاجمان افتاد تعدادی توپ‌های بزرگ و توپ‌های قلعه‌کوب در اندازه‌های مختلف بود که «فرنگیه به فنون غربیه ترتیب داده و هریک کارنامه استادان ماهر و توپچیان عدیم‌المثل فرنگ است.»

 

منبع:donya​-e-eqtesad.‎​com

مجلهتفریحیسرگرمیدخترونه

۲۱۴ دیدگاه
 1. http://tinyurl.com/ 1 ماه قبل

  Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out a lot.
  I hope to give something back and help others like you helped me.

 2. Lottie 1 ماه قبل

  Hi there would you mind sharing which blog platform you’re working with?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m having a tough
  time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and
  Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

 3. http://tinyurl.com 1 ماه قبل

  WOW just what I was searching for. Came here by searching for ig

 4. tinyurl.com 1 ماه قبل

  Attractive component to content. I simply stumbled upon your
  blog and in accession capital to assert that I acquire
  in fact loved account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing for
  your feeds or even I success you get admission to constantly fast.

 5. http://tinyurl.com 1 ماه قبل

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
  as though you relied on the video to make your point.

  You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just
  posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

 6. bit.ly 1 ماه قبل

  We are trusted Mississauga Heating and Cooling Specialists.

 7. Zora 1 ماه قبل

  Superb blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.
  Would you propose starting with a free platform like WordPress or
  go for a paid option? There are so many options out there that I’m totally confused ..
  Any ideas? Appreciate it!

 8. Christoper 1 ماه قبل

  Wow! After all I got a website from where
  I be capable of in fact obtain valuable information regarding my study and
  knowledge.

 9. tinyurl.com 1 ماه قبل

  I’m curious to find out what blog system you have been using?
  I’m having some small security problems with my latest website
  and I would like to find something more safeguarded.
  Do you have any solutions?

 10. tinyurl.com 1 ماه قبل

  Hi, I log on to your blog like every week. Your story-telling style
  is awesome, keep doing what you’re doing!

 11. http://tinyurl.com 1 ماه قبل

  Ahaa, its good conversation concerning this paragraph here at this blog, I have
  read all that, so at this time me also commenting at
  this place.

 12. tinyurl.com 1 ماه قبل

  Thank you for every other informative website.
  Where else may I get that kind of information written in such an ideal means?
  I’ve a challenge that I’m simply now operating on, and I have been at the glance out for such info.

 13. Wilma 1 ماه قبل

  Very shortly this site will be famous amid all blogging
  viewers, due to it’s pleasant articles or reviews

 14. Luisa 1 ماه قبل

  What’s up colleagues, how is all, and what you desire to say on the topic of this article, in my view its genuinely
  awesome for me.

 15. tinyurl.com 1 ماه قبل

  Hello my family member! I wish to say that this article is awesome, nice written and come
  with almost all important infos. I’d like to look more posts like this .

 16. Gustavo 1 ماه قبل

  Ridiculous quest there. What happened after? Take care!

 17. tinyurl.com 1 ماه قبل

  I like the helpful info you supply on your articles. I will
  bookmark your blog and test again here regularly. I’m reasonably sure I’ll be informed
  many new stuff right here! Good luck for the following!

 18. http://tinyurl.com/y3kbno3t 1 ماه قبل

  Hi it’s me, I am also visiting this site regularly, this website is actually pleasant and the people are in fact sharing nice thoughts.

 19. Rich 1 ماه قبل

  Hey there would you mind letting me know which web host you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot faster
  then most. Can you recommend a good hosting provider at a honest price?
  Many thanks, I appreciate it!

 20. Leandro Martins de Almeida 1 ماه قبل

  Someone essentially lend a hand to make severely posts I would state.

  This is the first time I frequented your website page and so far?
  I amazed with the analysis you made to make this actual
  publish incredible. Wonderful activity!

 21. http://tinyurl.com/y5ccvwba 1 ماه قبل

  Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative.
  I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate if you
  continue this in future. Many people will be benefited
  from your writing. Cheers!

 22. Nola 1 ماه قبل

  Why visitors still use to read news papers when in this technological globe everything is accessible on web?

 23. Darell 1 ماه قبل

  Great beat ! I wish to apprentice while you amend your website,
  how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear
  concept

 24. tinyurl.com 1 ماه قبل

  I loved as much as you’ll receive carried out right here.

  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the
  following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 25. Arturo 1 ماه قبل

  What i do not realize is in fact how you are not really a
  lot more smartly-favored than you might be now. You are very intelligent.
  You already know thus considerably relating to this matter, produced me in my opinion believe it from a lot of
  numerous angles. Its like women and men aren’t interested until it
  is one thing to do with Lady gaga! Your personal stuffs excellent.
  At all times care for it up!

 26. tinyurl.com 1 ماه قبل

  I’m not sure why but this weblog is loading incredibly slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 27. tinyurl.com 1 ماه قبل

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of
  any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter
  updates. I’ve been looking for a plug-in like this for
  quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

  Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your
  new updates.

 28. tinyurl.com 1 ماه قبل

  I’m not that much of a internet reader to be honest
  but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back down the road.
  Many thanks

 29. I really like it whenever people come together and share thoughts.
  Great website, continue the good work!

 30. Leandro Martins de Almeida 1 ماه قبل

  Thanks a bunch for sharing this with all folks you actually recognize what you
  are talking approximately! Bookmarked. Kindly also consult with my website =).
  We can have a hyperlink trade contract between us

 31. Hope 1 ماه قبل

  All varieties of investments include sure
  risks.

 32. Manuel 1 ماه قبل

  Financial advisors enterprise is people enterprise.

 33. This design is wicked! You obviously know how to keep a reader amused.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that,
  how you presented it. Too cool!

 34. Joy 1 ماه قبل

  A monetary advisor is your planning companion.

 35. tinyurl.com 1 ماه قبل

  Your way of telling all in this piece of writing is actually good, every one be capable of
  without difficulty know it, Thanks a lot.

 36. Mallory 1 ماه قبل

  Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much, However
  I am experiencing troubles with your RSS.
  I don’t understand the reason why I am unable to subscribe to it.

  Is there anybody having the same RSS issues? Anyone that knows the answer will
  you kindly respond? Thanx!!

 37. tinyurl.com 1 ماه قبل

  Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative.
  I’m going to watch out for brussels. I will appreciate
  if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your
  writing. Cheers!

 38. Gregg 1 ماه قبل

  You actually make it appear so easy together with your presentation however I to
  find this matter to be actually one thing which I believe I’d by no means understand.
  It kind of feels too complex and very large for me. I’m having a look forward
  for your next publish, I’ll attempt to get the cling of it!

 39. tinyurl.com 1 ماه قبل

  I’m not sure why but this site is loading very slow for me.
  Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 40. tinyurl.com 1 ماه قبل

  Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really
  enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write
  again very soon!

 41. tinyurl.com 1 ماه قبل

  Thanks for a marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you will be
  a great author. I will make sure to bookmark your blog and will
  often come back someday. I want to encourage you to
  definitely continue your great writing, have a
  nice afternoon!

 42. Earl 1 ماه قبل

  If some one needs to be updated with most recent technologies afterward he must be pay a visit
  this web site and be up to date every day.

 43. Constance 1 ماه قبل

  Thank you in your curiosity in Funding Recommendation.

 44. Nellie 1 ماه قبل

  Just wish to say your article is as astounding.
  The clearness on your submit is just cool and that i can think you’re an expert on this subject.

  Fine together with your permission allow me to grasp your feed to keep updated with
  impending post. Thank you 1,000,000 and please keep up the rewarding work.

 45. Cherie 1 ماه قبل

  It’s difficult to find educated people in this particular topic, but
  you seem like you know what you’re talking about!
  Thanks

 46. tinyurl.com 1 ماه قبل

  Aw, this was an extremely nice post. Finding the time and
  actual effort to create a very good article… but what can I say… I
  procrastinate a lot and never seem to get anything done.

 47. Lora 1 ماه قبل

  It’s an remarkable article for all the internet viewers; they will obtain benefit from it I am sure.

 48. tinyurl.com 1 ماه قبل

  wonderful submit, very informative. I ponder why the
  opposite experts of this sector don’t understand this.
  You should proceed your writing. I am sure, you have a great readers’ base already!

 49. http://tinyurl.com/ 1 ماه قبل

  Every weekend i used to pay a visit this site, as i wish for
  enjoyment, since this this website conations genuinely fastidious funny data
  too.

 50. Lakeisha 1 ماه قبل

  If some one needs to be updated with latest technologies afterward he must be pay a
  quick visit this site and be up to date everyday.

 51. http://tinyurl.com/y5a6dpz4 1 ماه قبل

  It’s really very difficult in this busy life to listen news on TV, so I just use
  internet for that reason, and get the most recent information.

 52. Meredith 1 ماه قبل

  Very good post. I am experiencing some of these issues as
  well..

 53. Jonna 1 ماه قبل

  My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been using
  WordPress on various websites for about a year and am concerned about switching
  to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net.

  Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
  Any kind of help would be greatly appreciated!

 54. Steven 1 ماه قبل

  Hey there! Someone in my Myspace group shared this site
  with us so I came to check it out. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!
  Great blog and outstanding style and design.

 55. http://tinyurl.com/yy5b83pc 1 ماه قبل

  Keep on writing, great job!

 56. Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I may come back yet again since i have bookmarked it.
  Money and freedom is the best way to change, may you be
  rich and continue to guide other people.

 57. Jannette 1 ماه قبل

  Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading?
  I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog.

  Any suggestions would be greatly appreciated.

 58. http://tinyurl.com 1 ماه قبل

  If you desire to obtain a great deal from this piece of
  writing then you have to apply such strategies to your won webpage.

 59. Astra Investimentos 1 ماه قبل

  Very energetic blog, I liked that bit. Will there
  be a part 2?

 60. http://tinyurl.com/y4d7k4q7 1 ماه قبل

  I got this web page from my friend who informed me concerning this web site and now this time I am
  browsing this web page and reading very informative articles here.

 61. tinyurl.com 1 ماه قبل

  Hi there, all is going sound here and ofcourse every one is
  sharing data, that’s genuinely excellent, keep up writing.

 62. Angelo 1 ماه قبل

  Today, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to
  see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be
  a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views.
  I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 63. Janie 1 ماه قبل

  Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam remarks?
  If so how do you protect against it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me mad so any support is very much
  appreciated.

 64. http://tinyurl.com/ 1 ماه قبل

  Great web site you’ve got here.. It’s hard to find quality
  writing like yours nowadays. I honestly appreciate people like you!
  Take care!!

 65. Mario de Oliveira 1 ماه قبل

  Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
  Very helpful information particularly the last part 🙂 I care for such information much.

  I was seeking this particular info for a long time. Thank you and best of luck.

 66. http://tinyurl.com/y6kz2lzs 1 ماه قبل

  What i don’t realize is actually how you are not really much more
  smartly-liked than you might be right now. You are so intelligent.
  You realize therefore considerably when it comes to this matter, made me for my part consider it from numerous numerous
  angles. Its like women and men don’t seem to be involved until it’s something to accomplish
  with Woman gaga! Your own stuffs excellent. At all times take care of it up!

 67. tinyurl.com 1 ماه قبل

  Hello! I simply wish to give you a big thumbs up for your great information you have got right here on this post.
  I am returning to your web site for more soon.

 68. http://tinyurl.com/y5ld8w7r 1 ماه قبل

  Hi there would you mind stating which blog platform you’re
  using? I’m going to start my own blog soon but I’m having a
  difficult time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and
  Drupal. The reason I ask is because your design seems
  different then most blogs and I’m looking for something
  unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

 69. Shela 1 ماه قبل

  Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one
  and i was just curious if you get a lot of spam comments?
  If so how do you reduce it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me mad
  so any assistance is very much appreciated.

 70. tinyurl.com 4 هفته قبل

  Hi there to all, it’s actually a nice for me to go
  to see this website, it includes precious Information.

 71. minecraft 4 هفته قبل

  Usually I do not learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to check out and do it!
  Your writing style has been amazed me. Thank you,
  very great post.

 72. tinyurl.com 4 هفته قبل

  Excellent post. I am going through a few of these issues as well..

 73. http://tinyurl.com/yyce2u5h 4 هفته قبل

  I do not know if it’s just me or if perhaps everyone else experiencing problems with
  your site. It appears as if some of the written text
  within your posts are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know
  if this is happening to them too? This might be
  a problem with my internet browser because I’ve had this
  happen before. Many thanks

 74. tinyurl.com 4 هفته قبل

  Thank you for the good writeup. It if truth be
  told used to be a leisure account it. Look complicated to more
  delivered agreeable from you! However, how could we communicate?

 75. http://tinyurl.com 4 هفته قبل

  I got this website from my pal who informed me about this web site and now this time
  I am browsing this site and reading very informative posts at this time.

 76. Phillipp 4 هفته قبل

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you! However, how could we communicate?

 77. Maximo 4 هفته قبل

  I’m not sure where you’re getting your info, but good topic.

  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for magnificent information I was looking for this information for my mission.

 78. Ned 3 هفته قبل

  I’m not sure why but this weblog is loading extremely slow for me.
  Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?

  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 79. Itamar Serpa 3 هفته قبل

  I’ve been browsing on-line more than three hours as of late, yet I never discovered any fascinating article like yours.
  It’s lovely worth sufficient for me. Personally, if all site owners
  and bloggers made just right content as you did, the net shall be much more useful than ever before.

 80. tinyurl.com 3 هفته قبل

  I just like the valuable information you supply in your articles.
  I’ll bookmark your blog and take a look at again right here regularly.
  I’m relatively sure I will be informed a lot of new stuff
  right here! Best of luck for the next!

 81. Opal 3 هفته قبل

  I visited many web pages except the audio feature
  for audio songs current at this web site is actually excellent.

 82. http://tinyurl.com/y2ckp5xh 3 هفته قبل

  Howdy! This article couldn’t be written any better! Reading through this
  post reminds me of my previous roommate! He
  continually kept preaching about this. I’ll send this information to him.
  Fairly certain he will have a great read. I appreciate you for sharing!

 83. Deandre 3 هفته قبل

  When someone writes an paragraph he/she keeps the idea of a user in his/her brain that how
  a user can know it. Thus that’s why this article is amazing.
  Thanks!

 84. Fernanda Tórtima 3 هفته قبل

  It’s appropriate time to make a few plans for the future and it is time to be happy.
  I’ve read this put up and if I may just I wish to suggest you few attention-grabbing
  things or tips. Perhaps you could write next articles regarding this article.
  I desire to learn more issues about it!

 85. Vincent 3 هفته قبل

  Right now it seems like Movable Type is the top blogging platform out there right now.

  (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 86. Jaxon 3 هفته قبل

  Thank you a lot for sharing this with all folks
  you really recognise what you’re talking about!

  Bookmarked. Kindly additionally consult with my website =).
  We may have a hyperlink trade agreement among us

 87. Janis 3 هفته قبل

  I am actually grateful to the holder of this site who has
  shared this impressive post at at this place.

 88. http://tinyurl.com/y44vydm6 3 هفته قبل

  You can definitely see your skills within the article you write.
  The sector hopes for even more passionate writers such as you who aren’t
  afraid to mention how they believe. At all times follow your
  heart.

 89. http://tinyurl.com/ 3 هفته قبل

  This website really has all of the information I needed about this subject and
  didn’t know who to ask.

 90. Angela 3 هفته قبل

  If you want to obtain much from this paragraph then you have to apply
  these strategies to your won webpage.

 91. Trisha 3 هفته قبل

  I think that what you published made a great
  deal of sense. However, what about this? what if you composed a catchier title?

  I am not suggesting your content is not solid., however what if
  you added a title that grabbed a person’s attention? I mean پرتغالی‌ها
  چگونه از جزیره هرمز بیرون
  رانده شدند – دخترونه is kinda boring.
  You could glance at Yahoo’s front page and note how they create news headlines
  to grab people to open the links. You might try adding
  a video or a pic or two to get readers interested about everything’ve written. Just my opinion,
  it could bring your posts a little livelier.

 92. tinyurl.com 3 هفته قبل

  Hi there! Quick question that’s totally off topic. Do you know
  how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when browsing from my iphone4.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this problem.
  If you have any recommendations, please share. Thanks!

 93. https://tinyurl.com/ 3 هفته قبل

  Hello to every , since I am really keen of reading this weblog’s post to be
  updated on a regular basis. It carries good information.

 94. tinyurl.com 3 هفته قبل

  This website was… how do I say it? Relevant!!
  Finally I’ve found something that helped me. Thanks a lot!

 95. tinyurl.com 3 هفته قبل

  I do accept as true with all of the concepts you have presented to your post.
  They are really convincing and can certainly work.
  Nonetheless, the posts are too quick for novices. May you please prolong them a little
  from subsequent time? Thanks for the post.

 96. Louie 3 هفته قبل

  Excellent blog here! Also your web site loads up very fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my web site loaded up as fast as yours lol

 97. bit.ly 3 هفته قبل

  Asking questions are in fact nice thing if you are not understanding anything fully, however this post gives fastidious
  understanding even.

 98. bit.ly 2 هفته قبل

  I think the admin of this website is actually working hard in favor of his website, because here every data is quality based material.

 99. bit.ly 2 هفته قبل

  This is my first time pay a quick visit at here and i am truly happy
  to read all at single place.

 100. tinyurl.com 2 هفته قبل

  If some one needs to be updated with latest technologies therefore he must be go to see
  this web site and be up to date all the time.

 101. Martha 2 هفته قبل

  Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the web the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they just don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having
  side-effects , people could take a signal. Will probably be
  back to get more. Thanks

 102. Raleigh 2 هفته قبل

  Right here is the perfect webpage for anyone who hopes to understand this topic.
  You realize a whole lot its almost hard to argue with
  you (not that I actually would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject
  that has been discussed for a long time. Wonderful stuff, just
  wonderful!

 103. http://tinyurl.com/y39rw93u 2 هفته قبل

  I used to be able to find good information from your blog articles.

 104. tinyurl.com 2 هفته قبل

  I have been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting
  article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all web owners
  and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 105. http://tinyurl.com 2 هفته قبل

  Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.

 106. http://tinyurl.com/ 2 هفته قبل

  WOW just what I was searching for. Came here by searching
  for ig

 107. Forrest 2 هفته قبل

  Article writing is also a fun, if you know then you
  can write if not it is complex to write.

 108. Ava 2 هفته قبل

  Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and
  I was wanting to know your situation; many of us have created
  some nice procedures and we are looking to swap solutions
  with other folks, why not shoot me an e-mail if interested.

 109. tinyurl.com 2 هفته قبل

  Definitely believe that which you said. Your favorite justification seemed to
  be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get
  irked while people consider worries that they just do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

 110. Deon 2 هفته قبل

  Ahaa, its pleasant dialogue on the topic of this
  article here at this website, I have read all that,
  so now me also commenting here.

 111. Mirta 2 هفته قبل

  I’m really loving the theme/design of your weblog.
  Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
  A number of my blog visitors have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Opera.
  Do you have any solutions to help fix this issue?

 112. tinyurl.com 2 هفته قبل

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though
  you relied on the video to make your point. You definitely know
  what youre talking about, why throw away
  your intelligence on just posting videos to your site when you could
  be giving us something enlightening to read?

 113. tinyurl.com 2 هفته قبل

  Thanks for the good writeup. It in fact was a
  entertainment account it. Look complicated to more brought agreeable from
  you! By the way, how could we keep up a correspondence?

 114. Grupo Coral 2 هفته قبل

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I
  get four emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service?
  Thanks a lot!

 115. Carlos Magno Nunes Barcelos 2 هفته قبل

  It’s really very difficult in this active life to listen news on Television, so I only use the web for that reason,
  and take the newest information.

 116. Leandro Martins de Almeida 2 هفته قبل

  I absolutely love your blog and find most of your post’s to be
  exactly what I’m looking for. Would you offer guest writers to write
  content available for you? I wouldn’t mind writing a post or elaborating
  on a few of the subjects you write concerning here. Again, awesome
  web site!

 117. Joy 2 هفته قبل

  I feel that is among the most vital information for me. And i’m happy studying your article.
  However should commentary on some normal issues, The website style is great, the articles is truly
  excellent : D. Excellent task, cheers

 118. Rodrigo Branco 2 هفته قبل

  I am really delighted to read this weblog posts which consists of lots of valuable
  data, thanks for providing these kinds of
  data.

 119. Jeanette 2 هفته قبل

  I’m really enjoying the design and layout of your
  blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much
  more pleasant for me to come here and visit more often. Did you
  hire out a developer to create your theme?
  Outstanding work!

 120. http://tinyurl.com/y438l463 2 هفته قبل

  If some one needs to be updated with latest technologies afterward he must be pay a visit this site
  and be up to date everyday.

 121. Leonardo Martins de Almeida 2 هفته قبل

  Hey this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you
  have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding
  skills so I wanted to get advice from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

 122. Carlos Magno Nunes Barcelos 2 هفته قبل

  whoah this blog is wonderful i really like reading your
  articles. Stay up the great work! You understand, a lot of individuals are hunting around for this information, you could
  aid them greatly.

 123. Rodrigo Branco 2 هفته قبل

  Every weekend i used to visit this web site, because i wish
  for enjoyment, as this this web page conations truly good funny material too.

 124. Leonardo Martins de Almeida 2 هفته قبل

  I am sure this post has touched all the internet
  users, its really really good article on building up new website.

 125. Leonardo Martins de Almeida 2 هفته قبل

  Attractive component to content. I just
  stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your weblog posts.
  Anyway I’ll be subscribing in your feeds and even I success
  you get right of entry to persistently quickly.

 126. Mauro Pereira Martins cunhado 2 هفته قبل

  Great post. I was checking constantly this blog
  and I am impressed! Very useful information particularly the
  ultimate part 🙂 I maintain such information a lot. I used to be looking for
  this particular info for a very lengthy time. Thanks
  and good luck.

 127. Carlos Magno Nunes Barcelos 2 هفته قبل

  Just want to say your article is as astounding. The clarity in your post
  is simply great and i could assume you’re an expert
  on this subject. Fine with your permission allow me to grab your
  feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 128. Leonardo Martins de Almeida 2 هفته قبل

  Pretty component of content. I just stumbled upon your
  web site and in accession capital to say that I acquire
  actually enjoyed account your blog posts. Any way
  I will be subscribing to your augment and even I achievement you get entry to persistently quickly.

 129. Carlos Magno Nunes Barcelos 2 هفته قبل

  Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to
  and you’re just too wonderful. I actually like what you’ve acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still care for to keep
  it wise. I can’t wait to read far more from you. This
  is actually a great web site.

 130. Bichara Previc 2 هفته قبل

  I am regular visitor, how are you everybody? This paragraph posted at this web site is genuinely fastidious.

 131. tinyurl.com 2 هفته قبل

  I was recommended this blog by my cousin. I’m not sure whether this
  post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble.
  You are amazing! Thanks!

 132. Andrew Charles Jenner 2 هفته قبل

  I used to be able to find good info from your articles.

 133. Bichara Previc 2 هفته قبل

  This piece of writing gives clear idea in favor of the new
  visitors of blogging, that actually how to do blogging.

 134. Danilo 2 هفته قبل

  Hello there! Would you mind if I share your blog with my myspace
  group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your
  content. Please let me know. Cheers

 135. http://tinyurl.com/y42ocgqt 2 هفته قبل

  Hi there! Quick question that’s entirely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks
  weird when browsing from my iphone. I’m trying to find a template or plugin that might
  be able to resolve this issue. If you have any recommendations,
  please share. Thank you!

 136. Viola 2 هفته قبل

  Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my
  ۴ year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to
  her ear and screamed. There was a hermit crab
  inside and it pinched her ear. She never wants to go back!
  LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 137. Anh 2 هفته قبل

  Good day! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
  There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Thank you

 138. Darell 1 هفته قبل

  Thanks for finally talking about >پرتغالی‌ها چگونه از جزیره هرمز بیرون رانده شدند – دخترونه <Loved it!

 139. Rene 1 هفته قبل

  Thanks to my father who told me on the topic of this weblog, this web site is truly remarkable.

 140. Lula 1 هفته قبل

  Hi! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
  There’s a lot of people that I think would really appreciate
  your content. Please let me know. Cheers

 141. Ilana 1 هفته قبل

  I was excited to find this site. I need to to thank you
  for your time for this wonderful read!! I definitely savored every bit of it and
  I have you saved to fav to see new stuff on your site.

 142. Bichara Previc 1 هفته قبل

  I am genuinely happy to glance at this blog posts
  which contains plenty of valuable information, thanks for providing these kinds of data.

 143. Rodrigo Branco 1 هفته قبل

  I enjoy looking through an article that can make
  men and women think. Also, thank you for permitting me to comment!

 144. Carlos Eduardo Veiga Petrobras 1 هفته قبل

  I am really loving the theme/design of your website.
  Do you ever run into any browser compatibility issues?

  A couple of my blog readers have complained about my site not
  operating correctly in Explorer but looks great in Opera.
  Do you have any tips to help fix this problem?

 145. Mario de Oliveira 1 هفته قبل

  I’m truly enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out
  a developer to create your theme? Fantastic work!

 146. Rodrigo Branco 1 هفته قبل

  My partner and I stumbled over here from a different web
  address and thought I should check things out. I like
  what I see so i am just following you. Look forward to exploring your web page for
  a second time.

 147. http://tinyurl.com/ 1 هفته قبل

  hello!,I like your writing so much! percentage we keep in touch more
  about your article on AOL? I need an expert on this
  space to resolve my problem. May be that’s you!
  Taking a look forward to see you.

 148. http://tinyurl.com/yy7xv37w 1 هفته قبل

  Just want to say your article is as astonishing. The clarity in your post is simply cool
  and i could assume you’re an expert on this subject.

  Well with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 149. Itamar Serpa 1 هفته قبل

  Appreciate this post. Will try it out.

 150. tinyurl.com 1 هفته قبل

  It’s going to be end of mine day, however before finish I am reading
  this wonderful piece of writing to improve my experience.

 151. http://tinyurl.com/y6xcrl4b 1 هفته قبل

  Very good post. I am experiencing many of these issues as well..

 152. Natasha 1 هفته قبل

  Link exchange is nothing else but it is just placing the other person’s blog link
  on your page at suitable place and other
  person will also do same for you.

 153. Yetta 1 هفته قبل

  I really like what you guys tend to be up too. This type of clever work and reporting!
  Keep up the terrific works guys I’ve included you guys to blogroll.

 154. tinyurl.com 1 هفته قبل

  each time i used to read smaller articles
  or reviews which also clear their motive, and
  that is also happening with this article which I am reading at this place.

 155. tinyurl.com 1 هفته قبل

  I’m curious to find out what blog system you are using?
  I’m experiencing some minor security issues with my latest website and I’d like to find something more secure.
  Do you have any recommendations?

 156. Chadwick 1 هفته قبل

  Very quickly this web site will be famous amid all blog people,
  due to it’s good content

 157. Staci 1 هفته قبل

  Excellent post. I used to be checking continuously this weblog and I’m inspired!
  Very helpful info particularly the final
  part 🙂 I handle such information much. I was seeking this certain information for a very long time.
  Thanks and best of luck.

 158. http://tinyurl.com 1 هفته قبل

  Terrific post however I was wanting to know if you could write a litte more
  on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a
  little bit further. Bless you!

 159. Maddison 1 هفته قبل

  I like reading an article that will make men and women think.
  Also, thank you for permitting me to comment!

 160. Julie 1 هفته قبل

  This article provides clear idea for the new viewers
  of blogging, that in fact how to do blogging and
  site-building.

 161. tinyurl.com 1 هفته قبل

  I always used to read post in news papers but now as I am a user of internet so from now I am using net for posts,
  thanks to web.

 162. bit.ly 1 هفته قبل

  hello!,I love your writing very a lot! share we keep up a correspondence
  extra about your post on AOL? I require an expert on this area to solve my problem.
  May be that’s you! Looking ahead to see you.

 163. Leandro Martins de Almeida 1 هفته قبل

  Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.

  Thanks for the post. I will definitely return.

 164. tinyurl.com 1 هفته قبل

  Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have developed some
  nice practices and we are looking to trade strategies with others, please shoot me
  an e-mail if interested.

 165. http://tinyurl.com 1 هفته قبل

  When I originally commented I seem to have clicked
  on the -Notify me when new comments are added- checkbox
  and from now on whenever a comment is added I get 4 emails with the same comment.

  There has to be a way you are able to remove me from that service?
  Kudos!

 166. tinyurl.com 1 هفته قبل

  Thanks a bunch for sharing this with all folks you really understand what you are speaking approximately!

  Bookmarked. Please additionally discuss with my site =).
  We may have a hyperlink trade agreement among us

 167. Bichara Previc 1 هفته قبل

  Hello, i think that i saw you visited my website so i came to
  “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my site!I suppose its ok
  to use some of your ideas!!

 168. Bichara Previc 1 هفته قبل

  Greate article. Keep writing such kind of information on your blog.

  Im really impressed by your blog.
  Hey there, You’ve performed an incredible job. I’ll certainly digg it and for my part recommend
  to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this website.

 169. Steve 7 روز قبل

  Your style is really unique in comparison to other people I’ve read stuff from.
  I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just book mark this page.

 170. http://tinyurl.com/ 7 روز قبل

  Very quickly this website will be famous amid all blog visitors, due to it’s good articles or reviews

 171. http://tinyurl.com 7 روز قبل

  Every weekend i used to go to see this web page, because i want
  enjoyment, for the reason that this this website conations actually
  good funny data too.

 172. Elvis 7 روز قبل

  It’s really a great and useful piece of information. I’m happy that you shared this useful info
  with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 173. Bryant 6 روز قبل

  Quality content is the important to invite the
  people to visit the website, that’s what this web page is providing.

 174. Elvera 6 روز قبل

  Hello, I enjoy reading all of your post. I like to write a little comment to support you.

 175. Abby 6 روز قبل

  I like what you guys tend to be up too. This type of clever
  work and reporting! Keep up the terrific works guys I’ve incorporated
  you guys to blogroll.

 176. Dwight 6 روز قبل

  I needed to thank you for this great read!! I absolutely enjoyed every bit of it.
  I’ve got you book marked to check out new stuff you post…

 177. Bertie 6 روز قبل

  I am truly thankful to the owner of this web page who has shared this wonderful article at
  at this time.

 178. tinyurl.com 6 روز قبل

  Can you tell us more about this? I’d want to find out some additional information.

 179. tinyurl.com 6 روز قبل

  Hello my family member! I want to say that this article is
  amazing, great written and come with almost
  all significant infos. I would like to peer more posts
  like this .

 180. You are so cool! I do not suppose I’ve truly
  read something like that before. So nice to find someone with unique thoughts on this topic.

  Seriously.. thanks for starting this up. This web site is one thing that is needed
  on the web, someone with some originality!

 181. Vicky 6 روز قبل

  Attractive portion of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get actually loved account your blog
  posts. Any way I’ll be subscribing in your augment or even I success you get right of entry to persistently fast.

 182. Renato Franchi 6 روز قبل

  I savour, result in I found just what I used to be taking a look for.
  You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man.
  Have a great day. Bye

 183. Trisha 6 روز قبل

  Excellent article. I certainly appreciate this website.
  Continue the good work!

 184. tinyurl.com 5 روز قبل

  Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.

  I will be sure to bookmark it and come back to read more of
  your useful information. Thanks for the post. I will certainly return.

 185. tinyurl.com 5 روز قبل

  No matter if some one searches for his vital thing, so he/she wishes to
  be available that in detail, so that thing is maintained over here.

 186. Kimberley 5 روز قبل

  My relatives always say that I am wasting my time here at web, except I know I am getting familiarity every day by reading such good content.

 187. Bichara Previc 5 روز قبل

  Hi! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading your posts.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same topics?
  Thank you!

 188. Michaelnaili 5 روز قبل
 189. Bette 5 روز قبل

  Thanks for your marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you could be a
  great author.I will be sure to bookmark your blog and will often come back very soon. I want to
  encourage you continue your great job, have a nice day!

 190. tinyurl.com 5 روز قبل

  My family all the time say that I am killing my time here at net, however I know I am getting familiarity every day by reading such good posts.

 191. Kléber Leite 5 روز قبل

  Hey There. I discovered your blog using msn. That is an extremely well written article.
  I will be sure to bookmark it and return to learn more of your useful info.
  Thanks for the post. I will definitely comeback.

 192. Hildred 5 روز قبل

  Spot on with this write-up, I really feel this amazing site needs a
  great deal more attention. I’ll probably be returning to see more,
  thanks for the information!

 193. Grupo Coral 5 روز قبل

  I blog frequently and I really thank you for your content.
  This great article has really peaked my interest.
  I am going to book mark your site and keep checking for new information about once
  a week. I opted in for your RSS feed as well.

 194. tinyurl.com 4 روز قبل

  Howdy! Do you know if they make any plugins to
  help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing
  very good gains. If you know of any please share.

  Cheers!

 195. http://tinyurl.com/y6aemscl 4 روز قبل

  Hey would you mind sharing which blog platform you’re working with?
  I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a
  difficult time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 196. http://tinyurl.com/ 4 روز قبل

  This is a topic which is close to my heart…
  Take care! Exactly where are your contact details though?

 197. http://tinyurl.com/y6xwo4uh 4 روز قبل

  Thanks for sharing your thoughts about ig. Regards

 198. Jame 4 روز قبل

  Good blog you have here.. It’s difficult to find quality writing like yours nowadays.
  I really appreciate individuals like you! Take care!!

 199. http://tinyurl.com 4 روز قبل

  Good post. I will be going through many of these
  issues as well..

 200. Prince 4 روز قبل

  I believe this is among the so much significant information for
  me. And i am happy reading your article. But want to commentary on some normal things, The website style is perfect,
  the articles is truly great : D. Excellent activity, cheers

 201. http://tinyurl.com/ 4 روز قبل

  Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a entirely different
  subject but it has pretty much the same layout and design.
  Outstanding choice of colors!

 202. MumSpupsunreame 4 روز قبل
 203. This site was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something that
  helped me. Thanks a lot!

 204. Chadwick 3 روز قبل

  I think this is among the most significant information for me.
  And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The web site style
  is wonderful, the articles is really excellent : D.
  Good job, cheers

 205. Grupo Coral 3 روز قبل

  An outstanding share! I’ve just forwarded this onto
  a colleague who had been conducting a little research on this.
  And he in fact ordered me dinner simply because I found it for him…
  lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanx for spending some time to discuss this
  topic here on your site.

 206. Its like you read my mind! You seem to know so much about this,
  like you wrote the book in it or something. I think that you could do
  with some pics to drive the message home a bit, but
  other than that, this is wonderful blog. A great read.
  I’ll definitely be back.

 207. Becky 3 روز قبل

  Hello colleagues, how is all, and what you desire to
  say about this paragraph, in my view its really awesome in favor of me.

 208. Wow that was unusual. I just wrote an very long comment
  but after I clicked submit my comment didn’t appear.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless,
  just wanted to say superb blog!

 209. EpisseReink 3 روز قبل
 210. WhideNighek 2 روز قبل
 211. emaryisodyday 2 روز قبل
 212. Annett 2 روز قبل

  What’s up, just wanted to mention, I liked this blog post.

  It was inspiring. Keep on posting!

 213. tinyurl.com 11 ساعت قبل

  Today, I went to the beachfront with my children.
  I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this
  is totally off topic but I had to tell someone!

 214. http://tinyurl.com/y3jlp2fs 5 ساعت قبل

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox
  and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment.

  Is there any way you can remove me from that
  service? Thanks a lot!

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

در حال ارسال

©2019 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

ورود با حساب های شما

اطلاعات حساب خود را فراموش کرده اید