پرتغالی‌ها چگونه از جزیره هرمز بیرون رانده شدند

مجله تفریحی سرگرمی دخترونه

پرتغالی‌ها چگونه از جزیره هرمز بیرون رانده شدند

تاریخچه بیرون راندن پرتغالی ها از قشم 

 

در سال ۱۶۱۵م ۱۰۲۴هـ کمپانی هند شرقی انگلیس به اولین تلاش برای رخنه در بازار ایران دست زد. یکی از عاملان کمپانی به نام ریچارد استیل متوجه شده بود که ایران زمستان‌های سردی دارد و حدس زد بازار خوبی برای ماهوت انگلیسی خواهد بود. کمپانی او جان کرادر را به اصفهان فرستاد و این دو در آنجا فرمانی از شاه‌عباس اول گرفتند که به رعایا دستور می‌داد:

 

تا آنجا که می‌توانید… فرنگی‌های انگلیسی را با گرمی پذیرا شوید و وسایل آسایش آنان را فراهم کنید، هر وقت که کشتی یا محصولات آنان به جاسک یا هر بندر دیگری در قلمرو سلطنت ما می‌رسد آنان و کالاهایشان را به هر محل یا محل‌هایی که تمایل دارند برسانید و مراقب باشید که در سواحل ما از آنها در برابر دیگر فرنگی‌ها، هرکس که باشد، دفاع شود.

 

استیل و کرادر بعد از بررسی بنادر متعدد، جاسک را در ساحل مکران در شرف هرمز انتخاب کردند. در دسامبر ۱۶۱۶/  ذیحجه ۱۰۲۵ کمپانی ادوارد کاناک را با کشتی جیمز و محموله‌ای از پارچه فرستاد، جیمز به‌رغم تلاش پرتغالی‌ها برای توقیف آن به جاسک رسید. کاناک محموله پارچه را به شیراز برد و تجارتخانه‌هایی در آن شهر و دراصفهان دایر کرد.

 

شاه‌عباس فرمان دیگری با تفصیل بیشتر صادر کرد که به کمپانی هند شرقی انگلیس حق معامله آزاد در سراسر کشور را می‌داد. قرار بر این شد که سفیری از انگلیس به‌طور دائم در ایران اقامت اداشته باشد. آزادی اجرای مراسم مذهبی برای اتباع انگلیسی تضمین شد و قضاوت در امور قانونی آنها برعهده سفیر گذاشته شد. به علاوه شاه قول داد سالانه هزار تا ۳۳ هزار عدل ابریشم با نرخ معین برای کمپانی تامین کند و کمپانی بتواند این ابریشم را بدون پرداخت عوارض گمرکی از جاسک حمل کند.

 

کمپانی هند شرقی باید از این آزادمنشی شاه بسیار خشنود شده باشد. اما در این میان شرط کوچکی وجود داشت. شاه‌عباس اول در عوض این امتیازات انتظار داشت انگلیسی‌ها در اخراج پرتغالی‌ها از هرمز یاری‌اش کنند. شاه‌عباس اول همیشه قلاع پرتغالی‌ها را در جزیره هرمز و سرزمین اصلی و این واقعیت را که حاکم هرمز تابع پرتغال بود، تجاوزی به حق حاکمیت خویش تلقی می‌کرد که  البته کاملا طبیعی بود. اما به‌واسطه فقدان نیروی بحریه، او هم نظیر اسلافش قادر به بیرون راندن پرتغالی‌ها از جزیره هرمز نبود، اگرچه در ۱۶۰۲م/ ۱۰۱۰ هـ افراد پادگان بسیار کوچکتر پرتغالی‌ها را از بحرین بیرون رانده بود. به‌نظر می‌رسد ورود کشتی‌های جنگی  کمپانی هند شرقی انگلیس به صحنه، فرصتی را که شاه‌عباس در جست‌وجویش بود به وی داده است.

 

قلعه پرتغالی های لافت، نمونه ای از ساخت و سازها جهت کنترل عبور و مرور و مرزداری پرتغالی هاست 

  

چند سالی بود که روابط بین شاه‌عباس و پرتغالی‌ها روبه سردی نهاده بود. در ۱۶۰۸م/  ۱۰۱۷هـ شاه‌عباس یک پرتغالی از فرقه آگوستینین به نام آنتونیو دگوویا را همراه یک صاحب‌منصب قزلباش به نام دنگیزبیگ روملو نزد فیلیپ پادشاه اسپانیا فرستاد. شاه که هرگز فرصت‌های خوب را از دست نمی‌داد جدا از هدایای معمول برای فیلیپ، پنجاه عدل ابریشم نیز با آنها فرستاد که درآمد حاصل از فروش آن باید به خزانه سلطنتی برگشت داده می‌شد.

 

طبق معمول بخشی از اهداف ماموریت سیاسی بود، نظیر ترغیب شاه فیلیپ به جنگ با عثمانیان و بخشی نیز تجاری محسوب می‌شد. نظیر توسعه روابط تجاری میان ایران با اسپانیا و پرتغال. ماموریت به شکست کامل انجامید و هنگامی‌که اعضای هیات در ۱/ ۶۱۳م۱۰۲۱۱هـ به ایران بازگشتند، شاه‌عباس بی‌درنگ دستور اعدام دنگیزبیگ را داد.

 

نارضایتی شاه‌عباس از این صاحب‌منصب علل متعددی داشت: مهم‌ترینش این بود که او لاک و مهر شاه به پادشاه اسپانیا را شکسته بود. عملی که توهین‌آمیز محسوب می‌شد، به علاوه آنکه مضمون آن را با فرماندار مادس در میان نهاده بود و مبلغی پول نیز به یک  بازرگان داده بود تا نامه شاه را به پاپ برساند، حال آنکه موظف بود شخصا نامه را برساند و دیگر اینکه برخی از افراد هیاتش بهمسیحیت گرویده و در اروپا مانده بودند.

 

تصور می‌شد که تنها علت ممکن برگشتن آنها از اسلام رفتار ناهنجار دنگیزبیگ با آنان بود. گوویا که هنگام اقامت در اسپانیا به‌عنوان نماینده پاپ در ایران انتخاب شده بود، متهم شده بود که به جای فروش عدل‌های ابریشم به نمایندگی از سوی شاه، آنها را به شاه فیلیپ بخشیده است. گوویا از ترس جان به شیراز گریخت و آنجا به دستور امامقلی‌خان حکمران فارس مدتی بازداشت شد.

 

قلعه پرتغالی ها قشم

 

امامقلی‌خان چون دستوری در این مورد دریافت نکرد، اجازه داد گوویا یه هرمز برود. دستور شاه به امامقلی‌خان مبنی بر بازداشت گوویا در شیراز دیر به او رسید. شاه از حکمران به‌خاطر فرصت فراردادن به گوویا غضبناک شد و امامقلی‌خان برای جلب‌نظر شاه تصمیم گرفت به بخشی از اراضی ساحلی مقابل جزیره هرمز که در دست پرتغالی‌ها بود، حمله کند. در اواخر سال  م۱۶۱۴/  ۱۰۲۳هـ او بندر کوچک جرون (بندرعباس) را تصرف کرد، در جزیره قشم نیرو پیاده کرد و بدین سان جریان آب شیرین به پادگان پرتغالی‌ها در  هرمز را قطع کرد. در جزیره هرمز آب شیرین وجود نداشت و پرتغالی‌ها را از جای پایی که در راس‌الخیمه در ساحل جنوبی خلیج‌فارس یافته بودند بیرون راند.

 

تجربه شاه از ماموریت‌های دیپلماتیکی از این دست موجب تلخی روابط وی با پرتغالی‌ها شده بود. او هیچ تمایز آشکاری بین آنها و اسپانیایی‌ها قائل نبود که در واقع کاملا موجه بود زیرا پادشاه اسپانیا و پرتغال هنوز یک نفر بود. در ژوئن ۱۶۲۰م/  رجب و شعبان ۱۰۲۹ یک ناوگان پرتغالی به فرماندهی رویی فرئیره به قصد بیرون راندن انگلیسی‌ها از خلیج‌فارس به هرمز رسید اما طی دو جنگ دریایی با کشتی‌های کمپانی هند شرقی انگلیس در روزهای ۱۶۲۰/  ۱۰ صفر ۱۰۳۰ و ۷ ژانویه ۱۶۲۱/  ۲۳ صفر ۱۰۳۰ شکست خورد. در مه ۱۶۲۱/  جمادی‌الاخر و رجب ۱۰۳۰ «رویی فرئیره دی آندراده» به قصد تسلط مجدد بر چاه‌هایی که آب شیرین پادگان پرتغالی جزیره هرمز را تامین می‌کرد، نیرویی در جزیره قشم پیاده کرد.

 

رویی فرئیره هنوز بنای قلعه‌ای برای حفاظت از چاه‌ها را تمام نکرده بود که مورد حمله قوای صفویه قرار گرفت و در فوریه ۱۶۲۲/  ربیع‌الاخر ۱۰۳۱ قلعه اشغال شد و رویی فرئیره به اسارت انگلیسی‌ها در آمد. حملات پرتغالی‌ها به شهرها و دهات ایران چندان خسارت وارد آورد که در ۱۶۲۱/ ۱-۱۰۳۰ امامقلی‌خان از دو تن از ناخدایان کمپانی هند شرقی انگلیس به نام‌های بلیت و دل تقاضا کرد در اخراج پرتغالی‌ها از جزیره هرمز یاری‌اش کنند، در صورت امتناع آنها از کمک، امتیاز تجاری آنها در ایران و خلیج‌فارس لغو می‌شد.

 

 پرتغالی‌ها در جزیره هرمز

 

ناخدایان انگلیسی از موافقت با چنین کاری اکراه داشتند زیرا پرتغال و انگلیس رسما در صلح به‌سر می‌بردند اما به تشویق‌های ادوارد ماناکس مامور کمپانی در ایران تسلیم شدند. نکات اصلی توافق شده با امامقلی‌خان عبارت بود از: غنایم به تساوی تقسیم شوند، قلعه واقع در هرمز در اختیار انگلیسی‌ها باشد، انگلیسی‌ها مجاز به صادر یا وارد کردن کالا از طریق هرمز بدون پرداخت عوارض گمرکی باشند، نیمی از عوارض گمرکی دریافتی از سایر مال‌التجاره‌ها در هرمز به انگلیسی‌ها تعلق داشته باشد، اسرای مسیحی به انگلیسی‌ها تسلیم شوند، امامقلی‌خان نیمی از هزینه تدارکات مصرفی کمپانی را در طول جنگ با پرتغالی‌ها بپردازد. اولین اقدام مشترک انگلیسی‌ها و قوای امامقلی‌خان تصرف قلعه پرتغالی‌ها در انتهای شرقی جزیره قشم بود. یکی از معدود انگلیسی‌هایی که در این جنگ کشته شد، ناخدا ویلیام بافین کاشف خلیج بافین بود.

 

آن‌گونه که جراح ناوگان نوشته: «از قلعه به آقای بافین شلیک کردند و جراحت کوچکی در شکمش ایجاد شد و طبق گزارش پس از سه بار تکان خوردن جان سپرد.» مرحله بعدی پیاده شدن در خود جزیره هرمز بود. افراد امامقلی‌خان با کشتی‌های انگلیسی به جزیره منتقل شدند. پرتغالی‌ها و حاکم دست‌نشانده هرمز به نام محمودشاه به داخل قلعه عقب‌نشینی کردند. ناوگان انگلیس در آن جانب قلعه که استحکامات تا مقابل آب پیش آمده بود لنگر انداخت و سپاهیان صفوی به حفر خندق و ایجاد سنگر تا مقابل دیوارهای قلعه پرداختند، سپس عملیات تخریبی آغاز شد. بخشی از برج و بارو ویران شد و سپس حمله عمومی را آغاز کردند.

 

با آشکار شدن برتری مهاجمان، پرتغالی‌ها  سلاح به زمین گذاشتند و به کشتی‌های انگلیسی انتقال یافتند و قلعه در سوم مه ۱۶۲۲/  ۳ رجب ۱۰۳۱۱ تسلیم شد. در میان سلاح‌هایی که به‌دست مهاجمان افتاد تعدادی توپ‌های بزرگ و توپ‌های قلعه‌کوب در اندازه‌های مختلف بود که «فرنگیه به فنون غربیه ترتیب داده و هریک کارنامه استادان ماهر و توپچیان عدیم‌المثل فرنگ است.»

 

منبع:donya​-e-eqtesad.‎​com

مجلهتفریحیسرگرمیدخترونه

۳۵۳ دیدگاه
 1. cheap acting schools nyc 4 ماه قبل

  Great actors proceed the educational course of.

 2. cheap acting schools nyc 4 ماه قبل

  ۶٫ New York Academy for Acting and Movie.

 3. Teresita 4 ماه قبل

  Great actors proceed the training process.

 4. Joycelyn 3 ماه قبل

  Licensed Monetary Planner Board of Requirements Inc.

 5. Investor researches shares, bonds, and many others.

 6. Maxie 3 ماه قبل

  Licensed Monetary Planner Board of Standards Inc.

 7. Investments in most securities involve dangers.

 8. Lien 3 ماه قبل

  With investing, your capital is in danger.

 9. ziyuan120.com 3 ماه قبل

  Certified Financial Planner Board of Requirements Inc.

 10. Jenny 3 ماه قبل

  Investor researches shares, bonds, etc.

 11. With investing, your capital is in danger.

 12. www.tunes-interiors.com 3 ماه قبل

  With investing, your capital is at risk.

 13. Bella 3 ماه قبل

  Investments in most securities involve risks.

 14. 39;s degree salary; 3 ماه قبل

  Investor researches stocks, bonds, and many others.

 15. Hollis 3 ماه قبل

  Certified Monetary Planner Board of Requirements Inc.

 16. Zoila 3 ماه قبل

  Investments in most securities contain risks.

 17. Nickolas 3 ماه قبل

  With investing, your capital is in danger.

 18. Investments in most securities involve risks.

 19. www.marvicsupply.com 3 ماه قبل

  Certified Monetary Planner Board of Standards Inc.

 20. Investor researches stocks, bonds, and many others.

 21. qhnbld.com 3 ماه قبل

  Investor researches stocks, bonds, etc.

 22. 39;s degree salary - 3 ماه قبل

  Investor researches stocks, bonds, etc.

 23. luntan.sdlgcj.net 3 ماه قبل

  With investing, your capital is in danger.

 24. Licensed Monetary Planner Board of Requirements Inc.

 25. Marisa 3 ماه قبل

  Licensed Financial Planner Board of Standards Inc.

 26. Les 3 ماه قبل

  Investor researches stocks, bonds, and so on.

 27. Fern 3 ماه قبل

  Investor researches shares, bonds, and so on.

 28. mylife.com 3 ماه قبل

  I used to be able to find good advice from your articles.

 29. mylife.com 3 ماه قبل

  Hey There. I found your weblog the usage of msn.
  This is an extremely smartly written article.
  I will make sure to bookmark it and return to learn more of your helpful info.

  Thank you for the post. I’ll definitely comeback.

 30. whitepages 3 ماه قبل

  Superb site you have here but I was curious if you knew of any forums that cover the same topics discussed in this article?
  I’d really like to be a part of community where I can get opinions from other knowledgeable individuals
  that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know.
  Thanks!

 31. whitepages 3 ماه قبل

  Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have really enjoyed surfing
  around your blog posts. After all I will be subscribing
  to your rss feed and I hope you write again soon!

 32. whitepages 3 ماه قبل

  Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment
  but after I clicked submit my comment didn’t appear.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again.
  Anyhow, just wanted to say great blog!

 33. 163.22.72.194 3 ماه قبل

  Investor researches stocks, bonds, etc.

 34. whitepages 3 ماه قبل

  I am curious to find out what blog platform you’re using?
  I’m experiencing some small security issues with my latest website and I’d like to find something
  more risk-free. Do you have any solutions?

 35. whitepages 3 ماه قبل

  Can I just say what a relief to uncover a person that genuinely knows what they are discussing over
  the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it
  important. More and more people really need to check this out and understand this side of the story.
  It’s surprising you’re not more popular because you surely have the
  gift.

 36. whitepages 2 ماه قبل

  Hi there, I want to subscribe for this weblog to take newest updates,
  so where can i do it please assist.

 37. whitepages 2 ماه قبل

  Thanks for every other informative website.
  The place else may I am getting that kind of info written in such a perfect approach?

  I’ve a project that I’m just now working on, and I have been at the look
  out for such information.

 38. https://www.vin.com 2 ماه قبل

  I blog quite often and I really appreciate your information. The article has truly
  peaked my interest. I’m going to take a note of your blog and keep checking
  for new information about once a week. I subscribed to your Feed too.

 39. www.microurls.us 2 ماه قبل

  Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to
  get there! Many thanks

 40. Hi there, You have done an excellent job.
  I’ll definitely digg it and personally recommend to my friends.
  I’m sure they will be benefited from this website.

 41. whitepages 2 ماه قبل

  My family always say that I am killing my time here at
  web, however I know I am getting knowledge every day by reading such pleasant articles.

 42. http://smarter-0.7ba.info/ 2 ماه قبل

  Hmm it looks like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum
  it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
  Do you have any tips and hints for first-time blog
  writers? I’d genuinely appreciate it.

 43. whitepages 2 ماه قبل

  wonderful submit, very informative. I ponder why the other experts of this sector
  don’t understand this. You must proceed
  your writing. I am confident, you have a huge readers’ base already!

 44. whitepages 2 ماه قبل

  Today, I went to the beachfront with my children. I
  found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the
  shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and
  it pinched her ear. She never wants to go back!
  LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 45. whitepages 2 ماه قبل

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this
  post and the rest of the website is extremely good.

 46. whitepages 2 ماه قبل

  Thank you for another excellent post. The place else could anybody get that type
  of information in such an ideal method of writing? I’ve a
  presentation next week, and I am at the search for such information.

 47. Hello, constantly i used to check website posts here early
  in the dawn, since i love to learn more and more.

 48. Investor researches stocks, bonds, and many others.

 49. Andy 2 ماه قبل

  This is my first time go to see at here and i am truly pleassant to read all at alone place.

 50. Landon 2 ماه قبل

  I think the admin of this web page is in fact working hard in favor of his website,
  for the reason that here every stuff is quality based information.

 51. brazil flag gif 2 ماه قبل

  Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send
  you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great website and I look forward to seeing it
  expand over time.

 52. Emory 2 ماه قبل

  Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you
  wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little
  bit, but other than that, this is excellent blog. An excellent read.
  I’ll certainly be back.

 53. brazil nuts calories 2 ماه قبل

  Great site you have got here.. It’s hard to find good quality writing
  like yours these days. I honestly appreciate individuals like you!
  Take care!!

 54. Brandy 2 ماه قبل

  Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.

  I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.

 55. Edwina 2 ماه قبل

  Hi to all, the contents existing at this web page are really
  awesome for people experience, well, keep up the good work fellows.

 56. Mariel 2 ماه قبل

  I am regular reader, how are you everybody? This piece of writing
  posted at this site is genuinely pleasant.

 57. Elva 2 ماه قبل

  I used to be suggested this blog by my cousin. I’m
  now not certain whether this submit is written by way
  of him as no one else know such precise approximately my difficulty.
  You are incredible! Thank you!

 58. Barrett 2 ماه قبل

  hey there and thank you for your info – I have definitely picked up
  something new from right here. I did however expertise
  a few technical issues using this website, as I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to
  load correctly. I had been wondering if your hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but slow loading instances times will very frequently
  affect your placement in google and could damage your quality score if
  advertising and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and could look out for much more of your
  respective intriguing content. Ensure that you update
  this again soon.

 59. Zita 2 ماه قبل

  Magnificent beat ! I wish to apprentice at the same
  time as you amend your web site, how could i subscribe for a weblog web site?
  The account aided me a appropriate deal. I have
  been a little bit familiar of this your broadcast offered bright transparent idea

 60. Quentin 2 ماه قبل

  I am regular reader, how are you everybody? This post
  posted at this website is actually pleasant.

 61. Corinne 2 ماه قبل

  What’s up all, here every one is sharing these kinds of familiarity, thus it’s good to read this blog, and I used to visit this webpage all the
  time.

 62. Jolene 2 ماه قبل

  Hi to every body, it’s my first go to see of this weblog; this blog contains awesome and really excellent material for visitors.

 63. Caitlin 2 ماه قبل

  Everything is very open with a really clear clarification of the issues.

  It was truly informative. Your website is extremely helpful.
  Many thanks for sharing!

 64. brazilian wax for men 2 ماه قبل

  I every time emailed this blog post page to all my contacts,
  because if like to read it afterward my links will too.

 65. Rosetta 2 ماه قبل

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was
  hoping maybe you would have some experience with something
  like this. Please let me know if you run into
  anything. I truly enjoy reading your blog
  and I look forward to your new updates.

 66. Gracie 2 ماه قبل

  continuously i used to read smaller posts that as well clear their motive, and that is also happening
  with this post which I am reading at this place.

 67. Hazel 2 ماه قبل

  I have read several excellent stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.
  I surprise how so much effort you set to create one of these fantastic informative website.

 68. Heriberto 2 ماه قبل

  Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no backup.

  Do you have any solutions to protect against hackers?

 69. Vivien 2 ماه قبل

  Please let me know if you’re looking for a author for your weblog.
  You have some really great articles and I feel I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for
  a link back to mine. Please send me an e-mail if interested.
  Kudos!

 70. Muhammad 2 ماه قبل

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you
  knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet
  my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time
  and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 71. Kit 2 ماه قبل

  Quality posts is the secret to be a focus for the people to go to see the site,
  that’s what this website is providing.

 72. brazil flag emoji 2 ماه قبل

  Hey! This is my first visit to your blog! We are a team of
  volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us valuable information to work on.
  You have done a extraordinary job!

 73. Annie 2 ماه قبل

  I simply couldn’t leave your web site prior to suggesting that I extremely enjoyed the usual information an individual provide on your guests?
  Is going to be again incessantly in order to inspect new posts

 74. brazil nuts calories 2 ماه قبل

  I appreciate, lead to I discovered exactly what I used to be
  looking for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man.
  Have a nice day. Bye

 75. brazilian wax spa 2 ماه قبل

  This information is worth everyone’s attention. When can I find out more?

 76. Marcos 2 ماه قبل

  Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different subject but
  it has pretty much the same layout and design. Great choice of colors!

 77. brazil flag icon 2 ماه قبل

  Good info. Lucky me I ran across your site by accident (stumbleupon).
  I have bookmarked it for later!

 78. I’m curious to find out what blog system you’re using?

  I’m having some minor security issues with my latest website and I’d like to find
  something more safe. Do you have any recommendations?

 79. brazil nuts keto 2 ماه قبل

  Hey! Do you know if they make any plugins to
  protect against hackers? I’m kinda paranoid about
  losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 80. brazilian steakhouse tacoma 2 ماه قبل

  Howdy are using WordPress for your blog platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and
  set up my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be greatly appreciated!

 81. Lawerence 2 ماه قبل

  Someone essentially help to make significantly articles I
  would state. This is the very first time I frequented your web page and so far?
  I amazed with the analysis you made to create this particular submit amazing.
  Magnificent process!

 82. Dylan 2 ماه قبل

  Hi to every single one, it’s truly a nice for me to pay a quick visit this web page,
  it includes priceless Information.

 83. Mitzi 2 ماه قبل

  Very rapidly this site will be famous among all
  blog people, due to it’s pleasant posts

 84. Irma 2 ماه قبل

  Piece of writing writing is also a fun, if you be acquainted with then you can write otherwise it is
  complex to write.

 85. Manuel 2 ماه قبل

  Hurrah! After all I got a webpage from where I can genuinely take useful facts regarding my study and knowledge.

 86. brazilian wax tips 2 ماه قبل

  Hi there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.
  If you know of any please share. Kudos!

 87. http://176.32.90.8/ 2 ماه قبل

  My brother suggested I may like this web site. He was totally right.
  This publish truly made my day. You cann’t consider
  just how a lot time I had spent for this information! Thanks!

 88. brazil flag meaning 2 ماه قبل

  Remarkable! Its really remarkable paragraph, I have got much
  clear idea on the topic of from this article.

 89. brazilian wax for men 2 ماه قبل

  I blog quite often and I seriously thank you for your information. Your
  article has really peaked my interest. I am going to take a
  note of your website and keep checking for new details about once per
  week. I opted in for your Feed as well.

 90. brazil flag coloring page 2 ماه قبل

  Does your blog have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to shoot you an email.
  I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great website and I look forward to seeing it develop over time.

 91. Veola 2 ماه قبل

  Hi there everyone, it’s my first pay a visit at this website, and paragraph is in fact fruitful
  in support of me, keep up posting these
  articles.

 92. Elba 2 ماه قبل

  At this time it looks like Expression Engine is the preferred blogging platform available right now.
  (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 93. brazil flag image 2 ماه قبل

  I blog frequently and I genuinely thank you for your
  information. The article has truly peaked my
  interest. I will book mark your site and keep checking for new details
  about once a week. I opted in for your RSS feed too.

 94. brazilian steakhouse tacoma 2 ماه قبل

  Greetings! Very helpful advice in this particular article!

  It is the little changes which will make the most important
  changes. Thanks for sharing!

 95. brazil flag emoji 2 ماه قبل

  It’s remarkable to pay a quick visit this web site and reading
  the views of all colleagues on the topic of this piece of writing, while I am also keen of getting
  experience.

 96. brazil flag emoji 2 ماه قبل

  It’s remarkable to pay a quick visit this web site and reading the views of all colleagues regarding this post, while I am also zealous of getting experience.

 97. Juliann 2 ماه قبل

  Hello mates, nice paragraph and fastidious arguments commented here, I am really enjoying by these.

 98. brazil flag meaning 2 ماه قبل

  Nice replies in return of this difficulty with firm arguments and
  explaining the whole thing regarding that.

 99. ۶′ wooden fences run about 1$18.00 a foot.

 100. Chain-hyperlink fences are particularly cost-efficient.

 101. The average building allow costs about $800.

 102. The common constructing permit costs about $800.

 103. fence installation cost uk 2 ماه قبل

  Chain-hyperlink fences are especially cost-efficient.

 104. The common building allow costs about $800.

 105. Alena 2 ماه قبل

  Normally I do not read post on blogs, but I wish to say that this
  write-up very compelled me to try and do it! Your writing taste has
  been surprised me. Thanks, quite nice post.

 106. The common constructing allow prices about $800.

 107. brazil flag coloring page 2 ماه قبل

  I want to to thank you for this very good read!!
  I definitely loved every little bit of it. I have you
  book marked to check out new stuff you post…

 108. fence installation mn 2 ماه قبل

  ۶′ wood fences run about 1$18.00 a foot.

 109. The average constructing permit prices about $800.

 110. Mollie 2 ماه قبل

  Hi, yes this article is actually fastidious and I have learned lot of
  things from it concerning blogging. thanks.

 111. Stacy 2 ماه قبل

  Hurrah, that’s what I was exploring for, what a material!
  present here at this webpage, thanks admin of this website.

 112. Lucile 2 ماه قبل

  If you want to grow your familiarity simply keep visiting this website and be updated with the latest news posted
  here.

 113. Chain-hyperlink fences are particularly cost-effective.

 114. brazilian wax meme 2 ماه قبل

  I think this is one of the most vital information for me.

  And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The site style is perfect, the articles is
  really excellent : D. Good job, cheers

 115. Chain-hyperlink fences are especially price-efficient.

 116. Annabelle 2 ماه قبل

  Hey there just wanted to give you a quick heads up.

  The words in your post seem to be running off the screen in Safari.

  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I
  figured I’d post to let you know. The design and style look great though!
  Hope you get the problem resolved soon. Thanks

 117. The average constructing allow costs about $800.

 118. I’m considering a picket privacy fence.

 119. Sienna 2 ماه قبل

  Oh my goodness! Impressive article dude! Many thanks, However I am having issues with your RSS.

  I don’t understand why I cannot join it. Is there anybody else getting
  the same RSS problems? Anyone who knows the answer will you
  kindly respond? Thanx!!

 120. Noe 2 ماه قبل

  always i used to read smaller articles or reviews that as
  well clear their motive, and that is also happening with this piece
  of writing which I am reading at this place.

 121. I am considering a picket privateness fence.

 122. Ivory 2 ماه قبل

  Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo
  News? I’ve been trying for a while but I never seem
  to get there! Thanks

 123. The average constructing allow costs about $800.

 124. brazil flag meaning 2 ماه قبل

  These are genuinely enormous ideas in regarding blogging.
  You have touched some fastidious points here. Any way keep up
  wrinting.

 125. The common building permit prices about $800.

 126. I am contemplating a wooden privacy fence.

 127. brazil flag icon 2 ماه قبل

  It’s actually a great and helpful piece of information.
  I’m satisfied that you simply shared this useful info with us.
  Please keep us up to date like this. Thanks for
  sharing.

 128. ۶′ wood fences run about 1$18.00 a foot.

 129. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this brilliant blog!

  I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google
  account. I look forward to brand new updates and will share this website with my Facebook group.
  Talk soon!

 130. Alexandra 2 ماه قبل

  My brother recommended I would possibly like this blog. He used to be totally right.
  This publish truly made my day. You can not consider simply how a lot time I had spent for this
  information! Thank you!

 131. brazil nuts calories 2 ماه قبل

  Unquestionably consider that which you stated. Your favorite justification seemed to be
  at the web the easiest thing to understand of. I say to you, I certainly get irked whilst other people think about concerns that they plainly do
  not understand about. You controlled to hit the nail upon the highest and also defined out the entire thing with no
  need side effect , folks can take a signal. Will likely be back to get more.
  Thank you

 132. brazil nuts nutrition 2 ماه قبل

  I got this web page from my pal who told me
  on the topic of this web site and at the moment this time I
  am browsing this site and reading very informative posts
  at this place.

 133. fence installation near me 2 ماه قبل

  Chain-hyperlink fences are especially value-effective.

 134. brazilian wax spa 2 ماه قبل

  There is definately a lot to learn about this topic.
  I like all of the points you made.

 135. lvl.vn 2 ماه قبل

  Thanks in support of sharing such a pleasant opinion, piece of writing is good, thats why i have
  read it fully

 136. boowiki.info 2 ماه قبل

  Pretty! This was an extremely wonderful article.
  Many thanks for providing this info.

 137. http://ch1040.com 2 ماه قبل

  The suitable advice can save you money and time.

 138. farsicad.com 2 ماه قبل

  This website was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something that
  helped me. Thanks a lot!

 139. Quinn 2 ماه قبل

  The correct recommendation can prevent money and time.

 140. The average building permit prices about $800.

 141. brazil flag colors 2 ماه قبل

  I visited many sites except the audio feature for audio songs existing at this web site is genuinely marvelous.

 142. fence installation cost uk 2 ماه قبل

  I am contemplating a wooden privateness fence.

 143. ۶′ wood fences run about 1$18.00 a foot.

 144. ۶′ wood fences run about 1$18.00 a foot.

 145. brazilian steakhouse tacoma 2 ماه قبل

  Saved as a favorite, I like your web site!

 146. ۶′ wood fences run about 1$18.00 a foot.

 147. Chain-hyperlink fences are especially price-effective.

 148. playonly.me 2 ماه قبل

  The best advice can prevent money and time.

 149. Lori 2 ماه قبل

  constantly i used to read smaller articles or reviews that as well clear their motive,
  and that is also happening with this post which
  I am reading at this time.

 150. fence company mn 2 ماه قبل

  Chain-link fences are especially cost-efficient.

 151. ۶′ wood fences run about 1$18.00 a foot.

 152. brazil flag icon 2 ماه قبل

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this superb blog!
  I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed
  to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this blog
  with my Facebook group. Talk soon!

 153. Ashlee 2 ماه قبل

  What’s up, its nice piece of writing about media print, we
  all understand media is a enormous source of facts.

 154. The common constructing allow costs about $800.

 155. Bennett 2 ماه قبل

  An impressive share! I have just forwarded this onto a
  co-worker who was conducting a little homework on this.

  And he in fact ordered me breakfast because I found it for him…
  lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!!

  But yeah, thanx for spending some time to discuss this topic here on your
  web site.

 156. Neal 2 ماه قبل

  The correct advice can prevent money and time.

 157. The common building allow costs about $800.

 158. Leon 2 ماه قبل

  Hey there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe
  guest writing a blog post or vice-versa? My website addresses a lot of the same topics as yours
  and I believe we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to
  shoot me an email. I look forward to hearing from you!

  Awesome blog by the way!

 159. fence installation mn cost 2 ماه قبل

  ۶′ wooden fences run about 1$18.00 a foot.

 160. Jesus 2 ماه قبل

  The best recommendation can prevent money and time.

 161. Tangela 2 ماه قبل

  If you are going for finest contents like me, simply visit this web site daily since it offers quality contents, thanks

 162. Justine 2 ماه قبل

  We stumbled over here coming from a different page and thought I might check things out.
  I like what I see so now i’m following you.

  Look forward to looking over your web page repeatedly.

 163. ۶′ wood fences run about 1$18.00 a foot.

 164. fence installation near me 2 ماه قبل

  ۶′ wooden fences run about 1$18.00 a foot.

 165. fence installation mn 2 ماه قبل

  I’m contemplating a wooden privacy fence.

 166. brazil nuts keto 2 ماه قبل

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading
  your blog and I look forward to your new updates.

 167. brazilian wax near me 2 ماه قبل

  Fantastic web site. Plenty of useful information here. I am
  sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious.
  And of course, thanks on your effort!

 168. brazilian wax near me 2 ماه قبل

  I visited various websites but the audio quality for audio songs present at this
  web site is genuinely fabulous.

 169. www.freesexcams69.com 2 ماه قبل

  What’s up to all, how is all, I think every one is getting
  more from this web site, and your views are pleasant for new people.

 170. brazilian steakhouse nyc 2 ماه قبل

  Nice response in return of this query with firm arguments and explaining all
  regarding that.

 171. John 2 ماه قبل

  Hi, i think that i saw you visited my site so i came to “return the favor”.I
  am attempting to find things to improve my website!I suppose its ok to use some of your
  ideas!!

 172. I’m considering a wooden privacy fence.

 173. Milagro 2 ماه قبل

  I read this article fully on the topic of the difference
  of newest and preceding technologies, it’s
  remarkable article.

 174. The common building permit prices about $800.

 175. Roxanna 2 ماه قبل

  Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to
  assert that I get actually enjoyed account your blog posts.
  Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 176. Shalanda 2 ماه قبل

  I have been surfing online greater than three hours lately, yet I by no means
  found any interesting article like yours. It’s beautiful value sufficient for me.
  In my opinion, if all web owners and bloggers made excellent content material as you did, the internet will likely be
  much more useful than ever before.

 177. This article gives clear idea designed for the new viewers of blogging, that truly how to do blogging and site-building.

 178. Matt Linklater 2 ماه قبل

  I just like the helpful information you provide on your articles.
  I will bookmark your blog and take a look at once more here regularly.
  I’m reasonably sure I will learn a lot of new stuff proper
  here! Good luck for the following!

 179. brazilian wax spa 2 ماه قبل

  Please let me know if you’re looking for a article author for your site.

  You have some really great posts and I believe I would be a
  good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an e-mail if interested. Cheers!

 180. Fabulous, what a web site it is! This webpage gives valuable
  data to us, keep it up.

 181. Cole 2 ماه قبل

  Hi, this weekend is pleasant designed for me, as this time i
  am reading this wonderful informative post here at my home.

 182. brazil flag colors 2 ماه قبل

  I was recommended this website through my cousin. I’m no longer sure
  whether or not this post is written by means of him as nobody else realize such designated approximately my difficulty.
  You are amazing! Thanks!

 183. Carolyn 2 ماه قبل

  I’m extremely impressed with your writing abilities and also with
  the structure for your weblog. Is that this a paid theme or did you customize
  it your self? Either way stay up the excellent quality writing, it
  is uncommon to look a nice weblog like this one these days..

 184. brazil nuts costco 2 ماه قبل

  Hi there just wanted to give you a quick heads up and
  let you know a few of the images aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.

 185. Normand 2 ماه قبل

  This is my first time pay a quick visit at here and i am genuinely happy to read all at alone place.

 186. brazil nuts toxic 2 ماه قبل

  This is my first time visit at here and i am truly happy to read all at alone
  place.

 187. Good info. Lucky me I discovered your website by chance (stumbleupon).
  I’ve bookmarked it for later!

 188. brazilian wax for men 2 ماه قبل

  Aw, this was an exceptionally good post. Taking the time and actual effort to generate a good article…
  but what can I say… I procrastinate a whole lot and never seem to get anything done.

 189. Natalie 2 ماه قبل

  If you are going for best contents like myself, just go
  to see this web site every day for the reason that it offers quality
  contents, thanks

 190. brazilian steakhouse tacoma 2 ماه قبل

  Asking questions are genuinely pleasant thing if you are not understanding
  something completely, except this piece of writing provides good understanding even.

 191. brazilian wax tips 2 ماه قبل

  Hi everybody, here every one is sharing these experience,
  so it’s pleasant to read this blog, and I used to pay a quick visit this web site every day.

 192. Star 2 ماه قبل

  I think this is one of the most important info for me. And
  i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The website style is perfect, the articles is really excellent : D.

  Good job, cheers

 193. Jill 1 ماه قبل

  It’s remarkable to pay a quick visit this
  website and reading the views of all mates on the topic of this paragraph,
  while I am also keen of getting know-how.

 194. brazilian wax for men 1 ماه قبل

  This is a really good tip especially to those fresh to the blogosphere.
  Short but very accurate info… Thanks for sharing this one.
  A must read article!

 195. Rodrick 1 ماه قبل

  Definitely believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the internet the simplest thing
  to be aware of. I say to you, I certainly get irked while
  people think about worries that they just do not know
  about. You managed to hit the nail upon the top and
  defined out the whole thing without having side-effects ,
  people can take a signal. Will likely be back to get more.
  Thanks

 196. Keisha 1 ماه قبل

  Valuable information. Fortunate me I found your web site by
  chance, and I’m stunned why this twist of fate did not came about in advance!
  I bookmarked it.

 197. Shonda 1 ماه قبل

  I got this web site from my buddy who shared with
  me concerning this website and now this time I am visiting this
  web site and reading very informative content
  at this place.

 198. brazil nuts nutrition 1 ماه قبل

  Thanks for sharing your thoughts on brazil president. Regards

 199. brazil flag gif 1 ماه قبل

  What’s up it’s me, I am also visiting this site daily, this web
  page is really nice and the people are really sharing fastidious thoughts.

 200. Ola 1 ماه قبل

  I know this if off topic but I’m looking into starting my
  own weblog and was wondering what all is needed to get set up?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a
  pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100% sure.
  Any tips or advice would be greatly appreciated. Many thanks

 201. brazilian wax cost 1 ماه قبل

  Hey There. I discovered your blog using msn. That is a really well written article.
  I will be sure to bookmark it and come back to learn more of your useful information. Thanks for the post.
  I’ll certainly comeback.

 202. Great info. Lucky me I came across your site by chance
  (stumbleupon). I have book-marked it for later!

 203. Leila 1 ماه قبل

  WOW just what I was searching for. Came here by searching for brazil flag icon

 204. brazil flag colors 1 ماه قبل

  What’s up, of course this piece of writing is genuinely good and
  I have learned lot of things from it concerning blogging.
  thanks.

 205. brazil flag icon 1 ماه قبل

  Outstanding post but I was wanting to know if you could write a litte more
  on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate a little
  bit further. Bless you!

 206. Reginald 1 ماه قبل

  Wow! This blog looks just like my old one! It’s on a
  completely different topic but it has pretty much the same page layout and design.
  Superb choice of colors!

 207. brazil flag image 1 ماه قبل

  Hello, yes this piece of writing is really good and
  I have learned lot of things from it about blogging.
  thanks.

 208. brazilian wax for men 1 ماه قبل

  This article gives clear idea designed for the new visitors of blogging,
  that really how to do running a blog.

 209. brazil nuts in shell 1 ماه قبل

  Appreciate this post. Will try it out.

 210. Charla 1 ماه قبل

  These are genuinely impressive ideas in on the topic of blogging.
  You have touched some nice factors here. Any way keep
  up wrinting.

 211. brazil nuts toxic 1 ماه قبل

  Definitely imagine that that you said. Your favourite
  justification seemed to be at the net the easiest factor to remember of.
  I say to you, I definitely get annoyed even as folks think about issues that they plainly do
  not understand about. You controlled to hit the nail upon the top and also defined out the
  entire thing without having side effect , other people
  can take a signal. Will probably be back to get more.
  Thank you

 212. Isobel 1 ماه قبل

  Excellent article! We are linking to this particularly great article on our website.
  Keep up the great writing.

 213. Nina 1 ماه قبل

  Hi there friends, its great article regarding teachingand completely defined, keep it
  up all the time.

 214. Michele 1 ماه قبل

  Great post. I used to be checking continuously this blog
  and I’m impressed! Very helpful information specially
  the remaining section 🙂 I maintain such information much.
  I was looking for this particular information for a long time.

  Thank you and best of luck.

 215. Concepcion 1 ماه قبل

  It’s nearly impossible to find experienced people in this particular topic, however, you seem like
  you know what you’re talking about! Thanks

 216. Alfredo 1 ماه قبل

  I want to to thank you for this great read!! I absolutely enjoyed every
  little bit of it. I have you book marked to check out new stuff you post…

 217. brazil flag icon 1 ماه قبل

  I’m gone to inform my little brother, that he should also pay a visit this weblog on regular basis to take updated from most recent information.

 218. Myron 1 ماه قبل

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox
  and now each time a comment is added I get several emails with
  the same comment. Is there any way you can remove people from that service?
  Thanks!

 219. klefer 1 ماه قبل

  We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your site provided us with valuable information to work on.
  You’ve done an impressive job and our whole community will be grateful
  to you.

 220. brazilian steakhouse nj 1 ماه قبل

  Hi Dear, are you truly visiting this website daily, if so afterward
  you will definitely obtain fastidious know-how.

 221. Elena 1 ماه قبل

  Thanks for finally talking about >پرتغالی‌ها چگونه از جزیره هرمز بیرون رانده شدند – دخترونه <Liked it!

 222. Mayra 1 ماه قبل

  Now I am going away to do my breakfast, later than having my breakfast coming over
  again to read more news.

 223. brazil flag vector 1 ماه قبل

  Great post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!

  Very helpful info particularly the last part 🙂 I care for such information much.
  I was looking for this certain info for a long time.

  Thank you and best of luck.

 224. brazilian wax cost 1 ماه قبل

  Hi there just wanted to give you a quick heads up and
  let you know a few of the pictures aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

 225. Gaye 1 ماه قبل

  My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a
  number of websites for about a year and am nervous about switching to another platform.

  I have heard good things about blogengine.net. Is there
  a way I can import all my wordpress posts into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

 226. Marietta 1 ماه قبل

  I need to to thank you for this good read!! I definitely
  enjoyed every bit of it. I’ve got you saved as
  a favorite to check out new stuff you post…

 227. brazil nuts nutrition 1 ماه قبل

  Hi there colleagues, its fantastic post about educationand fully defined, keep it up all the time.

 228. Lorena 1 ماه قبل

  After checking out a number of the articles on your site, I seriously appreciate your technique of blogging.
  I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back in the
  near future. Take a look at my website as well and let me know your opinion.

 229. brazilian steakhouse dc 1 ماه قبل

  Link exchange is nothing else however it is simply placing the other person’s
  webpage link on your page at appropriate place and other person will
  also do similar in favor of you.

 230. Aundrea 1 ماه قبل

  Having read this I thought it was rather enlightening.

  I appreciate you spending some time and energy to
  put this content together. I once again find myself spending a
  lot of time both reading and commenting. But so what, it was
  still worth it!

 231. Shawn 1 ماه قبل

  Article writing is also a fun, if you know afterward you can write if
  not it is complex to write.

 232. Meredith 1 ماه قبل

  Paragraph writing is also a fun, if you be acquainted with afterward you can write or else it is complicated to write.

 233. Ulrike 1 ماه قبل

  It’s remarkable to go to see this web site and reading the views
  of all mates about this post, while I am also zealous of getting familiarity.

 234. Great blog! Do you have any tips for aspiring writers?
  I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything.
  Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid
  option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed ..

  Any ideas? Appreciate it!

 235. brazil nuts in shell 1 ماه قبل

  Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and
  gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and
  screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her
  ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 236. George 1 ماه قبل

  Article writing is also a fun, if you know after that you can write or else it
  is difficult to write.

 237. Philip 1 ماه قبل

  Hi there, I enjoy reading all of your article post. I wanted to write a little comment
  to support you.

 238. Hi there to all, the contents existing at this site are
  in fact remarkable for people experience, well, keep up the good work fellows.

 239. Maybell 4 هفته قبل

  Very energetic blog, I loved that bit. Will there be a part
  ۲?

 240. Beth 4 هفته قبل

  Keep on working, great job!

 241. brazil flag icon 4 هفته قبل

  Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established
  blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not
  very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to
  start. Do you have any ideas or suggestions? Thanks

 242. Violet 4 هفته قبل

  Hello, this weekend is fastidious in support of me, since this point in time
  i am reading this impressive educational piece
  of writing here at my home.

 243. brazil flag colors 4 هفته قبل

  Hiya very cool website!! Guy .. Excellent .. Superb
  .. I’ll bookmark your site and take the feeds additionally?
  I am glad to seek out so many useful information here in the publish, we’d
  like work out extra techniques on this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

 244. brazilian wax at home 4 هفته قبل

  For most up-to-date information you have to pay a quick visit world wide web and on web I found this
  web page as a best site for latest updates.

 245. brazil flag image 4 هفته قبل

  I like what you guys tend to be up too. Such clever work
  and coverage! Keep up the very good works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll.

 246. Selina 4 هفته قبل

  You could definitely see your enthusiasm within the work
  you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who are
  not afraid to say how they believe. Always go after your
  heart.

 247. brazil nuts amazon 4 هفته قبل

  May I simply just say what a relief to uncover somebody that really understands what they’re discussing on the net.
  You definitely know how to bring a problem to light and make it important.
  More and more people should check this out and understand this
  side of the story. I was surprised that you are not more
  popular since you certainly have the gift.

 248. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a friend who had been doing a little research
  on this. And he in fact ordered me breakfast due
  to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this….
  Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some
  time to discuss this subject here on your site.

 249. Tabitha 3 هفته قبل

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get set up?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet savvy so I’m not 100% sure. Any suggestions or advice would
  be greatly appreciated. Appreciate it

 250. Greg 3 هفته قبل

  Hi there, always i used to check blog posts here in the early hours
  in the daylight, because i love to learn more and more.

 251. Yvette 3 هفته قبل

  Thanks for the marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you may be a great author.I
  will make sure to bookmark your blog and definitely
  will come back at some point. I want to encourage one to
  continue your great job, have a nice day!

 252. Soila 3 هفته قبل

  Howdy, There’s no doubt that your blog might be having browser compatibility problems.
  Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine however when opening in IE, it has some overlapping issues.
  I simply wanted to provide you with a quick heads up!
  Apart from that, wonderful blog!

 253. Bryan 3 هفته قبل

  You really make it seem really easy together with your presentation however I to find this
  topic to be really one thing that I think I would never understand.

  It kind of feels too complicated and extremely broad for me.
  I’m looking ahead in your next post, I will attempt to get the hold
  of it!

 254. Aliza 3 هفته قبل

  I’m not sure where you are getting your info, but
  good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for great information I was looking for this information for my mission.

 255. Rosalinda 3 هفته قبل

  And that is an investment threat price taking.

 256. Alena 3 هفته قبل

  Investors do pay direct and indirect prices.

 257. Elise 3 هفته قبل

  Investors do pay direct and oblique costs.

 258. Candace 3 هفته قبل

  Schwab Clever Portfolios invests in Schwab ETFs.

 259. Therese 3 هفته قبل

  hey there and thank you for your info – I have certainly picked up anything new from right here.
  I did however expertise several technical points using this web site,
  since I experienced to reload the website many times previous to I could get
  it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I’m complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your
  placement in google and could damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords.

  Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective exciting content.
  Make sure you update this again very soon.

 260. Alannah 3 هفته قبل

  Thanks for your interest in Funding Advice.

 261. Riley 3 هفته قبل

  Think about investments that supply rapid annuities.

 262. brazilian wax spa 3 هفته قبل

  Having read this I believed it was really enlightening.
  I appreciate you taking the time and energy to put this information together.

  I once again find myself spending a lot of time both reading and posting comments.

  But so what, it was still worthwhile!

 263. Trinidad 3 هفته قبل

  A financial advisor is your planning companion.

 264. Woodrow 3 هفته قبل

  Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is important and everything. Nevertheless think about if you added some great graphics or video clips to give your posts more,
  “pop”! Your content is excellent but with pics and
  videos, this site could undeniably be one of the most beneficial
  in its field. Fantastic blog!

 265. Lisa 3 هفته قبل

  And this is an funding threat price taking.

 266. Ian 3 هفته قبل

  Now it is time to pick your particular investments.

 267. Chet 3 هفته قبل

  All types of investments include certain dangers.

 268. Brad 3 هفته قبل

  Now it’s time to pick your specific investments.

 269. brazilian wax groupon 3 هفته قبل

  Excellent post! We will be linking to this particularly great post on our website.
  Keep up the great writing.

 270. Brianne 3 هفته قبل

  All types of investments include sure risks.

 271. Linnea 3 هفته قبل

  Schwab Intelligent Portfolios invests in Schwab ETFs.

 272. Charlotte 3 هفته قبل

  Traders do pay direct and oblique prices.

 273. Wilton 3 هفته قبل

  Howdy! This blog post couldn’t be written much better!
  Looking through this post reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I’ll send this post to him.
  Pretty sure he will have a great read. Thank you for sharing!

 274. Kathryn 3 هفته قبل

  I constantly spent my half an hour to read this web site’s articles every day along with a cup of coffee.

 275. brazilian wax for men 3 هفته قبل

  Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I will
  return once again since i have book marked it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich
  and continue to help others.

 276. Van 3 هفته قبل

  Consider investments that offer rapid annuities.

 277. brazil nuts keto 3 هفته قبل

  Hello! I’ve been reading your weblog for some
  time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Porter Tx!
  Just wanted to tell you keep up the great work!

 278. brazil nuts calories 3 هفته قبل

  Everything is very open with a really clear clarification of the challenges.
  It was truly informative. Your site is useful.
  Many thanks for sharing!

 279. Clarice 3 هفته قبل

  I am curious to find out what blog platform you happen to be utilizing?
  I’m experiencing some minor security issues with my latest site and I’d like to find something more risk-free.
  Do you have any solutions?

 280. brazil nuts calories 2 هفته قبل

  I always emailed this weblog post page to all my contacts, as
  if like to read it after that my links will too.

 281. Carlo 2 هفته قبل

  Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere,
  when i read this post i thought i could also create
  comment due to this sensible article.

 282. Edison 2 هفته قبل

  Aw, this was an exceptionally good post. Taking the time
  and actual effort to create a good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and never manage to get
  anything done.

 283. For latest information you have to go to see world wide
  web and on the web I found this web site as a finest website
  for most up-to-date updates.

 284. Brook 2 هفته قبل

  Wonderful blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost
  on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress
  or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m
  totally overwhelmed .. Any tips? Thank you!

 285. Shonda 2 هفته قبل

  Hello! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to check it out.
  I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking
  and will be tweeting this to my followers!

  Fantastic blog and excellent style and design.

 286. brazil flag meaning 2 هفته قبل

  We absolutely love your blog and find many of your post’s to be just
  what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content
  to suit your needs? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on most of
  the subjects you write about here. Again, awesome site!

 287. I absolutely love your blog and find almost all of your post’s to
  be just what I’m looking for. can you offer guest
  writers to write content in your case? I wouldn’t mind writing a
  post or elaborating on a few of the subjects you write about here.
  Again, awesome weblog!

 288. Rhonda 2 هفته قبل

  Usually I don’t learn article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to take a look at and do it!

  Your writing style has been surprised me. Thank you, quite great article.

 289. Percy 2 هفته قبل

  Now it is time to pick your particular investments.

 290. Juliana 2 هفته قبل

  Schwab Intelligent Portfolios invests in Schwab ETFs.

 291. Claudio 2 هفته قبل

  This is true for funding recommendation as effectively.

 292. Maryellen 2 هفته قبل

  All kinds of investments include sure risks.

 293. brazilian wax near me 2 هفته قبل

  Hello, i feel that i saw you visited my blog thus
  i came to go back the want?.I’m trying to to find issues to
  improve my site!I guess its good enough to use a few of your
  ideas!!

 294. Elisabeth 2 هفته قبل

  Thank you for your curiosity in Funding Advice.

 295. Lorene 2 هفته قبل

  All varieties of investments include sure risks.

 296. Johnnie 2 هفته قبل

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I
  have truly enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be
  subscribing to your rss feed and I hope you
  write again soon!

 297. Luigi 2 هفته قبل

  It’s going to be ending of mine day, except before end I am reading this enormous piece
  of writing to improve my know-how.

 298. Ezequiel 2 هفته قبل

  Buyers do pay direct and indirect costs.

 299. brazilian steakhouse nyc 2 هفته قبل

  You’re so interesting! I don’t believe I’ve truly read anything like
  that before. So great to discover somebody with some genuine thoughts on this issue.

  Seriously.. thank you for starting this up.
  This web site is something that is required on the web, someone
  with a little originality!

 300. Tawanna 2 هفته قبل

  Schwab Clever Portfolios invests in Schwab ETFs.

 301. Loren 1 هفته قبل

  Now it’s time to choose your specific investments.

 302. Myron 1 هفته قبل

  Traders do pay direct and indirect costs.

 303. Seth 1 هفته قبل

  Contemplate investments that offer rapid annuities.

 304. Toney 1 هفته قبل

  Traders do pay direct and indirect costs.

 305. Hai 1 هفته قبل

  All kinds of investments include sure dangers.

 306. Virginia 1 هفته قبل

  This is true for funding recommendation as properly.

 307. Reggie 1 هفته قبل

  And this is an investment threat value taking.

 308. Mariam 1 هفته قبل

  Now it’s time to pick your specific investments.

 309. Kimberly 1 هفته قبل

  Contemplate investments that offer quick annuities.

 310. Mandy 1 هفته قبل

  Schwab Intelligent Portfolios invests in Schwab ETFs.

 311. Maryann 1 هفته قبل

  This is true for funding advice as properly.

 312. Bernd 1 هفته قبل

  Monetary advisors enterprise is people business.

 313. Brandie 7 روز قبل

  Investors do pay direct and indirect prices.

 314. Ralf 7 روز قبل

  Traders do pay direct and indirect costs.

 315. Niki 7 روز قبل

  Schwab Intelligent Portfolios invests in Schwab
  ETFs.

 316. Leroy 6 روز قبل

  Think about investments that offer speedy annuities.

 317. Linette 6 روز قبل

  Financial advisors enterprise is individuals business.

 318. Johanna 6 روز قبل

  Thanks in your interest in Investment Advice.

 319. Roseanne 6 روز قبل

  A monetary advisor is your planning accomplice.

 320. Darby 6 روز قبل

  Monetary advisors enterprise is folks business.

 321. Emery 6 روز قبل

  A monetary advisor is your planning partner.

 322. Tosha 5 روز قبل

  Consider investments that offer speedy annuities.

 323. Monroe 5 روز قبل

  Think about investments that provide speedy annuities.

 324. Jim 5 روز قبل

  Monetary advisors enterprise is people business.

 325. Jaunita 4 روز قبل

  Contemplate investments that provide quick annuities.

 326. Lidia 4 روز قبل

  Now it is time to decide your specific investments.

 327. Vonnie 4 روز قبل

  All varieties of investments include certain risks.

 328. Darrin 4 روز قبل

  Schwab Clever Portfolios invests in Schwab ETFs.

 329. Winfred 4 روز قبل

  Schwab Intelligent Portfolios invests in Schwab ETFs.

 330. Courtney 4 روز قبل

  Monetary advisors business is people business.

 331. Adeline 3 روز قبل

  Financial advisors enterprise is individuals business.

 332. Jacques 3 روز قبل

  Take into account investments that offer fast annuities.

 333. Alisa 3 روز قبل

  Thank you for your interest in Funding Recommendation.

 334. Jerome 3 روز قبل

  Contemplate investments that supply rapid annuities.

 335. Christena 3 روز قبل

  Schwab Intelligent Portfolios invests in Schwab ETFs.

 336. Willis 2 روز قبل

  Thank you for your interest in Investment Recommendation.

 337. Tegan 2 روز قبل

  Now it is time to choose your particular investments.

 338. Angelika 2 روز قبل

  Now it’s time to decide your particular investments.

 339. Rosa 2 روز قبل

  Financial advisors enterprise is people enterprise.

 340. Milo 2 روز قبل

  Thanks for your interest in Funding Advice.

 341. Marian 2 روز قبل

  Now it is time to choose your particular investments.

 342. Priscilla 2 روز قبل

  Schwab Intelligent Portfolios invests in Schwab ETFs.

 343. Shanna 1 روز قبل

  Now it is time to choose your particular investments.

 344. Clarita 1 روز قبل

  And this is an investment risk price taking.

 345. Buster 16 ساعت قبل

  Financial advisors business is individuals enterprise.

 346. Tobias 15 ساعت قبل

  Think about investments that provide fast annuities.

 347. Alexis 14 ساعت قبل

  Traders do pay direct and indirect costs.

 348. Beatriz 12 ساعت قبل

  And that is an funding danger worth taking.

 349. Selma 12 ساعت قبل

  Thank you for your curiosity in Investment Recommendation.

 350. Emmett 11 ساعت قبل

  All forms of investments include sure dangers.

 351. Novella 8 ساعت قبل

  Now it’s time to decide your specific investments.

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

در حال ارسال

©2019 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

ورود با حساب های شما

اطلاعات حساب خود را فراموش کرده اید