۲۹ دی؛ روز ملی هوای پاک

مجله تفریحی سرگرمی دخترونه

هوای پاک, روز هوای پاک, 29 دی روز هوای پاک

۲۹ دی ماه به عنوان روز هوای پاک نام‌گذاری شده است

 

۲۹ دی؛ روز ملی هوای پاک

اثرات آلاینده ها بر جنین شامل عوارضی مانند وزن پایین زمان تولد، تاخیر رشد داخل رحمی و مرگ داخل رحمی است که آلاینده های منواکسید کربن، دی اکسید گوگرد و ذرات معلق، بیشترین تاثیر را در این میان دارند.

نامگذاری روز هوای پاک

به طور کلی در دنیا به منظور جلب توجه مردم به موضوعات مربوط به حفظ محیط زیست و تامین زندگی سالم در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار، روزهای نمادین خاصی مرتبط با حفظ محیط زیست تعیین می گردد که از جمله آنها روز جهانی محیط زیست، روز زمین پاک، روز هوای پاک و غیره می باشد. روز هوای پاک در دنیا تحت عناوین مختلف از جمله روز بدون خودرو، روز بدون دود و … در کشورهای مختلف نامگذاری شده و اقدامات خاصی در این روز جهت تنویر افکار عمومی صورت گرفته است.

 

در ایران نیز بحران آلودگی هوا در تهران و شش شهر آلوده آن شامل تبریز، مشهد، اراک، اصفهان، شیراز و اهواز، مسئولین ستاد اجرایی کاهش آلودگی هوا را بر این داشت تا به منظور ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه، از سال ۱۳۷۴ روز ۲۹ دی ماه را به عنوان روز ملی هوای پاک اعلام نمایند.

 

گفتنی است قدمت روز هوای پاک در ایران از کشورهای فرانسه و ایتالیا بیشتر است. هدف از اعلام روز ملی هوای پاک ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه بوده است و از آنجا که کلید اصلی کاهش آلودگی هوا، مشارکت مردمی و افزایش هماهنگی بین بخشی است این روز می تواند عامل مهمی در ایجاد این مشارکت و هماهنگی بین بخشی باشد.

 

آلودگی هوا
آلودگی هوا یعنی حضور یک، چند و یا مخلوطی از آلوده کننده های مختلف در هوای آزاد، به اندازه ای است که برای انسان مضر بوده و یا موجب زیان رساندن به حیوانات، گیاهان و اموال شود. اما پدیده آلودگی هوا در مناطق شهری، یکی از ره آوردهای انقلاب صنعتی است که از سیصد سال قبل شروع و با توسعه صنعتی و زیاد شدن شهرها بر میزان و شدت آن روز به روز افزوده می شود. تکیه اساسی بر منابع انرژی فسیلی از قبیل زغال، نفت، گاز و در نهایت آزاد شدن مواد ناشی از احتراق این مواد، فرآورده های مضر و زیان بخشی را به همراه می آورد که حیات موجودات زنده به ویژه انسانها را تهدید می نماید.

 

از نخستین دهه های قرن بیستم، به دنبال مشاهده ارتباط میان آلودگی هوا و تخریب محیط زیست، بسیاری از کشورهای صنعتی پیشرفته، تحقیقات و برنامه های علمی برای کنترل آلاینده های بسیار مضر را آغاز نمودند، اما متاسفانه در اکثر قریب به اتفاق کشورهای در حال رشد این مسئله آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته و وضعیت آلودگی هوا در شهرهای بزرگ رو به وخامت گذاشته است.

 

هوای پاک, روز هوای پاک, 29 دی روز هوای پاک

کلید اصلی کاهش آلودگی هوا، مشارکت مردمی و افزایش هماهنگی بین‌بخشی است

 

منابع آلودگی هوا:
منابع آلوده کننده هوا به دو قسمت طبیعی و مصنوعی تقسیم بندی می شود.
۱- منابع طبیعی
– فعالیت های آتشفشانها و آتش سوزی جنگل ها
– گرد و غبار طبیعی
– دود و منوکسید کربن ناشی از آتش سوزی ها
– گاز رادون ناشی از کانی های زمین
– درختان کاج که ترکیبات آلی را از خود متصاعد می کنند.

 

۲- منابع مصنوعی:
وسایل نقلیه موتوری مشکلی اساسی هستند که دی اکسید نیتروژن که مهمترین آلوده کننده هوا است را تولید می کنند. سایر منابع مصنوعی آلوده کننده هوا عبارتند از زغال سنگ، صنایع مختلف آلودگیهای ناشی از سوزاندن بقایای کشاورزی و … .

 

آلودگی هوا و مسمومیت گیاهان
گیاهان، قربانیان ناخواسته آلودگی هوا هستند و بر اثر آلودگی هوا مسموم می شوند. بر این اساس، با این که گیاهان از عوامل مهم کاهش آلودگی هوا بـه شمـار می آینـد، ولـی افزایـش مقـدار و غلظت آلوده کننده ها در ۱۰ سال گذشته موجب شده تا گیاهان نیز آسیب ببینند. تحقیقات نشان می دهد یکی از این عوامل تاثیرگذار، دی اکسید گوگرد است، این گاز در فضا اکسید می شود و در بخار آب حل می گردد و به این ترتیب، اسیدسولفوریک تولید می کند. این اسید باعث افزایش اسیدیته باران می شود و مسمومیت موضعی در گیاهان به وجود می آورد. همچنین این گاز از طریق روزنه ها وارد گیاهان می شود و با آب موجود در گیاه، تولید اسید می کند که این اسید باعث مسمومیت گیاه، تخریب روزنه ها و مانع فتوسنتز می شود.

 

آلودگی هوا و آثار آن بر بارداری
تحقیقات نشان داده است طیف وسیعی از اختلالات و عوارض آلودگی هوا بر دستگاه تولید مثل، باردای، جنین و نوزاد اثر می گذارد. همچنیـن تحقیقاتـی در مـردان درخصـوص تغییـرات کیفـی و کمـی اسپـرم صتورت گرفته که نشان دهنده نقش منفی آلاینده هایی مثل سرب، دی اکسید گوگرد و ذرات معلق است.

بررسی ها نشان می دهد؛ اثرات آلاینده ها بر جنین شامل عوارضی مانند وزن پایین زمان تولد، تاخیر رشد داخل رحمی و مرگ داخل رحمی است که آلاینده های منواکسید کربن، دی اکسید گوگرد و ذرات معلق، بیشترین تاثیر را در این میان دارند. میزان مواجهه مادر با گروهی از ذرات معلق یا هیدروکربـن در هشتمیـن مـاه بارداری بـر رشد جنین اثر مستقیم دارد. این اتفاق بیشتر در نواحی صنعتی و شهرهای بزرگ بویژه در زمستان رخ می دهد. از سوی دیگر، تحقیقات نشان می دهد زنان بیشترین گروه آسیب پذیر و در معرض خطر آلودگی هوا در منزل هستند.

 

آلودگی هوا, روز هوای پاک, 29 دی روز هوای پاک

در روزهای آلودگی هوا حتی الامکان از تردد در محدوده های مرکزی و پر ترافیک شهر اجتناب کنید

 

 ابتلا به بیماریها بر اثر تنفس هوای آلوده
بر اساس تحقیقات، وسایل نقلیه موتوری در شهرهایی مانند تهران بیش از ۹۵ درصد از منواکسید کربن موجود در هوا را تولید می کنند که تنفس آن، به سکته های قلبی و مغزی منجر می شود. غلظت منواکسید کربن در ساعات اولیه صبح و ساعات پایانی روز به بیشترین مقدار خود می رسد؛ در صورتی که در روزهای آخر هفته و تعطیل، غلظت این آلاینده ها در ساعات پایانی روز کاهش قابل توجهی می یابد. حتی مقدار بسیار کم کربوکسی هموگلوبین باعث آثار فیزیولوژیک مهمی در بدن می شود و با افزایش آن، درصد این اثرات افزایش می یابد.

 

افراد مبتلا به بیماری های قلبی نسبت به افزایش کربوکسی هموگلوبین، بسیار حساس هستند زیرا با افزایش غلظت این ترکیب در خون، قلب باید برای جبران کمبود اکسیژن، سریع تر کار کند. مطالعات نشان می دهد حتی در مقادیر کمتر از ۲ درصد نیز احتمال حمله قلبی در افراد وجود دارد. کاهش غلظت اکسیژن در خون، بر فعالیت مغز نیز تاثیر به سزایی دارد.

 

حمل و نقل و آلودگی هوا
در حال حاضر، بسیاری از شهرها حتی در کشورهای توسعه یافته دارای سطوح خطرناکی از آلودگی هوا هستند. این معضل بزرگ از طریق جریان باد یا حرکت وسایل نقلیه موتوری در شهرها منتشر می شوند. ورود خودروهای بیشتر در جاده ها و خیابان های یکسان به معنی ترافیک سنگین تر و هوای کثیف تر است. آلودگی های میکروبی حاصل از حمل و نقل در شهر نیز قابل توجه است.

 

تحقیقات نشان می دهند زندگی در مجاورت بزرگراه های پر ترافیک با نرخ سرطان در کودکان ارتباط مستقیم دارد، به طوری که کودکان ساکن در منازل مجاور خیابان هایی که بالغ بر ۲۰ هزار خودرو در آن به طور روزانه تردد می کنند، حدود ۶ برابر بیشتر از دیگر کودکان در معرض آسیب هستند. دلیل اصلی سرطان خون در کودکان و بزرگسالان، تاثیر هیدروکربن های حلقوی از جمله بنزن است که منبع عمده انتشار آنها خودروها هستند.

 

در مواقع آلودگی هوا چه باید کرد ؟
* در روزهای بحرانی آلودگی هوا حتی الامکان از تردد در محدوده های مرکزی و پر ترافیک شهر اجتناب کنید.
* استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در سفرهای روزانه درون شهری خود را جایگزین خودروهای شخصی نمائید.
* فعالیت یا بازی کودکان در محیطهای باز را محدود نمائید.
* افراد مسن یا افراد با بیماریهای قلبی، ریوی نظیر آسم، برونشیت مزمن و نارسائی قلبی از خروج از خانه اجتناب نمایند.

 

گردآوری : بخش فرهنگ و هنر دخترونه

 

منابع :

isfahan.ir

petpr.ir

asemankafinet

مجلهتفریحیسرگرمیدخترونه

۵۹ دیدگاه
 1. tinyurl.com 1 هفته قبل

  Hi there everyone, it’s my first go to see at this site, and paragraph
  is genuinely fruitful in favor of me, keep up posting these types of posts.

 2. https://bit.ly/2UFitmy 1 هفته قبل

  Welcome to Morris Heating & Cooling Inc.

 3. Trista 1 هفته قبل

  I got this website from my buddy who told me regarding this site and now this time I am visiting this site and reading very
  informative content here.

 4. http://tinyurl.com/y3e76tqs 1 هفته قبل

  Greetings from Florida! I’m bored to tears at work so
  I decided to check out your site on my iphone during lunch break.
  I love the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home.

  I’m amazed at how quick your blog loaded on my phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, great site!

 5. Mercedes 1 هفته قبل

  Howdy, I do think your site could possibly be having web browser compatibility issues.
  When I take a look at your web site in Safari, it
  looks fine however, if opening in IE, it has some overlapping issues.
  I simply wanted to provide you with a quick heads up!

  Aside from that, excellent blog!

 6. Teena 1 هفته قبل

  Wonderful article! This is the kind of info that are supposed to be shared across the web.

  Shame on the search engines for now not positioning this submit upper!
  Come on over and consult with my site . Thanks =)

 7. tinyurl.com 7 روز قبل

  hello!,I really like your writing so much! percentage
  we communicate extra approximately your article
  on AOL? I require an expert in this space to resolve
  my problem. Maybe that’s you! Taking a look forward to look you.

 8. Linnea 7 روز قبل

  I believe that is one of the such a lot vital info for me.
  And i am satisfied studying your article. However want to commentary on few common things, The site taste is perfect,
  the articles is in reality excellent : D. Just right task,
  cheers

 9. tinyurl.com 7 روز قبل

  It’s awesome to pay a visit this website and reading the
  views of all colleagues concerning this post, while I am also zealous of getting familiarity.

 10. Marlys 7 روز قبل

  If you desire to obtain much from this paragraph then you have to apply such strategies to your won webpage.

 11. Max 7 روز قبل

  I am not sure where you are getting your info, but great topic.
  I needs to spend some time learning much more or
  understanding more. Thanks for wonderful information I was looking
  for this information for my mission.

 12. Adolfo 7 روز قبل

  You can certainly see your expertise in the article you write.
  The world hopes for more passionate writers such as
  you who aren’t afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 13. http://tinyurl.com/y3o5f9ts 7 روز قبل

  Hello it’s me, I am also visiting this site regularly,
  this site is truly good and the visitors are truly sharing pleasant thoughts.

 14. Mari 6 روز قبل

  Hello, i think that i saw you visited my weblog so i came
  to return the want?.I am trying to find things to improve my site!I
  guess its good enough to make use of a few of your concepts!!

 15. Sidney 6 روز قبل

  Hi there friends, how is everything, and what you want to say about this article, in my view its really awesome for me.

 16. Roseanne 6 روز قبل

  Unquestionably believe that which you stated.
  Your favorite justification appeared to be on the net the
  easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole
  thing without having side-effects , people can take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 17. tinyurl.com 6 روز قبل

  Your style is unique compared to other folks I’ve read stuff from.
  Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this blog.

 18. Quentin 6 روز قبل

  Currently it looks like BlogEngine is the best blogging platform out there right now.
  (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 19. http://tinyurl.com 6 روز قبل

  Do you have any video of that? I’d love to find out some additional information.

 20. Belle 6 روز قبل

  I have read so many articles concerning the blogger lovers however this paragraph is in fact a fastidious post, keep it up.

 21. http://tinyurl.com 6 روز قبل

  Hi there mates, its impressive post concerning educationand completely explained, keep it
  up all the time.

 22. Fredericka 6 روز قبل

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this
  website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz answer back as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got this from.
  appreciate it

 23. http://tinyurl.com 6 روز قبل

  Hi there! I simply want to offer you a huge thumbs up for your great info you have here on this post.
  I’ll be returning to your blog for more soon.

 24. tinyurl.com 5 روز قبل

  Hello, I enjoy reading all of your article. I wanted to
  write a little comment to support you.

 25. Tisha 5 روز قبل

  Hey there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard
  on. Any recommendations?

 26. Maude 5 روز قبل

  Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple tweeks would
  really make my blog stand out. Please let me know where you got your theme.

  With thanks

 27. http://tinyurl.com/y5do7l3o 5 روز قبل

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is required to get set up?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet savvy so I’m not 100% sure. Any suggestions
  or advice would be greatly appreciated. Cheers

 28. Excellent post. I used to be checking continuously this blog
  and I’m impressed! Extremely useful information particularly the remaining section 🙂 I handle
  such info much. I used to be seeking this particular information for a long time.

  Thanks and best of luck.

 29. With havin so much content do you ever run into
  any problems of plagorism or copyright infringement?

  My website has a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a
  lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any solutions to help
  reduce content from being stolen? I’d genuinely appreciate it.

 30. Danny 4 روز قبل

  When someone writes an paragraph he/she retains the idea of
  a user in his/her mind that how a user can understand it.
  Therefore that’s why this piece of writing is great. Thanks!

 31. http://tinyurl.com/y2w2l4xk 4 روز قبل

  Great article.

 32. http://tinyurl.com/ 4 روز قبل

  It’s enormous that you are getting thoughts from this article
  as well as from our discussion made at this time.

 33. http://tinyurl.com/y3r4z92z 4 روز قبل

  Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless,
  just wanted to say excellent blog!

 34. Millard 4 روز قبل

  For newest news you have to pay a quick visit world-wide-web and on web I found this web
  site as a most excellent web page for hottest updates.

 35. http://tinyurl.com/yydt9neo 4 روز قبل

  We stumbled over here by a different web page and thought
  I should check things out. I like what I see so i am just following you.
  Look forward to checking out your web page for a
  second time.

 36. tinyurl.com 4 روز قبل

  I don’t even understand how I finished up here,
  however I believed this submit was once good.
  I don’t recognize who you might be but certainly you’re going to a famous blogger if you aren’t already.
  Cheers!

 37. Gennie 4 روز قبل

  Traders do pay direct and indirect costs.

 38. tinyurl.com 3 روز قبل

  May I simply just say what a relief to discover someone that really knows what they’re
  talking about online. You definitely know how to bring
  an issue to light and make it important. More and more people need to look at this
  and understand this side of your story. I was surprised that you aren’t more
  popular given that you certainly possess the gift.

 39. Mario Celso Lopes 3 روز قبل

  I have read so many content on the topic of the blogger lovers but
  this post is actually a fastidious paragraph, keep it up.

 40. I pay a quick visit each day some websites and sites to read posts, but
  this weblog offers quality based content.

 41. http://bit.ly/2CuY8tk 2 روز قبل

  I like what you guys are up too. This type of clever work and reporting!
  Keep up the amazing works guys I’ve added you guys to my own blogroll.

 42. http://tinyurl.com/y3wrtuxo 2 روز قبل

  Magnificent website. Lots of useful info here. I’m sending it to several
  friends ans also sharing in delicious. And
  certainly, thank you in your sweat!

 43. tinyurl.com 2 روز قبل

  Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital
  to assert that I get actually enjoyed account your blog posts.
  Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement
  you access consistently fast.

 44. Dallas 2 روز قبل

  Wow, this post is good, my sister is analyzing these kinds of things, so I am going to convey her.

 45. Andrew Charles Jenner 2 روز قبل

  Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger,
  and I was wondering your situation; many of us have created some nice practices and we are looking to swap solutions with other folks, be sure to shoot
  me an email if interested.

 46. Ines 2 روز قبل

  I am extremely inspired together with your writing skills
  and also with the structure on your weblog. Is that this a paid theme or
  did you modify it your self? Anyway keep up the nice high quality writing,
  it is rare to see a nice weblog like this one these days..

 47. http://tinyurl.com 2 روز قبل

  Tremendous things here. I’m very glad to look your article.
  Thanks a lot and I am looking ahead to touch you.
  Will you please drop me a e-mail?

 48. Kléber Leite 2 روز قبل

  I was wondering if you ever thought of changing the structure
  of your website? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect
  with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or
  ۲ pictures. Maybe you could space it out better?

 49. http://tinyurl.com 2 روز قبل

  I needed to thank you for this good read!! I certainly enjoyed every little bit of it.
  I have got you saved as a favorite to look at new stuff you post…

 50. tinyurl.com 1 روز قبل

  I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my
  problem. You’re incredible! Thanks!

 51. tinyurl.com 1 روز قبل

  Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating it
  but, I’d like to shoot you an email. I’ve got
  some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over time.

 52. http://bit.ly/2TCgJxl 1 روز قبل

  Quality articles or reviews is the main to interest the viewers to visit the website, that’s
  what this site is providing.

 53. Selena 1 روز قبل

  Hi to all, it’s actually a good for me to pay a visit this web site, it consists of important Information.

 54. Daniel Valente Dantas 23 ساعت قبل

  We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your web site offered us with valuable information to work
  on. You’ve done an impressive job and our whole community will be thankful to you.

 55. http://tinyurl.com/y3g9j5ol 22 ساعت قبل

  If you want to increase your knowledge simply keep visiting this website and be updated with the most
  up-to-date news update posted here.

 56. Kisha 21 ساعت قبل

  Hi there i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this
  article i thought i could also make comment due to this
  good post.

 57. Astra Investimentos 21 ساعت قبل

  Hi there, I discovered your web site by the use of Google at the same time as looking
  for a comparable matter, your web site came up, it seems to be good.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, simply was aware of your blog via Google, and located that it is really informative.
  I am going to be careful for brussels. I’ll appreciate for those who proceed this in future.
  Numerous folks can be benefited out of your writing.
  Cheers!

 58. tinyurl.com 20 ساعت قبل

  Have you ever thought about writing an e-book or
  guest authoring on other sites? I have a blog based on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my viewers would value your work.
  If you are even remotely interested, feel free to shoot
  me an email.

 59. tinyurl.com 17 ساعت قبل

  I’ve been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts on this sort of space .
  Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website.
  Reading this information So i am glad to convey that I have a very
  good uncanny feeling I found out exactly what I needed.
  I so much indubitably will make sure to don?t forget this site and give it a look on a constant basis.

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

در حال ارسال

©2019 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

ورود با حساب های شما

اطلاعات حساب خود را فراموش کرده اید